6. prosinec 2020

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (29.11 – 5.12.2020) opět spadlo pouze menší množství srážek. Na některých místech dokonce vůbec nepršelo. Většinou byly zaznamenány úhrny do 5 mm za týden. Nejvíce jich pak bylo v Krkonoších a v Jeseníkách. Během týdne se objevilo i slabší sněžení v nižších polohách, ale velice brzy to roztálo. Až do pátečního dne bylo dosti chladno s maximy jen do +2 °C. V pátek a pak hlavně o víkendu se nám výrazně oteplilo a to i nad 10 °C, dokonce lokálně nad 15 °C. Podobný průběh měly i minimální teploty vzduchu, kdy nejchladnější noc byla ve středu s průměrným minimem pod -5 °C. Větrné počasí bylo hlavně v pátek a o víkendu, kdy průměrné denní rychlosti stoupaly nad 5 m/s. Celkově se ale nárazy objevovaly i nad 20 m/s, což způsobilo četné škody hlavně v energetice.
Na suchý listopad zatím navazuje i suchý prosinec a srážek je zatím velice málo. To má za následek, že i nadále v dalších 10 dnech bude klesat půdní vlhkost do 40 cm a ve vyšších nadmořských výškách bude rozdíl větší oproti obvyklým hodnotám. Naopak v nížinách stále bude odpovídat dlouhodobému průměru.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se čtvrtý týden zhoršuje. Počínající až výrazné sucho je sledováno podél západních hranic s Německem, v severovýchodních pohraničních horách, Jeseníkách a ve Zlínském kraji. Dále je sucho sledováno v pásu od východní části Jihočeského kraje po Jeseníky.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se v minulém týdnu nezměnila. V této části půdy se vyskytuje pouze drobné lokality se stavem snížené úrovně půdní vláhy.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje v pohraničních oblastech, celkem zhruba na 11 % území (půdní profil 0–100 cm). Predikce pravděpodobnosti dosycení půdního profilu na příští dva měsíce je k dispozici na mapě dlouhodobé předpovědi na dva měsíce.

Deficit: DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se v minulém týdnu mírně rozšířil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) nyní začíná převažovat deficit s odchylkou 5–20 mm. Střední Čechy a jižní Morava jsou na tom trochu lépe, zde je stav neutrální případně lepší než je obvyklé.
Deficit v hlubší vrstvě (40–100 cm) minulý týden spíše stagnoval. Kladná odchylka je sledována na Moravě a ve Slezsku, místy v Čechách. Silnější deficit oproti zbytku území i nadále pozorujeme v oblasti severozápadních a severních Čech, Plzeňska a v Krkonoších.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ v západní a severní části převažuje podnormální vodnost. Na Vysočině a ve východní části Jihočeského kraje se místy vyskytuje nadnormální vodnost. V ostatních oblastech převažuje spíše normální vodnost.
V celém profilu do 1 m se k 06. 12. vyskytuje deficit zhruba na 35 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 17 % je sledována kladná odchylka o více jak 20 mm, na 5 % o více jak 40 %.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem mírně snížilo v Čechách.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): V minulém týdnu došlo ke snížení relativního nasycení v oblasti západně od toku Vltavy a na Krnovsku. I nadále však na většině území převažuje vysoké relativní nasycení.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Situace zůstává nadále méně příznivá v západních a severozápadních Čechách. Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány na zbytku nezmíněného území.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 29. 11. Zprávy 236 zpravodajů z 69 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin.
Z okresu Most je hlášeno snížení výnosů o více jak 40 %, 14 okresů hlásí střední poškození porostů, což znamená ztráty mezi 10–30 % na výnosech. 11 okresů čeká ztráty na výnosech do 10 %.
Respondenti vnímají s obavami vodní bilanci, která je za poslední tři měsíce hlášena velkou částí zpravodajů, za poslední týden převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (58 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ (31 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako vlhká (cca 52 % hlášení) až velmi vlhká (cca 24 % hlášení).
Příchozí srážky v předchozích týdnech zkomplikovaly provádění podzimních prací. I nadále zůstává půda na mnoha místech podmáčená a není možno pokračovat v podzimních pracích. Faktem zůstává, že ne všude se podařilo dosít ozimé plodiny.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 29. 11. V tachovském okrese jsou sledovány počínající projevy sucha. V dalších 8 hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny.

