5. duben 2015

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Zásobení půdního profilu vláhou se oproti minulému týdnu výrazně zvýšilo a na většině území panuje vysoké relativní nasycení půdy, a to v obou vrstvách, jak vyplývá z mapových podkladů. Oblasti se sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) se vyskytují na méně než 0,1% území (oproti 19% v minulém týdnu), zatímco nasyceny alespoň na 70% v této vrstvě jsou více než 3/4 území ČR (oproti ¼ v předchozím týdnu).

 
 
V povrchové vrstvě jsou místa s relativně nejmenším nasycením ve středu, jihozápadě a jihu Čech, a dále v západní části jižní Moravy. Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na více než 9/10 území. V hlubší vrstvě bylo překročeno 70% nasycení prakticky na celém území. Profily se zásobou vláhy v celém profilu menší než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy se na našem území nevyskytují. Míra nasycení půdního profilu je tedy velmi vysoká.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, situace se ve srovnání s minulým týdnem zásadně změnila a o horší než obvyklé zásobě vody v půdě, typické pro toto období v roce, lze hovořit na méně než 2% území, a to ve všech vrstvách. Výjimečně jsme zachytili výskyt sucha o intenzitě S2 (0,1% v celém profilu).
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo na většině stanic k vzestupu půdní vlhkosti v orniční vrstvě, nejčastěji je zde vlhkost nad 70 % VVK. Ve vrstvě 0-10 cm není na žádné stanici registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 7 % stanic a v 50-100 cm na 15 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm na 37 % stanic, v 10-50 cm na 30 % a v 50-100 cm u 34 % stanic. Nižší vlhkosti půdy se vyskytují především v hlubších vrstvách půdy v Polabí, Poohří, jižních a západních Čechách a v okolí středního toku Moravy, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
 
Vegetace - V současné době díky mírnému průběhu zimy je patrný relativně časný nástup vegetační sezóny, který je nicméně zpomalován charakterem počasí v uplynulých dnech s poměrně nízkými minimálními teplotami. Průměrná kondice vegetace na většině území je nicméně nadprůměrná na většině území, což souvisí jednak s nástupem jara a současně se stále relativně dobrou zásobou půdní vláhy na většině území. Přesto lze vysledovat v oblastech s relativně nejnižší zásobou dostupné vláhy (tj. západní a jižní Čechy) známky horší než obvyklé kondice vegetace.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
V uplynulém týdnu (29.3-5.4.2015) přes naše území přecházelo mnoho frontálních systémů většinou ze západu nebo severozápadu. Počasí by se dalo charakterizovat jako typicky aprílové, kdy se střídaly přeháňky, dokonce často sněhové s jasnou oblohou. Na horách dokonce připadlo větší množství sněhu. Nejvíce srážek spadlo v neděli (29.3) a v úterý ( 31.3). V nížinách spadlo minulý týden většinou do 30 mm srážek, naopak na horách byly zaznamenány týdenní úhrny i přes 70 mm. První polovina týdne byla v průměru teplejší, od středy došlo k ochlazení zhruba o 2-3°C. Podobný vývoj kopírovaly i maximální teploty vzduchu. V první polovině týdne většinou maxima vyšplhaly k 10°C, naopak v druhé polovině týdne jen k 5-7°C. Minimální teploty klesaly k bodu mrazu, chladnější noci a rána byly zaznamenány ke konci týdne. Minulý týden byl i značně větrný. Přechody front byly doprovázeny značnými rychlostmi větru s nárazy i přes 30 m/s nejen na horách. Vítr se uklidnil až ke konci týdne.