Relative soil saturation


Moisture deficiency
                   
010203040506070 90100
0 = wilting point; 50 = point of decreased availability; 100 = field capacity

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 6. 10. 2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 29. 9. 2019 do neděle 6. 10. 2019 ráno)


Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY v porovnání s minulým týdnem zvýšilo v povrchové vrstvě. V hlubších vrstvách hodnoty spíše stagnovaly. Situace zůstává nadále nepříznivá v Podkrušnohoří a v Polabí. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách, na Českokrumlovsku a na východní Moravě.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40 cm): severní Morava, Slezsko a západ Čech jsou nasyceny relativně dobře. Nejhorší stav sledujeme v Polabí, v okolí středního toku Vltavy, západně od Brna, kde jsou hodnoty i pod bodem snížené dostupnosti.
Situace v celém profilu (0-100 cm): Dobrého nasycení je dosahováno na 78 % území, zatímco nasycení pod bodem snížené dostupnosti se aktuálně vyskytuje na 22 % území a na 0,5 % se pohybujeme pod úrovní 30 % nasycení, tj. lze očekávat projevy stresu suchem.