Relative soil saturation


Moisture deficiency
                   
010203040506070 90100
0 = wilting point; 50 = point of decreased availability; 100 = field capacity

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 12. 12. 2021 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 05. 12. 2021 do neděle 12. 12. 2021 ráno)


Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem mírně zvýšilo ve středu republiky.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Na většině území převažuje relativní nasycení na úrovni 70–100 %. Nižší stav je sledován v severozápadních Čechách, kde je stav i pod bodem snížené dostupnosti. Na většině území však převládá vysoká nasycenost.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány v pohraničních horách. Nižší stav je sledován na jihozápadní Moravě, Jesenicku, v Podkrušnohoří a na Královéhradecku.