Estimated drought impacts on yield


 • nejsou data
 • no drought impact
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • no drought impact
 • drought with no impact on yield
 • drought with impact on yield
 • drought with fundamental impact on yield
 • barley, wheat, rape
 • suger beet, potatoes
 • maize
 • fruit orchard
 • grape vine

Aktuální stav sucha v České republice


v neděli 12.05.2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 05.05.2019 do neděle 12.05.2019 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 12.5. Zprávy 390 zpravodajů ze 70 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu ozimů a také u jařin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Hlášeny jsou projevy sucha u ječmene, pšenice, řepky u ovocných stromů a vinné révy a také obavy ze stavu trvalých travních porostů a zajištění píce. Respondenti hlásí i poškození plodin mrazem.

Respondenti popisují, že i přes spadlé srážky, sucho nadále pokračuje a v mnoha případech bylo zmírněno pouze do 20 cm. Nedostatek srážek způsobuje špatné a nevyrovnané vzcházení plodin. Pesimistické odhady jsou soustředěny převážně i nadále do oblasti Čech a to jak východních zasažených výrazně suchem v loňském roce, tak i v Čechách středních a severozápadních. Šest okresů v Čechách očekává místně až extrémní dopady sucha (Louny, Most, Teplice, Jičín, Pardubice a Domažlice) a dva na Moravě (Třebíč, Přerov). Těžké poškození očekává sedm okresů v Čechách a jeden na Moravě. U čtyř okresů ze 70 nejsou zatím očekávány dle zpráv respondentů negativní dopady sucha a u jedenácti se sice sucho objevuje, ale prozatím bez dopadů.
Negativní prognózy výnosů podle stavu, jak jej vnímají agronomové, potvrzují i i naše nezávislé odhady výnosů na webu www.vynosy-plodin.cz. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území): 
BENEŠOV: '29.3 déšť 9 mm, 1.5. 0,3 mm, 4.-5.5 10 mm, 11-12.5. 9 mm. Srážky zlepšily stav plodin, podpora růstu, spodní vody neovlivněny. Hladiny nádrží setrvalý stav. 19. týden větrný, při větru výrazně rychlé osychání půdy. '
BENEŠOV: 'v 19. týdnu srážky celkem 10 mm. V současné době výrazné snížení výnosu hlavně u trvalých travních porostů a jetelovin, které jsou ale z velké části způsobeny hlavně loňským suchem, kdy byly porosty tak zdecimované, že mnohdy ani neobrážejí, či jsou značně prořídlé.'
BENEŠOV: 'Srážky 9.5.19-2 mm,11.5-2 mm,12.5-3 mm. To málo, co napršelo, rychle vyfoukal vítr. Porosty jetelovin ve špatném stavu, řídké, malé, nerostou. Louky jsou také špatné. Kukuřice zasetá 27.4.19 ještě není vzejitá /dnes je 14.5.2019/.'
BLANSKO: '15 mm, u máku vzchází další část, porost bude nevyrovný, ale možná to současné chladné počasí trochu srovná, i přes slušné srážky je v bramborových hrůbcích sucho, nehodnotím vojtěšku ale sousedí ji mají pěknou.'
BLANSKO: 'Srážky za minulý týden - cca 25 mm (z toho v sobotu 18 mm), spolu se deštěm v týdnu předcházejícím (15 mm), zlepšily stav porostů ozimých obilovin, jařin i máku. Stále špatná situace je u travních a jetelotravních porostů, teprve nyní začíná vzcházet, téměř po 3 týdnech, silážní kukuřice - zde se projevuje i její negativní reakce na chlad.'
BLANSKO: '18mm, půda extrémně saje,'
BRNO-VENKOV: 'Mírné srážky již nepomohly od zasychání odnoží pšenic.'
BRNO-VENKOV: 'I přes mírné srážky patrné zasychání odnoží pšenice.'
BRNO-VENKOV: '7 + 7 mm, sucho, vítr, mráz.'
