The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 11.02.2018 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 04.02.2018 do neděle 11.02.2018 ráno)

 

Shrnutí
V uplynulém týdnu (4. 2. 2018 – 10. 2. 2018) se oblast České republiky většinou nacházela v nevýrazném tlakovém poli. Zpočátku týdne spíše převládalo slunečnější počasí, naopak v druhé polovině oblačno či zataženo. V západní části Čech nebyly zaznamenány srážky vůbec, směrem na východ většinou jejich množství rostlo. I tak nejčastěji se pohybovaly mezi 3-7 mm/týden, jen lokálně se dostávaly nad 10 mm/týden. Od středních poloh níže se přes sněžení minulý týden vyskytuje sněhová pokrývka jen v omezené míře. Oblast s horším než obvyklým množstvím vláhy se zvětšila a nacházíme ale nejedná se až na enklávy na jihu Čech a v Olomouckém kraji o zásadní problém. Epizoda sucha z loňského roku sice vymizela a pozůstatky jsou zmíněné enklávy ale nadále vláhový deficit v půdě zvláště patrný v regionech krajů Jihočeského, Olomouckého, Jihomoravského a nově i Středočeského a Moravskoslezského. Znepokojivá je přes celkově dobré nasycení prvních 100 cm půdy téměř chybějící sněhová pokrývka v nížinách až do středních poloh. Předchozí nedostatek vláhy se nadále podepisuje na výši hladin podzemní vody, který zůstává podnormální v oblasti dolní toku Moravy a Dyje a nově i v Moravskoslezském kraji. Situace v povrchových je normální nebo mírně lepší než normál na většině toků nicméně v povodí Dyje a lokálně i v povodí Labe se objevují vodní toky s podnormální stavy. V následujících dnech neočekáváme výraznou změnu tohoto stavu.

Aktuální intenzita sucha
Upozornění: Denně jsou aktualizované mapy v části “Předpověď” ostatní mapy zachycují obvykle situaci v neděli ráno a k tomuto času se váže i text.
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace je oproti podzimu 2017 sice nadále velmi dobrá ale nelze přehlédnout počínající horšení, které přichází poměrně brzy. Stav půdní vlhkosti do 1 m zůstává horší oproti obvyklým hodnotám jen lokálně a to v severní polovině území zvláště pak v oblasti Moravskoslezského kraje, v oblasti střední Moravy a na jihu Čech. Domníváme se, že v řadě oblastí je méně vody v hloubce pod 1 m a tento stav přispívá k poklesu hladin podzemní vody. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, jsme zaznamenali v neděli 11.2.. v celém profilu na 7% území. Hlubší vrstva byla zasažena z 3 % (tedy stejně jako v minulém týdnu). Povrchová vrstva je na celém území na obvyklých nebo vyšších hodnotách obvyklých pro polovinu února s výjimkou 10% území. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5 se vyskytují na 1,2% území a anomálie o intenzitě S4-S5, tj. výjimečné až extrémní sucho se aktuálně nevyskytují.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu nedošlo u půdní vlhkosti k výraznějším výkyvům na většině území. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se nevyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na žádné stanici, v 10 až 50 cm je na 9 % stanic a v 50-100 cm na 15 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 51 % stanic, v 10-50 cm na 19 % stanic a v 50-100 cm na 20 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na severu území, nižší v nížinách na jihozápadní Moravě a ve středních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.


Průběh počasí v uplynulém týdnu
V uplynulém týdnu (4. 2. 2018 – 10. 2. 2018) se oblast České republiky většinou nacházela v nevýrazném tlakovém poli a často nás trápila nízká inverzní oblačnost. Zpočátku týdne spíše převládalo slunečnější počasí, naopak v druhé polovině oblačno či zataženo. Srážkové úhrny odpovídaly většinou předpovědi modelů, které udávaly na minulý týden. Většina srážek spadla ve středu a to ovlivnilo i celotýdenní úhrny. V západní části Čech nebyly zaznamenány srážky vůbec, směrem na východ většinou jejich množství rostlo. I tak nejčastěji se pohybovaly mezi 3-7 mm/týden, jen lokálně se dostávaly nad 10 mm/týden. Srážky ve středu byly ve formě sněžení a to okolo 5 cm za den, na severovýchodě Moravy i nad 10 cm/den. K dnešnímu dni většina sněhové pokrývky od středních poloh níže roztála. Nejvíce sněhu stále leží v Krkonoších a na Šumavě. Dále se sníh udržuje na Vysočině a na severní Moravě. Během týdne jsme zažily chladnější dny než v předchozím období. Maximální teploty vzduchu se nejčastěji pohybovaly od -2 do +2°C. Minimální teploty byly hodně závislé na oblačnosti a lokalitě. V noci a ráno klesaly nejvíce k -3 až -6°C. Nejchladnější noc byla z pondělí na úterý, kdy minima klesala i pod -10°C na severu republiky a v Jizerkách dokonce k -25°C. Díky nevýraznému tlakovému poli byl i vítr velmi mírný. Jediný větrnější den bylo úterý.
 

Více informací