Přednášky na veřejných i odborných akcích

V probíhající klidové sezóně v zemědělství se účastníme řady osvětových přednášek se zaměřením na sucho, vodu, zemědělství či krajinu na různých veřejných i odborných akcích. Např. prof. Zdeněk Žalud vystoupil:
16. 9. na akci pro starosty v Novém Jičíně,
18. 9. na 15. ročníku Krajské soutěže v orbě v Banticích,
10. 10. na konferenci „Region v rozvoji společnosti“ v Brně,
17. 10. na akci České technologické platformy pro zemědělství na zámku Křtiny,
23. 10. na semináři Regionální AK Pardubického kraje,
31. 10. na akci firmy KWS ve Větrném Jeníkově,
1. 11. na přednášce pro U3V v Blansku,
2. 11. na akci „Prolomit sucho 2“ pro nejširší veřejnost v Brně,
4. 11. na podzimní setkání zemědělských podnikatelů pořádané Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů ve Skalském Dvoře,
či 7. 11. pro prvovýrobce v oblasti živočišné výroby organizované společností Beuker v Zaječí.