BRNO-VENKOV: 'Napršelo 6 mm srážek žádné doplnění vláhy.'
BRNO-VENKOV: 'Vlhká je pouze svrchní vrstva půdy cca 10 cm, obilniny napadá výrazně padlí travní, kterému nejsou v suchu schopny odolávat. Mák vytváří kořeny pod povrchem, do hloubky kořeny vůbec nepřirůstají z důvodu absence vody. Loňská sláma zapravená do hloubky 10 a více cm se nachází v téměř neporušeném stavu bez projevů rozkladu. Při dobrém průběhu počasí do sklizně výnos pšenice ozimé 2-3 t, mák 0,15-0,3 t, ječmen jarní 2,5-3 t, řepka 2,5-3,5 t. (pokud se nalije zrno a nezaschne).'
BRNO-VENKOV: 'Napršelo 9,3 mm. Povrchová půdní vrstva je nasycená vodou, ale hlouběji je sucho. Negativní vliv má zase vítr, který i těch pár mm zase vyfouká'
BRUNTÁL: 'V posledním období spadlo 15.6 mm srážek.'
BRUNTÁL: 'Vývoj počasí udržuje vrchní profil půdy do cca 25 cm ve vlhkém stavu. Za minulý týden spadlo cca 9 mm srážek. Vlivem velmi chladného počasí ovšem porosty (hlavně vzejitých kukuřic a cukrovky) stagnují. Hlubší profil půdy, v našem případě 25cm + zůstává i nadále suchý s velkým deficitem vláhy. Během tohoto týdne očekáváme dle předpovědi srážky, ale jestli ovlivní zásobu vody, bude záviset na jejich intenzitě. '
BŘECLAV: 'Za poslední týden spadlo 24 mm srážek. Nízké teploty a jemný déšť způsobují dobré zasakování vody, nedochází k rychlému odpařování. '
BŘECLAV: 'Srážky v minulém týdnu příznivě ovlivnily půdní vláhu v povrchové vrstvě do 15 cm, což prospěje polním plodinám. Kritický nedostatek vláhy přetrvává v hloubce od 20 cm a hlouběji. Vinice a sady tyto srážky nepocítí. Ranní mráz 8.5. částečně poškodil polní plodiny a místy i v mrazových kotlinách vinice.'
BŘECLAV: 'Půda pod 25cm zůstala zatím stále suchá'
BŘECLAV: 'Za uplynulý týden spadlo 19,5 mm vody. Vrchní vrstva ornice je mírně vlhká, silný vítr jí rychle vysušuje.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'V 19. týdnu napršelo 20 mm. Zaseté jařiny se zlepšují, bohužel vzešlou kukuřici připálil mrazík.'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'V průběhu uplynulého týdne spadlo 22 mm srážek. Srážky příznivě působily na ozimé porosty, avšak nízká teplota jim v této vegetační fázi neprospívá. '
FRÝDEK-MÍSTEK: 'V posledním týdnu 19 mm srážek, díky chladnému počasí a mírnému dešti nedochází k odparu a půda se postupně nasycuje, povrch již místy rozblácený, v hloubce cca 30 cm výrazně vlhká půda.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Úhrn srážek za minulý týden 23 mm, celkově od začátku května 45 mm, což vegetaci velmi prospělo. Nyní růst brzdí nízké teploty. Žádné markantní projevy sucha nebyly pozorovány.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Ve sledovaném týdnu napršelo mezi 8 - 12 mm srážek dle katastru, došlo k dosycení půdního profilu a vzhledem k studenějšímu počasí se vláha udržela. Porosty ozimých obilovin dotahují odnože, došlo k zlepšení celkového stavu včetně trvalých travních porostů, u řepky ozimé došlo rovněž k výraznějšímu zlepšení porostu. Jarní obiloviny začínají dobře odnožovat, porosty máku jsou bez větších problémů.'
