Přednáška pro praxi

Dne 23.5.2019 představil Petr Hlavinka portály intersucho.cz, intersucho.sk a vynosy-plodin.cz manažerům společností HEINEKEN a SOUFFLET AGRO s důrazem na problematiku jarního ječmene. V rámci jednání se všechny strany dohodly na pokračující spolupráci v oblasti výměny informací o monitoringu aktuálních agrometeorologických podmínek, mapování dopadů sucha a trendech vývoje v pěstování ječmene jarního.