Impacts on forests


  • No drough impact
  • Initial signs of drought
  • Advanced signs of drought
  • Planting failed due to drought
  • No report
  • No drough impact
  • Observed drought imapcts
  • Deciduous
  • Conifer

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 26. 06. 2022 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 19. 06. 2022 do neděle 26. 06. 2022 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 26. 06. Hlášena je situace v devíti okresech, kde jsou sledovány především jehličnaté druhy. V šesti okresech není pozorován žádný vliv sucha na lesní porosty. V karlovarském okrese jsou hlášeny pokročilé projevy sucha, zatímco v příbramském a vsetínském jsou hlášeny počínající projevy sucha.