HODONÍN: 'Srážky 24,8 mm, rovnoměrná srážka bez odtoku. Místně v lokalitě jarní mrazy, poškození porostů. Místně kolem až 60 %. '
HODONÍN: 'V posledním týdnu mírné zlepšení vlivem srážek. Na meteostanici v našem vinohradu jsme za poslední týden naměřili 12,6 mm srážek.'
HODONÍN: 'Srážky za k.u. cca 25mm,velmi chladno a větrno'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 12 mm proběhla sklizeň ozimého žita na senáž kukuřici je trochu zima.'
HRADEC KRÁLOVÉ: '14 mm, vrch rozbahněný, ve 20 cm vlhký od 30 cm suchý'
CHOMUTOV: 'Po dešti ve středu až pátek, celkem 1,8 mm a sobotním dešti, pouhých 6,4 mm, byl v noci silný vítr, tj. až 70 km/hod, který povrch zeminy vysušil a zem je nyní lehce vlhká až od 3 cm hlouběji.'
CHOMUTOV: 'Brambory mírně pomrzly, tak uvidíme, jak se zmátoří'
CHRUDIM: 'Ve sledovaném období napršelo dalších 16 mm srážek. Naseté vojtěšky konečně začínají vzcházet, ostatní jarní porosty se dorovnávají. Travní porosty nadále špatné.'
JIČÍN: 'V období od 1.5. 2019 do neděle 12.5. 2019 jsme zaznamenali 19 mm srážek. Nejvíce (11.6 mm) napršelo právě v neděli 12.5. 2019.'
JIČÍN: 'Za týden napršelo 12 mm, je stále sucho. '
JIHLAVA: 'Množství srážek bylo 20 mm. Díky srážkám v posledním období došlo k výraznému zlepšení všech porostů. Porosty jsou takřka optimální. Až na trvalé travní porosty.'
KARLOVY VARY: 'Minulý týden byl chladnější a místy male množství srážek okolo 1 mm. Objevily se mrazíky -2 °C.'
KARLOVY VARY: 'Srážky 8 mm. Trávy vymetají, bude málo hmoty. Pastviny jsou samá kokoška a penízek, tráva skoro neroste. Ozimy místy lehce zažloutlé, jařiny nevyrovnané. Výnos zatím nejde s jistotou odhadnout, ale asi průměr nebo spíše podprůměr. '
KLATOVY: '11 mm srážek ve dvou dnech, jinak celý týden ranní mrazíky a vítr. Zlepšila se jen povrchová vrstva půdy, ale v lese a pod stromy je sucho. '
KOLÍN: 'Mák dlouho trvající půdní škraloup znamenal řidší porost. Kukuřice trpí nízkými teplotami. Tento týden bouřka 22 mm vody.'
KROMĚŘÍŽ: 'Proběhly drobné přízemní mrazy, na bramborech spálené mrazem listy, kukuřice ve fázi 2 - 5 listech, také mrazy, zpomalen růst.'
KROMĚŘÍŽ: 'Chladno a přepršky zlepšují stavy všech plodin, souhrny srážek jsou ale malé.'
KROMĚŘÍŽ: 'Srážky v minulém týdnu do 10 mm. Díky nízkým teplotám je půdní profil do 20 cm nasycen vodou, v nižších vrstvách voda stále chybí.'
KUTNÁ HORA: 'V minulém týdnu došlo pro změnu k poškození porostů kukuřice cukrovky a především brambor přízemními mrazy. Rozsah bude znám později.'
LITOMĚŘICE: 'Srážky za minulý týden 9 mm, vše spotřebovává vegetace. Vzhledem k chladnému počasí se sucho prozatím nezhoršuje. '
LITOMĚŘICE: 'V minulém týdnu spadlo 6 mm, předminulý týden 25 mm.'
LOUNY: 'V uplynulém týdnu napršelo 3,7 mm srážek. Porosty se opticky srovnaly, ale některé odnože jsou nenávratně pryč.'
