7. duben 2019

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (31.3 – 6.4.2019) bylo naše území pod vlivem tlakové výše, kterou na svém konci naopak vystřídala níže. Bohužel příliš deště jsme se opět nedočkali. Slabě pršelo na Moravě při přechodu frontálního rozhraní z pátku na sobotu. Celkové týdenní úhrny byly tedy do 5 mm na východě republiky. Bohužel na většině území vůbec opět nepršelo. Po většinu týdne byly maxima mezi 15-20 °C. Pouze v pondělí bylo přechodné ochlazení a pak v sobotu po přechodu fronty klesly maxima pod 15 °C s výjimkou severozápadu republiky, kde se naměřily teploty i přes 20 °C. Minimální teploty byly v uplynulém týdnu silně prostorově odlišné a to díky inverznímu charakteru počasí.
Tento týden bude ve znamení dvou zemědělsky nebezpečných extrémů. Sucho bude nadále pokračovat a k tomu se od čtvrtka do soboty mohou objevit mrazíky okolo -2 °C a to převážně v Čechách.

Aktuální intenzita sucha: Intenzita sucha v povrchové vrstvě (0-40 cm) se třetí týden v řadě prohloubila. V minulém týdnu došlo k rapidní změně intenzity, v podstatě celé území České republiky je zasaženo nejvyššími kategoriemi sucha.
Situace Intenzity sucha v hlubší vrstvě (40-100 cm) se velmi výrazně zhoršila. V hlubších vrstvách monitorujeme všechny kategorie sucha s tím, že převládají ty nejvyšší kategorie. Oblasti, kde předminulý týden bylo pouze počínající sucho (kategorie S1), nyní sledujeme výrazné až extrémní sucho.
V minulém týdnu došlo k extrémnímu zhoršení stavu intenzity sucha, sucho je pozorováno zhruba na 96 % území, oproti minulému týdnu se sucho rozšířilo o 50 %. Na 8 % území můžeme charakterizovat sucho jako extrémní či výjimečné. Sucho, které nyní sledujeme, v minulém roce nastalo zhruba o měsíc později.
I nadále platí, že se jedná o znepokojivý údaj v kontextu dosavadního průběhu roku i s ohledem na fakt, že podzim a zima byly na srážky spíše chudší a nedošlo k doplnění vodního deficitu. Proto na sezónu 2019 s ohledem na dlouhodobou předpověď, pohlížíme s obavami zejména v oblasti jižní a střední Moravy, severní část Slezska a nejvýrazněji pak region severozápadních Čech.

Deficit: V povrchové i hlubší vrstvě deficit půdní vláhy i nadále zasahuje většinu území. V minulém týdnu došlo ke zhoršení deficitu především v povrchové vrstvě a aktuální vývoj je nadále znepokojivý v kontextu uplynulých let, kdy byl půdní profil v některých oblastech pouze v jedné sezóně ze tří nasycen dostatečně. Ostatně to napovídají i mapy kumulovaného stresu. To posiluje dlouhodobější deficit v hlubších vrstvách a potvrzují to stavy podzemní vody dle zpráv kolegů z ČHMÚ. Na většině toků je prozatím sledována normální až podnormální vodnost. Na moravských tocích je sledována kategorie „sucho“. Je třeba si uvědomit, že až na nejvyšší polohy není v krajině rezerva vody ve sněhové pokrývce a to se nacházíme na počátku dubna.
V celém profilu do 1 m se k 7.4. vyskytuje deficit na více než 98 % území ČR, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 42 % území je deficit nejméně 20 mm, na 13 % pak deficit nejméně 40 mm a na 3 % území chybí mezi 60-100 mm oproti obvyklému stavu v tuto roční dobu.

Dopady na vegetace: Relativní kondice vegetace se v minulém týdnu opět zlepšila. Mapy je třeba interpretovat jako doklad časného začátku vegetační sezóny, což je odrazem relativně teplého průběhu zimy a jara. Tento fakt potvrzuje i aktuální vývoj fenologických fází (více např. www.fenofaze.cz). Tento stav nelze prozatím spojovat s dopady sucha nebo naopak dobrým vláhovým zásobením. Podobná situace panuje na většině území střední Evropy. Je však nutné vnímat tuto relativně pozitivní zprávu v kontextu dlouhodobé předpovědi, která ukazuje, že bez nadprůměrných srážek může nastat v řadě regionů nedostatek vláhy pro plodiny výrazně dříve než obvykle a současně, že časně vyvíjecí se vegetace je zranitelná výskytem pozdních mrazů.

