The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 11.03.2018 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 04.03.2018 do neděle 11.03.2018 ráno)

 

Shrnutí
V uplynulém týdnu (4. 3. 2018 – 10. 3. 2018) nás ovlivňovala nejdříve tlaková níže a ke konci týdne přechody různých frontálních systémů. Zároveň se ale obrátilo proudění a místo velmi chladného vzduchu ze severovýchodu k nám začal proudit teplý z jihozápadu. Prakticky většina srážek spadla v úterý. Po zbytek týdne šlo nejčastěji jen o lokální přeháňky. Vláhový deficit v půdě je zvláště patrný v regionech krajů Jihočeského, Olomouckého ale i Středočeského, severu Jihomoravského a nově také Moravskoslezského kraje ačkoliv se zatím nejedná o deficit dramatický, který jen výjimečně přesahuje 40 mm. Předchozí nedostatek vláhy se nadále podepisuje na výši hladin podzemní vody,, který zůstává podnormální na některých přítocích Dyje a výjimečně i na území Čech. V následujících dnech očekáváme spíše setrvalý stav, pokud jde o úroveň nasycení půdního profilu.

Aktuální intenzita sucha
Upozornění: Denně jsou aktualizované mapy v části “Předpověď” ostatní mapy zachycují obvykle situaci v neděli ráno a k tomuto času se váže i text.
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace je navzdory existujícímu deficitu díky stále trvajícímu vegetačnímu klidu relativně dobrá. Stav půdní vlhkosti do 1 m zůstává prozatím výrazně horší oproti obvyklým hodnotám o nepříliš výrazné hodnoty, nicméně znepokojivý počíná být plošný rozsah a trvání deficitu. Domníváme se, že v řadě oblastí je nižší nasycení než obvykle v hloubce pod 1 m a tento stav přispívá k poklesu hladin podzemní vody. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, jsme zaznamenali v neděli 11. 3. v celém profilu na 2/5 území. Hlubší vrstva byla zasažena z 9 % (tedy o něco více než v minulém týdnu). Povrchová vrstva je pod hodnotami obvyklými pro počátek března na 1/2 území. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5 se vyskytují na 12% území, a anomálie o intenzitě S4-S5, tj. výjimečné až extrémní sucho se aktuálně vyskytují na 0,5% území a naplnila se tak naše předpověď z minulého týdne kdy díky kombinaci tání sněhu a srážek došlo ke zlepšení situace.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo ke zvýšení vlhkosti půdy ve vrstvě 0-10 cm a naopak k jejímu mírnému poklesu ve vrstvě 10-100 cm na většině území. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se nevyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na žádné stanici, v 10 až 50 cm je na 18 % stanic a v 50-100 cm na 20 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 17 % stanic, v 10-50 cm na 14 % stanic a v 50-100 cm na 19 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na severu území, nižší v nížinách na jihozápadní Moravě a ve středních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu
V uplynulém týdnu (4. 3. 2018 – 10. 3. 2018) nás ovlivňovala nejdříve tlaková níže a ke konci týdne přechody různých frontálních systémů. Zároveň se ale obrátilo proudění a místo velmi chladného vzduchu ze severovýchodu k nám začal proudit teplý z jihozápadu. Prakticky většina srážek spadla v úterý. Po zbytek týdne šlo nejčastěji jen o lokální přeháňky. Celkově nejvíce spadlo srážek v severních a severozápadních Čechách. Zde byly zaznamenány úhrny většinou od 10-15 mm/týden. Naopak na zbytku území hlavně do 5 mm/týden. Nejméně pršelo na východní Moravě. Oteplování v minulém týdnu se dělo skokově. První vlna zvýšených teplot začala z úterý na středu a druhá z pátku na sobotu. Počátkem týdne byly tedy maxima ještě od 0-3°C. Ve středu ale už v jižní polovině republiky šplhaly maxima nad 10°C. No a v sobotu už byly teploty během dne i nad 15°C. Minimální teploty vzduchu se až do soboty ještě většinou držely pod bodem mrazu. Nejchladněji z tohoto pohledu bylo v neděli 4.3.2018, kdy minima padala až k -15°C. Vítr byl hodně proměnlivý, takže se výrazně lišil na jednotlivých lokalitách. Nejčastěji se ale pohyboval od 2-3 m/s.

Více informací