Předpověď srážek

Bonusová předpověď - mapa denních úhrnů srážek

Bonusová předpověď - mapa maximálních teplot

Bonusová předpověď - mapa minimálních teplot

Tyto předpovědi jsou dostupné pouze registrovaným a aktivním uživatelům, kteří pravidelně vyplňují dotazník expertního posouzení sucha. Máte-li zájem o tuto desetidenní, denně aktualizovanou předpověď, přihlaste se, nebo se registrujte.


PŘEDPOVĚĎ

V následujícím období (od 12.10.2020) budeme pod vlivem tlakové níže a díky ní k nám bude proudit vlhký a studený vzduch. Tedy týden bude dosti deštivý a chladný. Nejvíce srážek by mělo spadnout v první polovině týdne, kdy například ve středu by mělo pršet prakticky na celém území republiky. Srážek bude přibývat směrem na východ a nejvyšší úhrny se čekají na severovýchodě republiky, kdy může spadnout více než 100 mm srážek a to v relativně kratším čase, což může způsobit lokální povodně. Na zbytku Moravy spadne okolo 60 mm v dalších 10 dnech a v Čechách do 25 mm. Teploty po celý týden čekáme pouze do 10°C a v noci v rozpětí 2-6°C. Díky vysokým úhrnům srážek bude půdní vlhkost vysoká. Svrchní vrstva bude zcela nasycena prakticky na celém území republiky, na Moravě i ve spodních vrstvách. Sucho nebude tedy rozhodně pozorováno a naopak hrozí opačný extrém.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 28. října, se předpokládá, že teploty vzduchu budou do 20. října hluboce pod dlouhodobým průměrem, poté by se mělo oteplit a teplota se pohybovat kolem průměru nebo spíše mírně tepleji.
V následujících dnech jsou očekávány další významné srážky a půdní profil bude nasycen v celém horizontu na Moravě a v Čechách do 40 cm. Na severovýchodě republiky by mělo spadnout více než 100 m a hrozí zde povodně.

DLOUHODOBÁ PROGNÓZA 11. 10. 2020–14. 03. 2021

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v následujících 4 týdnech průměrné. Postupně však budou teploty klesat a začnou se objevovat přízemní mrazíky. Srážkově by v ČR mělo být toto období průměrné.
Do konce října je cca 90% a větší pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího než normálního nasycení půdního profilu na Moravě, ve Slezsku a převážně i v Čechách.
Krušnohoří, Poohří, okolí Prahy, Plzeňsko, Krkonoše však takto příznivou prognózu nemají. Zde jsou vypočítány pravděpodobnosti na dosycení půdního profilu do cca 10–50 %. Do poloviny prosince je přibližně 30–70% pravděpodobnost, že se dosytí právě zmíněné oblasti. Deficit v severozápadních Čechách a na Plzeňsku přetrvá s velkou pravděpodobností do února 2021, pravděpodobnost pro dosycení je nyní cca 30–50 %. Na zbytku území je pak za toto časové období zhruba 50–70% pravděpodobnost dosycení půdního profilu.
Mapa prognózy na 2 měsíce
Mapa prognózy na 6 měsíců

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.


Portál předpovědi sucha vznikl s podporou projektu NAZV QJ1610072 „Systém pro monitoring a předpověď dopadů zemědělského sucha“.

Předpověď 4. - 6. den

předchozí další stáhnout zavřít
Předpověď 4. - 6. den