Relative soil saturation


Moisture deficiency
                   
010203040506070 90100
0 = wilting point; 50 = point of decreased availability; 100 = field capacity

Aktuální stav sucha v České republice


v neděli 26.08.2018 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 19.08.2018 do neděle 26.08.2018 ráno)

 

Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem mírně zvýšilo v povrchové vrstvě a naopak snížilo ve vrstvě 40-100 cm. Nicméně situace je nepříznivá podél dolního a středního toku řeky Moravy a dále pak v celé oblasti Polabí, Poohří a na dolním a středním toku řeky Vltavy v Čechách i na Vysočině.

Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40 cm): Snížená dostupnost vláhy se objevuje na 91 % území, nedostatečná na 35 % zatímco relativně dobře nasycena je na 1 % území.

Situace v celém profilu (0-100 cm): dobrého nasycení je dosahováno na 1,5 % území, zatímco nasycení pod bodem snížené dostupnosti se aktuálně vyskytuje na 92% území a na 45% se pohybujeme pod úrovní 30 % nasycení, tj. lze očekávat projevy stresu suchem.

Více informací