Dopady na lesy


  • bez dopadů
  • počínající projevy sucha
  • pokročilé projevy sucha
  • selhání výsadby s výrazným podílem sucha
  • chybí hlášení
  • bez dopadů
  • zaznamenané projevy sucha
  • listnaté
  • jehličnaté

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 14. 04. 2024 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 07. 04. 2024 do neděle 14. 04. 2024 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 14. 04. Hlášena je situace v sedmi okresech, kde jsou sledovány především jehličnaté druhy. V okresech nejsou hlášeny dopady sucha na lesní vegetaci.
 

 

18. April 2024 / 16. week

previous next stáhnout close