LOUNY: 'Tak po týdnu s úhrnem srážek 5 mm. Což je nic, na to jaké je sucho, přišly 2 dny mrazíky až minus. Praskliny v zemi jsou takové, že když do něj spadne telefon, už ho nikdy nenajdete. Vegetace je zbrzděná suchem a chladem na jednu stranu je chladnější počasí dobře kvůli odparu toho zbytku vody, co v rostlinách je. Jakmile ale přijde teplo, větrno bez deště, degradace porostů bude rychlá. '
LOUNY: 'Za poslední týden 5 mm porosty se poopravily, ale v pšenicích jsou jen hlavni výhony, žádné odnože, ječmen oz., a žito to samé a již metá. V současné době ještě jsou mrazíky, co kvetlo pomrzlo /jahody jablka,hrušky,švestky.višně/, minulá voda pomohla trávě a plevelům'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za sledované období napršelo (i krátce se sněhem) celkem 8,5 mm vody. Vzhledem k přetrvávajícímu chladnějšímu počasí nebyl výpar tak vysoký a také vegetace tim pádem nespotřebovávala více vody, situace i přes velmi nízké srážky zůstává nezměněna.'
MLADÁ BOLESLAV: '11 mm, sucho, zima neroste nic'
MLADÁ BOLESLAV: 'Dobrý den, tak srážky 11.5. – 3 mm, 12.5. – 2 mm toť vše. Můj subjektivní odhad je, že sucho je daleko větší než loni. Ono to sice na oko vypadá, že je vlhko, ale v 15ti cm je už opravdu sucho. Štěstí je, že se ochladilo, ale silný vítr i tak hodně vysušuje. '
MOST: 'srážky: 11.5. - 5,1 mm v porostech obilovin a řepky není patrné, že spadla nějaká voda. Po vytažení rostliny zemina kolem kořenů suchá, drolivá. '
MOST: 'Stále trvalé sucho za týden spadlo 5mm srážek, ty byly silnými větry vyfoukány.'
NÁCHOD: 'Zasychání vyškolkovaných podnoží a šípku, očkování minulý rok- očkované podnože výpad oček, jednoletí očkovanci nenarostly do patřičné výše, takže na podzim 2019 nebudou k dispozici vyšší tvary výpěstků.'
NOVÝ JIČÍN: 'Úhrn srážek za uplynulý týden kolem 16 mm. Vegetace se znovu rozhýbala, teploty jsou střídavě nižší s vyššími, generativní vývoj nikde nespěchá. Ozimy vypadají obecně velmi pěkně. Jařiny jsou zapojené, cukrovka a kukuřice je venku ,zatím ve ok.'
NYMBURK: 'Za sledované období bylo zaznamenáno 14 mm srážek a situace se opět zlepšila. '
NYMBURK: 'srážky 2 + 3 + 16 mm, včera už bylo všude sucho'
OLOMOUC: 'Množství srážek: 6.5.-12.5. ráno 10 mm. V druhé polovině týdne ve čtvrtek 6,5 mm a v sobotu 3,5 mm srážek oživilo porosty a provlhčilo půdu do 5 cm pod povrchem.'
OLOMOUC: '20,5 mm srážek, výrazné ochlazení zbrzdilo vývoj rostlin, umožnilo lepší využití srážek. Teplomilné plodiny mají v této chvíli problém spíš se zimou než se suchem.'
OPAVA: 'Deštivé počasí v minulém a tomto týdnu doplnilo zásobu vody ve svrchní vrstvě půdy, což rostlinám výrazně pomohlo. Na doplnění zásoby vody ve spodních vrstvách to ale nestačilo.'
OPAVA: 'srážky: 9.5.2019 - 4,3 mm, 10.5.2019 - 14,3 mm, 12.5.2019 - 4,8 mm. Doplnění vláhy ve vrchní vrstvě půdy, nízké teploty snižují výpar.'