Situace ve střední Evropě: INDEX PŮDNÍ VLÁHY se oproti předcházejícímu týdnu zlepšil spíše v okrajových částech sledovaného území. Nejnižší hodnoty indexu pozorujeme i nadále na pobřeží Černého a Jaderského moře. V České republice je sledována vyšší půdní vlhkost. Všeobecně půdní vlhkost se snižuje s postupem na jih sledovaného území. Aktuálně se vyskytující sněhová pokrývka zhoršuje v některých oblastech vypovídací schopnost mikrovlnného radaru.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území, především na severní a střední Moravě, jižních a východních Čechách a na Vysočině nadále převládá vysoká vlhkosti půdy v orniční vrstvě, sucho se nadále vyskytuje jen lokálně v severozápadních a západních Čechách a na jihu Moravy. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 3 % stanic, v 10 až 50 cm je na 9 % stanic a v 50-100 cm na 13 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 68 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 36 % stanic a v 50-100 cm na 23 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především na Vysočině a Moravě, nižší především v nížinách v severozápadních a západních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (29.11 – 5.12.2020) opět spadlo pouze menší množství srážek. Na některých místech dokonce vůbec nepršelo. Většinou byly zaznamenány úhrny do 5 mm za týden. Nejvíce jich pak bylo v Krkonoších a v Jeseníkách. Během týdne se objevilo i slabší sněžení v nižších polohách, ale velice brzy to roztálo. Až do pátečního dne bylo dosti chladno s maximy jen do +2 °C. V pátek a pak hlavně o víkendu se nám výrazně oteplilo a to i nad 10 °C, dokonce lokálně nad 15 °C. Podobný průběh měly i minimální teploty vzduchu, kdy nejchladnější noc byla ve středu s průměrným minimem pod -5 °C. Větrné počasí bylo hlavně v pátek a o víkendu, kdy průměrné denní rychlosti stoupaly nad 5 m/s. Celkově se ale nárazy objevovaly i nad 20 m/s, což způsobilo četné škody hlavně v energetice.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 7.12.2020) budeme nejdříve pod vlivem zvlněné studené fronty, ale během týdne začne převládat tlaková níže. Nejvíce srážek se čeká během středy a čtvrtečního dne, ale celkově opět nepůjde o velké množství. V severní polovině republiky by nemuselo pršet vůbec nebo jen v řádu několika milimetrů. Více 10 mm za 10 dnů se prozatím čeká na západě republiky. Část těchto srážek může být ve vyšších polohách sněhových. Teploty během dne se budou většinou pohybovat okolo 2-5 °C. Nadále bude pokračovat nepříznivý trend půdní vlhkosti ve svrchní vrstvě do 40 cm a to převážně v horských oblastech. V nejbližších 10 dnech zde bude tedy dále půdní vlhkost klesat v porovnání s obvyklými hodnotami. Počínající sucho bude zhruba na 15 % území.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 23. prosince, se předpokládá, že teploty budou mírně oscilovat kolem dlouhodobého průměru. V období od 14 do 19. prosince se můžeme dočkat teplejší vlny, ale i tak budou maximální denní teploty většinou jen okolo +5°C. Naopak noční by neměly příliš často klesat pod bod mrazu. Srážky se čekají častější, ale slabé.
Na suchý listopad zatím navazuje i suchý prosinec a srážek je zatím velice málo. To má za následek, že i nadále v dalších 10 dnech bude klesat půdní vlhkost do 40 cm a ve vyšších nadmořských výškách bude rozdíl větší oproti obvyklým hodnotám. Naopak v nížinách stále bude odpovídat dlouhodobému průměru.

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v následujících 4 týdnech průměrné až slabě nadprůměrné. Srážkově by v ČR mělo být toto období průměrné.
Do konce roku je cca 50–90% a větší pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího než normálního nasycení půdního profilu na jižní Moravě, v okolí Prahy a případně v dalších menších lokalitách.
Ostatní oblasti tak příznivé vyhlídky nemají. Lokality v západních a severozápadních Čechách, Krkonoše a Jeseníky mají vypočítanou pravděpodobnosti na dosycení půdního profilu do cca 20 %, případně i méně. Do konce února je přibližně 30–50% pravděpodobnost, že se dosytí právě zmíněné oblasti.
V prognóze stavu sucha do poloviny května 2021 jsou počítány pravděpodobnosti dosycení zhruba mezi 30–50 % pro většinu území, podrobněji v níže uvedených odkazech.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.