9. listopad 2014

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Zásobení půdního profilu vláhou se oproti minulému týdnu výrazně nezměnilo a přetrvává vysoké relativní nasycení půdy. Oblasti se sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) se téměř nevyskytují (méně než 0,1%), zatímco nasyceno alespoň na 70% v této vrstvě je více než 86% půd v ČR.

 
 
V povrchové vrstvě jsou místa s poměrně nejmenším nasycením na jižní Moravě, v Olomouckém kraji a dále pak v Polabí a severozápadních Čechách. Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na 93% území, což je přibližně stejná hodnota jako na počátku minulého týdne. V hlubší vrstvě přetrvává mírně snížená vlhkost jen ve středních a severozápadních Čechách a na horním a středním toku řeky Moravy. Profily se zásobou menší než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy se na našem území nevyskytují.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, situace se oproti minulému týdnu také výrazně nezměnila. V celém profilu je počínajícím nebo mírným suchem postiženo méně 1,5% území. V žádném regionu jsme pak nezaznamenali postižení výrazným suchem (S3-S5). Poslední stopou výrazného vláhového deficitu z počátku vegetačního období je v současné době stav v podorniční vrstvě v izolovaných regionech, kde je obsah půdní vláhy menší než je obvyklé. Také povrchová vrstva na většině území signalizuje normální nebo vyšší než obvyklou zásobu vody v půdě.
 
Vegetace se od počátku září stále nachází ve výrazně lepší kondici, než je pro toto období roku obvyklé a stav se od minulého týdne na většině území zlepšil.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického převládá ve vrstvě 0-50 cm nadále vysoká vlhkost půdy nad 70 % VVK. Ve vrstvě 0-10 cm není na žádné stanici registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 7 % stanic a v 50-100 cm na 19 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm na 36 % stanic, v 10-50 cm na 21 % a v 50-100 cm u 25 % stanic. Oproti minulému týdnu došlo k zvýšení vlhkosti půdy v povrchové vrstvě především na Moravě. Nižší vlhkosti půdy byly opět zaznamenány především v Polabí a na horním toku povodí Moravy, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
V uplynulém týdnu (2-9.11.2014) pokračoval inverzní charakter počasí, který byl narušen zvlněnou studenou frontou v pátek a sobotu (7-8.11.2014). Srážky byly prakticky vázány jen na její průchod. V množství srážek byl výrazný prostorový rozdíl. Nejvíce srážek bylo zaznamenáno na východě Moravy, naopak v Čechách jich bylo minimálně nebo vůbec. Největší týdenní úhrny byly na severovýchodě území, a to přes 20 mm/týden. Před příchodem studené fronty byly maximální i průměrné teploty prostorově velmi variabilní v závislosti na tom, kde se utvořila a nebo následně rozpustila nízká oblačnost. Během studené fronty se prostorově teploty stabilizovaly a mírně klesly. Minimální teploty vzduchu klesaly i pod bod mrazu, většinou se pohybovaly kolem 5°C. Nejvyšší minimální teploty vzduchu byly ve středu a ve čtvrtek. V první polovině týdne byly vyšší rychlosti větru, které pomáhaly aspoň částečně rozrušovat nízkou oblačnost, s příchodem studené fronty se vítr zmírnil.
 
V nejbližších dnech očekáváme pokračování stavu s vysokým nasycením půdního profilu s ohledem na očekávané srážky v průběhu tohoto týdne a pokračující pozvolný pokles teplot. Dlouhodobá předpověď předpokládá na příští 4 týdny spíše nadprůměrný průběh teplot a průměrné srážkové úhrny. Lze tedy očekávat stabilizaci současných hodnot nasycení půdního profilu tak jako v minulém týdnu, nicméně to nebude zásadní s ohledem na končící vegetační sezónu.