OPAVA: 'Za uplynulý týden 21,1mm, téměř denně srážky i bouřka, chladno, přízemní mrazíky'
OPAVA: 'Minulý týden napadly srážky- okolo 45 mm, což bylo asi v hodině dvanácté. Pod povrchem je půda nasáklá a vlhčí, ale ve větší hloubce je stále sucho. Ale díky Bohu za ten déšť.'
PARDUBICE: 'V minulém týdnu došlo pro změnu k poškození porostů kukuřice cukrovky a především brambor přízemními mrazy. Rozsah bude znám později.'
PARDUBICE: '19. týden srážky 10,5 mm. Klesá voda ve studních.'
PÍSEK: 'V 19. týdnu napršelo 20 mm. Zaseté jařiny se zlepšují, bohužel vzešlou kukuřici připálil mrazík.'
PLZEŇ-JIH: 'Některé plodiny (svazenka, jetel, kmín) z jarního výsevu jsou mezerovité. Rostlinky, které naklíčily a uschly již nerostou. Velkosemenné rostliny (hrách) začal klíčit v druhé vlně, takže porost je dvoufázový. Srážky duben: 26.-0,5mm, 27.-3mm, 28.-4mm, 29.-13mm,. Květen: 3.-1mm, 11.-4.5mm. '
PLZEŇ-JIH: 'Za minulý týden 6,5 mm srážek - půda provlhčená cca 5-6 cm, pak prach.'
PLZEŇ-SEVER: 'Srážky v minulém týdnu pouze 8,6 mm , Rostliny je okamžitě spotřebovávají a v půdě většinou zůstává jen minimální množství . Oproti minulému roku jsou však nižší teploty a proto jsou projevy sucha v tuto dobu mírnější. Ovšem pícniny , především vojtěšky a trávy , jsou poškozeny už z minulých let a stavy porostů se dále zhoršují .'
PLZEŇ-SEVER: 'Projevy sucha zatím na polních plodinách nejsou pozorovatelné. Díky chladnějšímu počasí posledních dnů se nedostatek vláhy v půdě příliš neprojevuje. Srážky v závěru minulého týdne byly v naší lokalitě velmi slabé a nezlepšily vláhovou bilanci v půdě. Úhrn srážek za období od 5. do 11. 5. 2019 7,0 mm.'
PRAHA-VÝCHOD: 'V týdnu od 6 do 12.5. spadlo cca 7mm srážek rozložených do celého týdne. Srážky byly malé, ale alespoň se zlepšil stav porostů obilovin. Vliv na sklizeň nelze v současné době hodnotit. Bude záležet na dalším vývoji srážek.'
PROSTĚJOV: 'K 15.5 v Mostkovicích (Stichovicích) napadlo celkem za rok dle meteostanice na místním letišti 64 mm. Už ani nepamatuji, kdy byl normální déšť, teď bývá jen drobounké mrholení, takže za celý den deště napadlo jen cca 10 mm, tím chci říci, že schází intenzita deště.'
PŘEROV: 'Po deštích je půda vlhká do cca 20 cm. Dále je sucho.'
PŘÍBRAM: '29.3 déšť 9mm, 1.5. slabý 0,3mm, 4.-5.5 10mm, 11-12.5. 9mm. Srážky zlepšily stav plodin, podpora růstu, spodní vody neovlivněny. Hladiny nádrží setrvalý stav. 19. týden větrný, při větru výrazně rychlé osychání půdy. '
PŘÍBRAM: '3 mm srážek, častý a silný vítr vše vysušuje, rostlinám pomáhají nízké teploty'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 8,9 mm, což bylo znát na porostech hlavně díky chladnému počasí. Přestože je na porosty lepší pohled, bude u nich znatelný propad výnosů. Jak velký bude, je těžké nyní předpovídat. Také potok se mírně oživil, ale v půdě je stále málo vody a průtok se vrací po 2 až 3 dnech do původního stavu.'
