Odborná debata na téma "Dopady sucha v České republice" s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou

Ve středu 7. října 2015 proběhla na půdě Mendelovy univerzity v Brně odborná debata týkající se problematiky sucha a dopadů sucha v ČR za účasti předsedy vlády Mgr. Bohuslava Sobotky. Hlavními body programu byly dvě odborné přednášky na téma "Generel vodního hospodářství krajiny ČR" vedená prof. Miroslavem Trnkou a "Monitoring, dopady a předpověď sucha v ČR" přednesená prof. Zdeňkem Žaludem. Záznam z této akce a stručná vyjádření profesorů Zdeňka Žaluda a Miroslava Trnky shrnuje reportáž České televize.