Aktuality

Aktuality

Na tomto místě uveřejňujeme aktuální výstupy v médiích, rozhovory a články, ve kterých je diskutována problematika sucha obecně a nebo je prezentován samotný Integrovaný Systém Sledování Sucha (ISSS). Je možno zde také získat aktuální informace o setkáních a přednáškách, na kterých se podílíme a na kterých je ISSS prezentován.

 • 25. 2. 2019

  Předjarní období sucha

  Na třetině území ČR jsou podzemní vody před začátkem jara ve stavu silného nebo mimořádného sucha. Letošní nadbytek sněhu problémy sucha neřeší.

  Jak se naše krajina může vyrovnat s dalším, tentokrát předjarním obdobím sucha? O tom v rozhovoru pro ČRo Radiožurnál hovoří Pavel Zahradníček z CzechGlobe.

  Rozhovor je k poslechnutí ZDE (stopáž od 15:25 min).

 • 12. 2. 2019

  Boj proti suchu - rozhovor pro STUDIO ČT24

  V uplynulých pěti letech podpořilo MŽP na šest tisíc projektů na zachycení vody v krajině. Šlo především o úpravy toků, obnovy mokřadů výstavbu rybníků. Také to zmínil na jednání Národní koalice pro boj se suchem ministr Richard Brabec.

  Jednání koalice se zúčastnil také prof. Miroslav Trnka z CzechGlobe, který poskytl rozhovor Studiu ČT24. Za nejvýznamnější navržená opatření považuje zjednodušení stavebního řízení při budování menších retenčních nádrží, strategii dalšího řešení vodovodní sítě – upřednostňování povrchových vod před podzemními a změnu velikosti honů, kdy by na nejohroženějších pozemcích byla omezena plocha pro pěstování jedné kultury.
  Na jaká opatření by měl být z vědeckého pohledu kladen největší důraz?

  Rozhovor je ke zhlédnutí ZDE (stopáž 18:45 – 25:50 min).

 • 11. 2. 2019

  Přednášky pro praxi

  Mezi 15.1.-7.2.2019 se pracovníci intersucha zúčastnili řady přednášek pro praxi, konkrétně v Hluboké nad Vltavou (15.1 a 7.2.) , Plzni (16.1.), Hradci Králové (17.1.), Zruč-Senci (24.1.), Solenicích na Orlíku (24.1.), Kolíně (31.1.), v Skalském dvoře (6.2.), Choťovicích (7.2.), kde posluchače z oblasti zemědělství seznámili jak se samotným portálem, tak možností se do něj zapojit. Prezentovány byly i portály www.vynosy-plodin.cz a www.klimatickazmena.cz.

 • 8. 2. 2019

  Mokrá zima sucho nepřebila

  Ani zima bohatá na sníh nedoplní v půdě potřebnou vodu, upozorňují klimatologové. „Sněžení pomůže ke zmírnění sucha v povrchových vrstvách do hloubky čtyřiceti centimetrů. Voda chybí v ještě hlubších vrstvách, a to od čtyřiceti centimetrů do jednoho metru. Tato odchylka od normálu se bohužel projevuje v posledních padesáti letech,“ sdělil Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR.

  Článek k přečtení ZDE.

 • 5. 2. 2019

  Pracovníci Intesucha komentují průběh zimy

  Ani zima bohatá na sníh nedoplní v půdě potřebnou vodu, upozorňují klimatologové. 

  Pavel Zahradníček a prof. Miroslav Trnka komentují současnou situaci.
  Článek k přečtení ZDE.

 • 4. 2. 2019

  Přednáška na akci Prolomit sucho

  Dne 2.2.2019 se v brněnském ImpactHubu uskutečnil vzdělávací festival o krajině pod záštitou Pirátské strany.
  Jako úvodní přednášející vystoupil prof. Zdeněk Žalud s přednáškou týkající se Změny klimatu a české krajiny – dopadů a adaptace.
  Celá přednáška ke zhlédnutí ZDE (stopáž od 8:15)
   

 • 29. 1. 2019

  Klima se měnilo vždycky, vědce ale zaráží, jak jsou ty změny překotné. Klimatolog nám řekl, co čekat

  Počasí je stále více proměnlivé. Nepříliš dobrou zprávou je, že se bude prý i nadále stávat méně čitelným. Co všechno nás v dohledné budoucnosti v souvislosti s děním na obloze čeká a nač bychom měli být připraveni? Mgr. Pavel Zahradníček, Ph.D., který se odborně zabývá možným průběhem klimatických změn, odtajnil některé scénáře blízké doby.
  Rozhovor k přečtení ZDE.

 • 28. 1. 2019

  Lesy ČR se zapojují do monitoringu sucha

  Propojit praxi s akademickou sférou a spolupracovat s vědci při řešení stávajících problémů lesů je cílem dohod o spolupráci. Generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček je uzavřel koncem roku s Michalem V. Markem, ředitelem CzechGlobe – Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, a 18. ledna s rektorem České zemědělské univerzity.
  Společnými tématem vědců i lesníků je zvyšování odolnosti lesů vůči suchu, monitoring dopadů sucha a využití jeho krátkodobé a střednědobé předpovědi. Letošním úkolem je vytvořit síť lesních reportérů do portálu intersucho.cz.
  Více k přečetení ZDE.

   

 • 26. 1. 2019

  Setkání projektu DriDanube

  Další setkání v rámci projektu DriDanube proběhlo v Brně 24. – 25. 1. 2019 v prostorách CzechGlobe. Setkání bylo zaměřeno především na národní sítě reportérů a tvorbu map dopadů na zemědělství v celém regionu DriDanube. V rámci dvoudenního jednání vystoupili zástupci zemí zapojených do projektu s představením vlastní strategie na udržení reportovacích sítí po skončení projektu. Projednány byly také praktické problémy monitoringu prostřednictvím zpravodajů v jednotlivých zemích. Dalším bodem programu byla také příprava závěrečné konference projektu, která se uskuteční ve Vídni 7. – 8.5. 2019.
  Mapy dopadů na zemědělství jsou dostupné v mapové aplikaci DroughtWatch ZDE. Dotazník pro zahraniční reportéry je online k dispozici ZDE.
  Projekt DriDanube  je spolufinancovám Evropskou uníí (ERDF, IPA). Více informací o projektu naleznete ZDE. Praktické výstupy projektu naleznete v aplikaci DroughtWatch.

 • 25. 1. 2019

  Srážky v úvodu roku nepomohly. Sucho trvá a čas se krátí

  Sucho díky srážkám z minulých týdnů a sněhové nadílce v horských oblastech mírně polevilo, výraznější zlepšení stavu spodních vod, které by alespoň částečně doplnilo dlouhodobý a nakumulovaný srážkový deficit, však zatím očekávat nelze a zlepšování situace zřejmě nebude pokračovat, upozornili odborníci z portálu Intersucho, který se stavem půdy a podzemních vod zabývá.
  Informace z tweetu byly přebrány do článku.
  Celý příspěvek k přečtení ZDE.