5. duben 2020

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (29.3. - 4.4.2020) pokračovalo sušší počasí, kdy aspoň nějaké místní srážky se objevovaly počátkem týdne. Na Moravě většinou nepršelo anebo spadlo do 2 mm/týden. V Čechách byly úhrny od 3-5 mm/týden. Nejvíce deště bylo zaznamenáno na horách (Krkonoše, Jeseníky a Beskydy) a to okolo 10-15 mm/týden. V nejvyšších partiích šlo o drobné sněžení. Teplotně byl minulý týden zpočátku dosti chladný a pak se začalo oteplovat. V pondělí a úterý byla maxima jen na 3-5°C. Ke konci týdne jsme se už pohybovaly na 12-14°C, lokálně nad 15°C. Nepříjemná situace byla v nočních a ranních teplotách, které dosti klesaly pod bod mrazu a způsobily další škody na zemědělských plodinách.
Suché období pokračuje nadále. V minulém týdnu byly srážky velice malé, či na mnoha místech vůbec pršelo a tento trend bude pokračovat i tento týdne. To povede k rozšíření sucha až na 90 % území republiky.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se třetí týden řádně prohlubuje. V minulém týdnu došlo opět k velkému prohloubení. Výrazné až výjimečné sucho sledujeme v pásu od Šluknovského výběžku po hranicích až do Jeseníku a do Beskyd. Výrazné sucho se vyskytuje nadále i v jižních Čechách, především na Třeboňsku a na Jindřichohradecku.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se také mírně prohloubila a to spíše na Moravě. Velmi podstatně se rozšířilo počínající sucho převážně na celém území už předminulý týden. Nadále výrazné až extrémní sucho zůstává především v Jihočeském kraji. Další oblasti zasažené hlubším suchem jsou Krkonoše, Orlické hory, ale také Jeseníky a Beskydy.
Sucho se i nadále vyskytuje na téměř 93 % území České republiky, oproti minulému týdnu se sucho rozšířilo zhruba o 14 %. V hlubší vrstvě vidíme dlouhodobě problém zejména v oblasti severozápadně od Prahy a v jižních Čechách. Co se týče prognózy stavu sucha na příští dva měsíce, nejeví se očekávaný vývoj dobře.

Deficit: DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se oproti předchozímu týdnu mírně zhoršil. Největší rozdíl oproti minulému týdnu nastal v povrchové vrstvě (0–40 cm), kde většina České republiky náleží do kategorie, kde je negativní odchylka zhruba -5 až -20 mm. Lepší stav v této vrstvě je sledován v okolí Prahy.
V hlubší vrstvě (40–100 cm) situace spíše stagnovala. Největší deficit pozorujeme i nadále v oblasti severozápadních Čech, Třeboňska, Pardubicka, jižní Moravy.. Aktuální vývoj je nadále znepokojivý v kontextu uplynulých let, kdy byl půdní profil v některých oblastech pouze v jedné sezóně ze tří nasycen dostatečně.
Posilování dlouhodobějšího deficitu v hlubších vrstvách potvrzují i stavy podzemní vody dle zpráv kolegů z ČHMÚ. Normální až podnormální stav vodních toků je sledován převážně na celém území republiky. Vyskytují se i místa se stavem „sucho“ vč. kategorie extrémní sucho a to na jižní Moravě, případně na tocích v jižních Čechách a v Polabí.
V celém profilu do 1 m se k 05. 04. vyskytuje deficit zhruba na 97 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 23 % území je deficit nejméně 20 mm, tento stav se oproti předchozímu týdnu prohloubilo o více než polovinu.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem zhoršila. Situace zůstává nadále méně příznivá v Podkrušnohoří, v jižních Čechách a na jižní Moravě. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Horské oblasti v Čechách jsou nasyceny velmi dobře. Minulý týden v této vrstvě poměrně podstatně pokleslo relativní nasycení zhruba o 10–20 %. Nejhorší stav sledujeme v oblasti severozápadně od Prahy, na jižní a střední Moravě, na Krnovsku a v jižních Čechách. Na Moravě se začaly vyskytovat oblasti pod bodem snížené dostupnosti.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Dobrého nasycení je dosahováno na 99 % území, zatímco nasycení pod bodem snížené dostupnosti se aktuálně vyskytuje na 1 % území.

Dopady na vegetaci: RELATIVNÍ KONDICE VEGETACE je oproti minulému týdnu na většině území spíše trochu horší.. Příroda se letos probudila zhruba o 14 dní dříve a na našem území je zhruba o 15–30 % více biomasy než je v tomto období obvyklé. Mapa signalizuje relativně časný počátek vegetace, což je odrazem relativně teplého průběhu zimy a odezvou rozvíjející se vegetace a svědčí o časném nástupu některých fenologických fází. Tento stav nelze prozatím spojovat s dopady sucha nebo naopak dobrým vláhovým zásobením. Je však nutné vnímat tuto relativně pozitivní zprávu v kontextu dlouhodobé předpovědi, která ukazuje, že bez nadprůměrných srážek bude panovat v řadě regionů akutní nedostatek vláhy pro plodiny.
Stav relativní kondice vegetace se oproti předcházejícímu týdnu zhoršil o 5–10 %.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 29. 03. Zprávy 319 zpravodajů ze 70 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední měsíce hlášena větší částí zpravodajů.
Situace v krajině se po deštivějším únoru začíná horšit a nedostatek vláhy na mnoha místech začíná působit problémy pro vzcházení plodin. Výsušný vítr ani silné mrazy také plodinám nepomáhají. Pokračují jarní práce a hraboši stále poškozují plodiny..

