Setkání v rámci projektu DriDanube

Ve dnech 10. - 12. 10. 2018 proběhlo v Bukurešti 4. setkání partnerů projektu DriDanube.
V rámci setkání proběhla mimo jiné prezentace týmu CzechGlobe, kde byly ostatním partnerům představeny výstupy za poslední období a otevřena diskuze o možném pokračování spolupráce.
Jako zástupci CzechGlobe vystoupili na setkání Monika Bláhová, Jiří Jakubínský a Kristina Trávníčková.

Projekt DriDanube je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA)