The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

Procento zasaženého území vybranými kategoriemi sucha

Graf vývoje sucha za poslední 2 měsíce s výhledem na dalších 9 dní podle modelu ECMWF v profilu 0–100 cm. V grafu jsou zobrazeny všechny stupně síly sucha a jejich prostorové zastoupení v rámci republiky. Lze tedy přehledně sledovat jak se sucho v poslední době vyvíjelo a i jaký bude jeho následující trend.

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 18. 09. 2022 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 11. 09. 2022 do neděle 18. 09. 2022 ráno)
 

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (11.9. – 17.9.2022) přes nás přecházela zvlněná studená fronta, která přinesla vydatnější srážky a za ní k nám začal proudit chladný vzduch od severu a severozápadu. Nejvíce srážek spadlo na severovýchodě republiky a to až okolo 70 mm za týden. Dále vydatněji pršelo také na jihozápadě republiky, poté v okresech Příbram, Benešov, Havlíčkův Brod a to mezi 30-60 mm za týden. Naopak jižně od Brna byly zaznamenány jen srážky do 15 mm za týden. Do pátku se pohybovaly maxima ještě mezi 15-20°C. O víkendu pak spadly maxima většinou jen na 11-14°C.
V dalších 10 dnech čekáme postupně deštivé a chladné počasí. To bude znamenat vysokou půdní vlhkost ve svrchní vrstvě do 40 cm a místy i v hloubkách do 100 cm. Českou republiku nebude trápit minimálně v dalších 10 dnech půdní sucho.

JAK PRACOVAT S MAPAMI?
Portál InterSucho přináší několik typů informací o suchu a jeho dopadech, které je třeba vyhodnocovat ve vzájemných souvislostech. Úvodní mapy Intenzity sucha a Deficitu zásoby vo0dy představují anomálii zásoby vody v půdě od stavu obvyklého v daném místě mezi lety 1961–2010. Oproti tomu mapa Nasycení půdy představuje odhad fyzické suchosti/vlhkosti půdy v daném pixelu a lze ji ověřit v terénu. Pro interpretaci, jak je dané nasycení půdy v daném místě obvyklé, je nutné použít odchylku od obvyklého stavu (tedy první dvě mapy). Zbývající mapy pak zachycují dopady sucha na stav vegetace a jednotlivé plodiny. Dopady sucha jsou vždy důsledkem kombinace absolutního nedostatku půdní vláhy, ale také její anomálnosti.

Intenzita sucha
Upozornění: Denně jsou aktualizované mapy v části Předpověď, ostatní mapy zachycují obvykle situaci v neděli ráno a k tomuto času se váže i text.
INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se v minulém týdnu zlepšila natolik, že v této vrstvě není sledováno riziko sucha.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se také zlepšila, ale i nadále zůstávají oblasti s počínajícím až výjimečným suchem a to v severozápadních Čechách, v horní částí Polabí. Místy na Moravě je sleováno počínající sucho.
Aktuálně se sucho (počínající až extrémní) na území České republiky vyskytuje cca na max 1 % území (půdní profil 0–100 cm), oproti minulém týdnu došlo k výraznějšímu zlepšení. Predikce pravděpodobnosti dosycení půdního profilu na příští dva měsíce je k dispozici na mapě dlouhodobé předpovědi na dva měsíce.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na větší části území došlo k vzestupu vlhkosti půdy ve vrstvě 0-40 cm v důsledku srážek, ve 40-100 cm byly změny vlhkosti malé. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 5 % stanic, v 10 až 50 cm je na 15 % stanic a v 50-100 cm na 10 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 37 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 25 % stanic a v 50-100 cm na 11 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především na Šumavě a v Beskydech, nižší na jihu Moravy, v severozápadních a východních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu
V uplynulém týdnu (11.9. – 17.9.2022) přes nás přecházela zvlněná studená fronta, která přinesla vydatnější srážky a za ní k nám začal proudit chladný vzduch od severu a severozápadu. Nejvíce srážek spadlo na severovýchodě republiky a to až okolo 70 mm za týden. Dále vydatněji pršelo také na jihozápadě republiky, poté v okresech Příbram, Benešov, Havlíčkův Brod a to mezi 30-60 mm za týden. Naopak jižně od Brna byly zaznamenány jen srážky do 15 mm za týden. Do pátku se pohybovaly maxima ještě mezi 15-20°C. O víkendu pak spadly maxima většinou jen na 11-14°C. Minimální teploty byly hodně proměnlivé hlavně v závislosti na oblačnosti. V úterý, pátek a o víkendu klesaly minima pod 8°C. Vítr byl většinou slabší, ale od čtvrtka začal zesilovat. Hlavně o víkendu byly nárazy i nad hranicí 15 m/s.