PŘÍBRAM: 'V závěru týdne od (pátku do neděle) napršelo 2 x 4,0 mm. Lehce se půda navlhčila, ale současné větrné počasí polovinu ihned vysuší. Porosty ozimého ječmene počínají metat, žito jen částečně. Porosty jsou nízké ve slámě a jen středně husté. Budou se jen těžko bránit dalším přísuškům. Kukuřice a brambory začínají vzcházet - na detailnější hodnocení je ještě brzo. Sucho stále pokračuje. Pomohly by srážky cca 50 mm během cca 2 až 5 dnů. Jinak ke zlepšení nedojde.'
ROKYCANY: 'Za květen zatím 15,3 mm, zem je tvrdá, s prasklinami, orniční vrstva bez vlhkosti.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: '24 mm srážek , velmi chladné - možný problém s opylením kvetoucích stromů.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Dobrý den, v minulém týdnu pokračovalo vlhké a chladné období. V období 9-12.5. spadlo téměř 40 mm srážek. Půdní povrch je dostatečně vlhký, otázkou je, jak to vypadá v hlubších vrstvách zejména pod ozimy. Došlo k uvolnění živin, porosty se výrazně zlepšily, i když pšenice jsou řidší a na loukách je problém, že porosty už jsou ke sklizni, ale jsou řídké a nízké. Zlepšuje se voda v krajině (kaluže, tůně apod.), stav v potocích a řekách je stále mírně podprůměrný. Problémem nyní jsou velmi nízké teploty zejména pro porosty kukuřice. '
SEMILY: 'V týdnu spadlo určitě více než 10 mm, o kolik víc nevím. Nebyl jsem doma a přetekly mi sudy. Vody je dost, ale mému malozemědělství" vadí relativně velké chladno."'
STRAKONICE: 'srážky 8.5 3mm, 9.5. 1 mm, 10.5. 1 mm, 11.5. 5 mm, 12.5.5 mm, koncem týdne spadlo o trochu víc srážek, ale jsou jen povrchové, v probíhajícím deficitu vody zatím zanedbatelné.'
SVITAVY: 'Do 12.5. opět připadl souvislý déšť či přeháňky, za týden v souhrnu asi 23 mm. Uvedené období velmi chladné, mlhavé, deštivé období. Polní plodiny vše zasety, kukuřice ještě nevzešla, což je asi lepší a dobré, senážní hrachy i jařiny jsou zastaveny ve vývoji, snad nevadí, času na dorovnání zpoždění mají dost. Řepka nakvetla, ale dále nepokračuje, snad nebude mít negativní vliv na včely a opylení. Ani travní a jetelové porosty velkým chladem nevegetují. Suchem mezerovité porosty jetelů, ale spíše zaplnily plevele. Enormní je letos výskyt kokošky pastuší tobolky?'
TÁBOR: 'Za uplynulý týden naměřeny 3 mm nových srážek. Porosty čerstvě zasetých jetelů velmi obtížně vzcházejí, jsou mezerovité a velmi jim začínají konkurovat plevele. Vlivem sucha rovněž obtížně vzcházejí porosty kukuřic.'
TÁBOR: '13 mm srážek, voda ve studních na 50 %.'
TRUTNOV: 'V závěru týdne celkem slušné srážky (čt- ne). Většina se stíhala vsakovat odtok minimální. '
TRUTNOV: 'Týdenní úhrn srážek 22 mm (s předešlým týdnem celkem 60 mm). Přesto potoky i meliorace naprosto suché. V půlmetrové hloubce se ani 60 mm (zatím) neprojevilo (aktuální údaj z půdní sondy je 38%). Silný severovýchodní vítr komplikuje práci s postřikovačem a jede se tak většinou až večer nebo v noci. Pšenice a řepka v dobré kondici. Jarní ječmen konečně všechen vzešel, ale porost je tedy silně nevyrovnaný. Sója zasetá pře třemi týdny stále nevzchází - je chladno a vzhledem k nízké kvalitě letošního osiva již začínám mít obavy o dostatečnou hustotu porostu. Ale každopádně napršelo, tak je veseleji!'