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 29. 03. V jihlavském, pardubickém, znojemském, kroměřížském a klatovském okrese a také v okrese Brno-venkov nesledují naši reportéři projevy sucha na listnatých či jeličnatých porostech.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území pokračoval pokles vlhkosti půdy v povrchové vrstvě, v hlubších vrstvách vlhkosti spíše stagnovaly. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 16 % stanic, v 10 až 50 cm je na 13 % stanic a v 50-100 cm na 17 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 10 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm a 50-100 cm na 11 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na severovýchodní Moravě a Čechách, nižší především v nížinách ve středních a jižních Čechách a na jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (22.3. - 28.3.2020) se vyplnila předpověď, kdy modely většinou předpokládaly sušší počasí. Pršelo jen minimálně a to minulou neděli (22.3.2020). Na většině území nepršelo vůbec anebo byly zaznamenány úhrny do 1 mm za týden. Výjimka byla v Beskydech a Jeseníkách, kde napršelo do 5 mm za týden. Počasí bylo zpočátku velmi chladné, ale postupně se začalo oteplovat. V neděli a pondělí byla denní maxima jen do 3°C, naopak v pátek a sobotu vyšplhaly teploty na 15-17°C, místy dokonce až k 19°C. Noční minima naopak neudělaly vůbec radost našim zemědělcům a ovocnářům. Ty totiž klesaly až k -8°C a noci bod bodem mrazu byly prakticky celý týden. Uplynulý týden byl i relativně větrnější, kdy se průměrné denní rychlosti větru pohybovaly mezi 2-4 m/s.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 6.4.2020) čekáme převažující vliv tlakové výše, což bude znamenat teplé a suché počasí. To by se mělo změnit počátkem příštího týdne, kdy k nám začne pronikat chladnější vzduch. Srážky se budou objevovat až na přelomu tohoto a příštího týdne (neděle-pondělí), ale větší úhrny se nečekají. Na části území by dokonce pršet nemuselo vůbec. Na větší části pak jen okolo 5 mm/týden a lokálně se mohou objevit srážky nad 10 mm/týden. Do víkendu bude převládat i slunečné počasí, které bude pomáhat většímu výparu z krajiny. Denní maxima budou v republice na 17-20°C a v noci budou klesat na 4-7°C a mrazíky už v takové míře tedy nečekáme. Počátkem příštího týdne se pak může ochladit na maxima okolo 10°C a noční teploty budou nebezpečně klesat opět k bodu mrazu. Díky těmto podmínkám se nám bude sucho nadále rozvíjet a to hlavně v povrchové vrstvě, která bude mít dominantní vliv. Minimálně snížená dostupnost vody v půdě bude v dalších 10 dnech na 90 % území republiky. Mírné a horší kategorie sucha pak až na 80 % území. Relativní nasycení půdy do 40 cm bude nejnižší na jižní Moravě a to dokonce pod 40 %. Na zbytku území to bude nejčastěji mezi 40-60 %. V hlubších vrstvách 40-100 cm bude situace relativně zatím dobrá, jelikož nasycení půdy se bude udržovat nad hranicí 90 %.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 22. dubna předpokládá, že teploty vzduchu budou prakticky po celou dobu nadprůměrné, kromě poloviny příštího týdne, kdy se ochladí na obvyklé hodnoty. Poté opět teplota vyskočí a to na 1-2°C vyšší než je normál. Od příštího týdne tento model předpokládá srážky, ale pravděpodobně půjde často jen o slabší úhrny či přeháňky.
Suché období pokračuje nadále. V minulém týdnu byly srážky velice malé, či na mnoha místech vůbec pršelo a tento trend bude pokračovat i tento týdne. To povede k rozšíření sucha až na 90 % území republiky.
.
Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v následujících 4 týdnech nadprůměrné, třetí a čtvrtý týden by měl být spíše už průměrný. Srážkově by v ČR měly být toto období průměrné. Do začátku května je cca 20% pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího než normálního nasycení půdního profilu na většině území nejprodukčnějších regionů (tj. řepařské a kukuřičné oblasti) Čech. Deficit v části střední Moravy, severních Čech a v oblasti mezi středem Čech a Poohřím a také v některých regionech jižních Čech a jižní Moravy přetrvá s velkou pravděpodobností do konce května. Do poloviny července pak je jen přibližně 30-50% naděje na normální či lepší než normální nasycení půdy v již jmenovaných regionech a pro některé lokality čekáme přetrvávání deficitu až do září letošního roku.
Existující deficit vláhy v hlubší vrstvě tak nadále bude zasahovat výraznou část území zvláště v severních Čechách v Poohří, na Třeboňsku i podél toku Labe a na jižní Moravě.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.