Dopady na zemědělství: Zprávy 306 zpravodajů z 65 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu ozimů a zejména řepky. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Hlášeny jsou také projevy sucha u ječmene, pšenice, řepky a také u ovocných stromů a vinné révy. Většina respondentů se obává počínajícího sucha v povrchové vrstvě.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území pokračoval pokles vlhkosti půdy v povrchové vrstvě, v hlubších vrstvách vlhkosti spíše stagnovaly. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 12 % stanic, v 10 až 50 cm je na 19 % stanic a v 50-100 cm na 27 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 6 % stanic, 10-50 cm a 50-100 cm na 10 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na jihu a východě Čech, nižší především v nížinách v Poohří, na střední a jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (31.3 – 6.4.2019) bylo naše území pod vlivem tlakové výše, kterou na svém konci naopak vystřídala níže. Bohužel příliš deště jsme se opět nedočkali. Slabě pršelo na Moravě při přechodu frontálního rozhraní z pátku na sobotu. Celkové týdenní úhrny byly tedy do 5 mm na východě republiky. Bohužel na většině území vůbec opět nepršelo. Po většinu týdne byly maxima mezi 15-20 °C. Pouze v pondělí bylo přechodné ochlazení a pak v sobotu po přechodu fronty klesly maxima pod 15°C s výjimkou severozápadu republiky, kde se naměřily teploty i přes 20°C. Minimální teploty byly v uplynulém týdnu silně prostorově odlišné a to díky inverznímu charakteru počasí. I na malém území mohl být rozdíl v nočních teplotách okolo 10 °C. Pokud to vztáhneme průměrně na území republiky, tak do úterý včetně byly minima nejčastěji mezi 0-3 °C. Poté ve zbytku týdne mezi 4-7 °C. Minulý týden panovalo také větrné počasí. Hlavně ve středu a ve čtvrtek díky jižnímu proudění byl silný vítr na Moravě, který způsobil škody hlavně v lesnictví. Kromě zvýšeného množství lesních požárů, byly zaznamenány i časté vývraty.

Situace ve střední Evropě: Na většině sledovaného území je nasycení relativně dobré ale současně se oproti minulému týdnu zhoršilo. V jižní části sledované domény je nižší i celková hodnota indexu a se suchem se setkáváme v oblasti Srbska, podél dolního a středního toku Dunaje a také v okolí řeky Tisy a Pádu.

Předpověď a prognóza sucha: Tento týden (8.-15.4.2019) se nám počasí hlavně teplotně zkazí. Nejdříve budeme pod vlivem nevýrazného tlakového pole a o víkendu přes nás přejde výšková tlaková níže. Opět se bohužel příliš srážek nečeká. Během týdne se mohou vyskytovat jen lokální přeháňky, například bouřky nad Šumavou. O víkendu a pak hlavně na přelomu týdne se mohou vyskytnout plošně významnější srážkové úhrny. Bohužel na většině území republiky budou týdenní úhrny opět jen do 5 mm. Více srážek může být zaznamenáno na jihu republiky (zatím hlavně jižní Čechy) a to okolo 20 mm/týden. Více srážek by mělo být v Rakousku, takže při menší změně konstelace je naděje, že by se srážky mohly posunout i nad naši republiku, ale modely s tím zatím nepočítají. Od středy začne převažovat severovýchodní proudění a to se projeví v průniku chladného vzduchu nad naše území. Ve čtvrtek se ochladí už na maxima pod hranicí 10 °C. V pátek až v neděli mohou být denní teploty jen mezi 6-8 °C. Poté by se mělo opět oteplovat. Ochladí se i v noci a bohužel spadnou teploty i pod bod mrazu (nejčastěji do -2 °C) a to hlavně od čtvrtka do soboty převážně na území Čech. Na Moravě by měly být noci většinou nad bodem mrazu. Deficit půdní vláhy se bude v tomto týdnu nejdříve prohlubovat. Ke konci týdne a počátkem následujícího by pak mohlo dojít k mírnému zlepšení. To se projeví převážně v povrchové vrstvě 0-40 cm. Celkově by to znamenalo mírné zlepšení v celém profilu o jeden stupeň intenzity sucha během první polovinu následujícího týdne.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje počasí do 24. dubna lze očekávat většinou teplotně průměrné počasí. Ochlazení bude jen krátkodobé o tomto víkendu, pak následujících 10 dní bude slabě teplotně nadprůměrné. To znamená maximální teploty nad 15 °C a v noci teploty mezi 5-8 °C. Srážkově bohužel příliš optimistický není. Trochu více srážek by mělo být na přelomu tohoto a dalšího týdne a pak od 19. do 24. dubna, ale půjde pravděpodobně jen o přeháňky.
Tento týden bude ve znamení dvou zemědělsky nebezpečných extrémů. Sucho bude nadále pokračovat a k tomu se od čtvrtka do soboty mohou objevit mrazíky okolo -2°C a to převážně v Čechách.

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty i srážky měly být v příštích 4 týdnech celkově blízko průměru až mírně nadprůměrné. Srážky se v prvním týdnu očekávají meteorologové ČHMÚ nad průměrem a následně spíše průměrné srážkové úhrny. Čas na doplnění srážkového deficitu v klíčových produkčních oblastech je u konce. Deficit ve velké části Moravy, severu Slezska a v oblasti mezi severozápadem Pražské aglomerace a Poohřím přetrvá nejspíše do června. Je zřejmé, že aktuální úroveň nasycení půdy, by při normálním průběhu srážek nepostačila v řadě regionů, zvláště těch výše jmenovaných, pro hladký průběh vegetace.
Existující deficit vláhy v hlubší vrstvě tak nadále bude zasahovat výraznou část území zvláště na Moravě a v Poohří i podél toku Labe. Naopak na jihu Čech a na Vysočině a lokálně v řadě dalších míst je situace relativně dobrá, jak naznačují mapy. Bohužel zatím v rozsáhlé části severozápadních, Čech a na většině území jižní a střední Moravy a části Moravskoslezského kraje se setkáváme s negativní prognózou až do druhé dekády července. Teprve z tímto horizontem ztrácí existující deficit svůj predikční potenciál.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno p ro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 8 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961-2015.