TŘEBÍČ: 'v 2 dekádě 25 mm srážek vegetace poškozena silnými mrazíky je po úrodě !!!!'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'V týdnu spadlo 15 mm srážek ve třech srážkových dnech, z toho 9,5 mm z 11.5. na 12.5..'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: ' Začíná kvést hloh - ochlazení . 7. a 8.5. místy přízemní mrazíky . Poškozeny meruňky, jahody, ořechy vinná réva a vzejité brambory . Po loňské úrodě se začíná projevovat sucho - části větví i celé stromy nutno zlikvidovat .'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Travní porosty metají, porosty velmi řídké, počet plodných a neplodných odnoží dohromady 5 - 7, výška porostů při metání 35 - 50 cm dle lokality'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky za uplynulý týden cca 15 mm po velmi suché periodě (od půlky března) a zlepšení koncem dubna udržují situaci v půdě v relativně dobrém stavu. Porosty obilnin však zůstávají řídké a relativně nízké, velmi řídké a nízké jsou travní porosty. V případě silážní kukuřice (fáze 3. listu) a řepky (v plném květu) se k negativnímu vlivu sucha připojuje i stres z nízkých teplot, brambory zatím vzešlé nejsou,'
VSETÍN: 'Srážky v období 6.5. - 12.5.: 15,5mm - horní vrstva promočená, nedá se vjet s technikou na pozemky, čekáme na teplé počasí – senáže.'
ZLÍN: 'V posledních čtrnácti dnech u nás došlo díky celkem pravidelným srážkám k citelnému zlepšení dosycení půdní vlhkosti, snad to tento týden ještě vylepší.'
ZNOJMO: 'Vzhledem k ochlazení a srážkám 20 - 35 mm v sobotní bouřce se projevy sucha u révy nezhoršují, polní plodiny zaznamenaly výrazné zlepšení.'
ZNOJMO: 'Srážky za sledované období 32 mm, přišly významné srážky, některé výnoso-tvorné prvky ovlivní. Zvláště oz. obiloviny mají shozené odnože, čas ukáže, co ještě můžou srážky s porosty udělat. Trvalé travní porosty i jeteloviny jsou velmi prořídlé.'
ZNOJMO: 'Sucho výrazně ustoupilo, úhrn srážek za uplynulé období v našem katastru bylo 34 mm.'
ZNOJMO: 'Srážky 37 mm/týden, v sobotu přívalový déšť (během cca 15 min spadlo 20 mm vody). Vláhová bilance oproti minulému období je nepochybně na lepší úrovni.'
ZNOJMO: 'Za minulý týden spadlo 32,6 mm, z toho 16 mm v bouřce během 40 minut.'
ZNOJMO: 'Za uplynulé období napršelo celkem 46 mm srážek, poslední víkendové srážky činily 26 mm. Porosty obilnin tuto vodu v době metání velice ocenily. Hůře však reagovali na nízké noční teploty v minulém týdnu porosty slunečnice a především kukuřice, kde došlo k poškození. Tyto srážky
Zblovice byl úhrn srážek za období od 28.4. do 5.5. 22 mm a za období od 5.5. do 12.5. 42mm. '
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '13,4 mm srážek, 7,3 mm výpar z vodní plochy, díky za nějaké srážky ale je zapotřebí vyrovnanější, vyšší teploty hlavně v noci'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden přibylo 30 mm srážek na všech zmíněných katastrech, půda je nasycená, panuje však chladné a větrné počasí.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za celý měsíc duben spadlo pouze 11,5 mm, v sobotu 4.5 po dlouhé době napršelo krásných 8-10 mm. TTP katastrofální - psárky vymetány, pampelišky kvetou, vyschlá místa zaujmuly kokošky a penízky. "'