31. prosinec 2017

Shrnutí: V uplynulém týdnu (24.12. – 30.12.2017) k nám většinou proudil teplý vzduch. V druhé polovině týdne bylo počasí dosti dynamické a přecházelo přes naši republiku několik frontálních systémů. Nejvíce srážek bylo ve čtvrtek a v sobotu. Celkově ale nešlo o výrazné úhrny. Oblast s horším než obvyklým množstvím vláhy zaujímá jen enklávy v relativně malé části území na jihu Čech a Moravy a v Olomouckém kraji. Epizoda sucha z roku 2017 prakticky vymizela a pozůstatky jsou jednak zmíněné enklávy a dále vláhový deficit v půdě zvláště patrný v kraji Jihočeském, Olomouckém a Jihomoravském. Předchozí nedostatek vláhy se však nadále podepisuje na výši hladin podzemní vody, která zůstává podnormální v oblasti dolního toku Moravy a Dyje. Situace v povrchových je lepší než normál na většině toků nicméně v povodí Dyje nadále přetrvávají podnormální stavy. V následujících dnech očekáváme spíše zlepšení stavu.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem mírně zvýšilo. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40 cm): Snížená dostupnost vláhy se neobjevuje. Dostatečným zásobením povrchové vrstvy půdy se vyznačuje 9/10 území ČR. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): dobrého nasycení je dosahováno na více než 9/10 území, zatímco nedostatek zasahuje méně než 1% území.

Aktuální intenzita sucha: Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace je oproti podzimu velmi dobrá. Stav půdní vlhkosti zůstává horší oproti obvyklým hodnotám pouze lokálně a to na jižní a střední Moravě a na jihu Čech. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, jsme zaznamenali v neděli 31. 12. v celém profilu na 3% území. Hlubší vrstva byla zasažena z 5 % (tedy o něco více než v minulém týdnu). Povrchová vrstva je na celém území na obvyklých nebo vyšších hodnotách obvyklých pro konec prosince s výjimkou 2% území. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají 0,5 % plochy ČR. Anomálie o intenzitě S4-S5, tj. výjimečné až extrémní sucho se aktuálně nevyskytují.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu mírně stoupla půdní vlhkost ve vrstvě 0-10 cm, v 10-100 cm vlhkosti stagnovaly. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se nevyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na žádné stanici, v 10 až 50 cm je na 8 % stanic a v 50-100 cm na 27 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 45 % stanic, v 10-50 cm na 19 % stanic a v 50-100 cm na 14 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na severu území, nižší v nížinách na jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (24. 12. – 30. 12. 2017) k nám většinou proudil teplý vzduch. V druhé polovině týdne bylo počasí dosti dynamická a přecházelo přes naši republiku několik frontálních systémů. Nejvíce srážek bylo ve čtvrtek a v sobotu. Celkově ale nešlo o výrazné úhrny. Nejvíce srážek za uplynulý týden bylo zaznamenáno na východě Moravy a v Krkonoších. Úhrny zde byly většinou okolo 20 mm/týden. Na zbytku republiky nejčastěji napršelo 10 mm/týden. Ve čtvrtek i v sobotu byly srážky nejdříve většinou sněhové, ale díky následovnému rychlému oteplení nevydržel sníh více než pár hodin. K dnešnímu dni (1. 1. 2018) je sníh jen v horských oblastech. Tento týden byl většinou teplý. Maximální teploty vzduchu se nejčastěji pohybovaly od 5-8°C, v pátek a v sobotu se ochladilo na maxima od 1-3°C, ale v sobotu se začalo od západu v druhé polovině dne zas výrazně oteplovat. Noci a rána byla naopak často chladná s minimálními teplotami pod bodem mrazu. Počasí bylo dynamické, proto i vítr byl vyšší s průměrnými rychlostmi okolo 3 m/s.

Deficit půdní vláhy: Deficit půdní vláhy nejsilněji v hlubší vrstvě pak zasahuje Jihočeský a Jihomoravský kraj a dále pak kraj Olomoucký v okolí středního toku řeky Moravy. Situace v oblastech s deficitem je díky průběhu počasí sice příznivá a na prognózy pro sezónu 2018 je relativně brzy, ale vývoj na dolním toku řeky Moravy i v jižních Čechách je znepokojivý v kontextu uplynulých 3 let, kdy půdní profil byl pouze v jedné sezóně ze tří nasycen dostatečně. V celém profilu se k 31. 12. vyskytuje deficit od 5 do 40 mm na 17 % ČR, a pouze zlomek území je zasažení deficitem mezi 40 až 80 mm.

Předpověď a prognóza sucha: V tomto týdnu (1. 1. - 7. 1. 2018) budou přes Českou republiku přecházet hlavně frontální systémy a ke konci týdne nás ovlivní brázda nízkého tlaku s přílivem teplého vzduchu ve výšce. Srážky budou převážně od středy do pátku. Celkové týdenní srážky očekáváme od 10-25 mm. Srážky budou velmi často dešťové, pouze v horských oblastech by mohlo jít o sněžení, ale bude spíše tendence k tání sněhové pokrývky. Týden bude teplotně nadprůměrný a to až o 6°C. Maxima se budou pohybovat často od 5-8°C, ke konci týdne i kolem 10°C. Minimální teploty vzduchu budou nejčastěji mezi -2 až +2°C. V některých katastrech na jižní Moravě a Čechách se objevuje kategorie sucha S0 a S1 převážně v hloubce 40-100 cm. Během týdne se bude půdní vlhkost doplňovat a kategorie S0 a S1 budou postupně mizet.

Index půdní vláhy, situace ve střední Evropě: Aktuální hodnoty indexu půdní vláhy (SWI) dokládají zásadní zlepšení hodnot na většině území ČR během podzimu. Celé území ČR nyní spolu s Polskem, Německém a západní Ukrajinou a Běloruskem vykazují poměrně uspokojivé hodnoty nasycení půdního profilu. Naopak výrazný nedostatek vláhy panuje na většině území Itálie, jihovýchodě Francie a na Chorvatském pobřeží.