Předpověď intenzity sucha

Předpověď nasycení půdy

Dlouhodobá předpověď


Pozn.: aktualizace textu probíhá každé úterý ráno

PŘEDPOVĚĎ

V následujícím období (od 29.06.2020) by mělo počasí u nás řídit většinou tlakové výše, které budou narušovány přechodem zvlněných studených front a to zatím podle předpokladu ve čtvrtek a příští úterý. V následujících 10 dnech se čekají úhrny na větší části republiky mezi 25-50 mm. Pro západ republiky jsou modely zatím skromnější s úhrny okolo 20 mm. Maximální teploty vzduchu se budou často pohybovat mezi 23-26 °C, v některé dny vystoupají i k 30 °C. V dalších 10 dnech čekáme, že nadále bude ve svrchní vrstvě do 40 cm stav normální a v hlubších vrstvách bude horší situace v pár katastrech na Litoměřicku. Samotná půdní vlhkost bude hlavně díky výparu klesat, ale stále se bude pohybovat v obvyklých hodnotách.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 15. července se předpokládá, že teploty budou většinou stále buď obvyklé či lehce nadprůměrné. V druhé polovině období čeká tento model častější srážky.
V uplynulém týdnu byly srážkové úhrny značně prostorově proměnlivé a to i na velmi malém území. To bylo způsobené hlavně intenzivními lokálními bouřkami. Půdní vlhkost bude i v dalších 10 dnech odpovídat normálu.

DLOUHODOBÁ PROGNÓZA 05. 07. 2020–13. 12. 2020
Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v následujících 4 týdnech průměrné a jsou očekávány kolem dlouhodobých průměrů. Jako nadprůměrný bude pravděpodobně tento týden, poté se teploty budou blížit opět průměru. Srážkově by v ČR mělo být toto období průměrné až mírně nadprůměrné, první dva týdny by mohly být mírně nadprůměrné.
Do poloviny července je cca 70–90% pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího než normálního nasycení půdního profilu na většině území České republiky. Krušnohoří, oblast severozápadně od Prahy, Plzeňsko, Krkonoše, Olomoucko a Krnovsko však takto příznivou prognózu nemají. Zde jsou vypočítány pravděpodobnosti na dosycení půdního profilu do cca 20–50 %.
Do poloviny srpna je přibližně 30–50% pravděpodobnost, že se dosytí právě zmíněné oblasti. Deficit v severozápadních Čechách přetrvá s velkou pravděpodobností do podzimu. Do poloviny prosince je pak jen přibližně 30–70% naděje na normální či lepší než normální nasycení půdy na území České republiky.
Existující deficit vláhy v hlubší vrstvě tak nadále bude zasahovat výraznou část území zvláště v severozápadních Čechách, v Poohří, na Olomoucku či Krnovsku. (Dlouhodobá předpověď – mapa prognózy na 2 měsíce, mapa prognózy na 6 měsíců).

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.


Portál předpovědi sucha vznikl s podporou projektu NAZV QJ1610072 „Systém pro monitoring a předpověď dopadů zemědělského sucha“.

10 denní přehled

stáhnout zavřít
10 denní přehled