Relative soil saturation


Moisture deficiency
                   
010203040506070 90100
0 = wilting point; 50 = point of decreased availability; 100 = field capacity

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 04. 10. 2020 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 27. 09. 2020 do neděle 04. 10. 2020 ráno)


Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem změnilo spíše pouze prostorově.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): V minulém týdnu došlo k zlepšení relativního nasycení na východě republiky. Nižší stav je sledován lokálně na jižní Moravě, v Podkrušnohoří, Podkrkonoší a na Tachovsku.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Situace zůstává nadále méně příznivá v Čechách a na jižní Moravě. Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány na Šumavě, v pásu od Dačicka po Rychlebské hory, v Jeseníkách, Beskydech a ve Slezsku.