Estimated drought impacts on yield


 • nejsou data
 • no drought impact
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • no drought impact
 • drought with no impact on yield
 • drought with impact on yield
 • drought with fundamental impact on yield
 • barley, wheat, rape
 • suger beet, potatoes
 • maize
 • fruit orchard
 • grape vine

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 23.06.2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 16.06.2019 do neděle 23.06.2019 ráno)

 

Tato mapa zachycuje situaci v neděli 23. 6. Zprávy 333 zpravodajů ze 69 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu hlavně u obilovin, řepky a okopanin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Hlášeny jsou projevy sucha u zejména u ozimých obilovin, řepky, okopanin a ovocných stromů.

Největší dopady sucha jsou zpravodaji hodnoceny v okresech Louny, Most, Břeclav a Mělník. Prognózy výnosů podle stavu, jak jej vnímají agronomové, potvrzují i naše nezávislé odhady výnosů na webu www.vynosy-plodin.cz. V některých oblastech reportéři hlásí poléhání z důvodu silných bouřek, pokračují také hlášení o výskytu hraboše polního a vysokých teplotách. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):

BRNO-VENKOV: 'Ve čtvrtek 40 mm s kroupami, na neděli dalších 40 mm. Přesto pro některé pšenice přišla voda příliš pozdě.'
BRUNTÁL: 'Za poslední sledovaný týden spadl pouhý 1 mm srážek, což prohloubilo deficit vláhy na hranici těžkého poškození, a to hlavně porostů cukrovky a kukuřice. Peckoviny v sadech pustily cca 50-60% plodů - výrazné snížení produkce. Prognóza a vývoj počasí je extrémní, pokud brzo nepřijdou srážky tak se míra poškození prudce zvýší.'
BŘECLAV: 'Sobotní bouřka 35 mm a noční déšť 25 mm výrazně doplnily vláhu pro rostliny. Tropické teploty se podílí na rychlém vysychání krajiny. Opět se nacházíme v extrémních situacích. Dneska byla zahájena sklizeň meruněk.'
DĚČÍN: 'Očekávám pozvolné zhoršování. Na vegetaci ve volné přírodě, zejména na listnatých stromech na J a V svazích jsou pozorovány první náznaky stresu a neoptimální vláhové situace, ačkoliv je pro Děčínsko díky bouřkám množství srážek za červen nadprůměrné. Některé dřeviny začínají velmi slabě žloutnout, ale velmi slabě a to v těch místech, kde byly největší projevy sucha na vegetaci v loňském roce. Dále pokračuje celkem výrazné odumírání smrků a borovic.'
DĚČÍN: 'Z rána nejsou rosy, porosty po seči zasychají, obrůstají pomaleji, menší rostliny, metají v nižší výšce, srážky jsou vydatné v řádech x10 mm, ale krátké během půl hodiny až hodiny je po dešti, půda je rozpraskaná, cesty jsou extrémně prašné.'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Srážky v uplynulém týdnu 6 mm, prakticky každý den lehké zavlažení, TTP obrůstají pomalu, neškodilo by více vody.'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Sucho přetrvává, za tento týden 1,5 mm srážek, dochází k rychlému dozrávání ječmene ozimého, porosty brambor nemají dostatek vláhy pro orbu hlíz. '
HAVLÍČKŮV BROD: 'Naměřeny 3 mm srážek, větrné počasí a letní teploty vysušují krajinu zatím bez dopadu na vegetaci, porosty jarních i ozimých obilovin si již udržují své mikroklima, takže sušší půda je v porostech brambor a kukuřice. Na TTP rychle roste druhá seč.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Ve sledovaném týdnu spadlo v těchto katastrech minimum srážek a to od 2 - 3 mm, díky zásobám vody a deštích v uplynulých týdnech jsou porosty i díky pokročilému vegetačnímu vývoji v dobrém stavu, riziková je zatím kukuřice, která nemá zakrytou plochu a výpar je větší, ohrožené jsou i druhé seče trvalých travních porostů a jetelovin.'
HODONÍN: 'Velmi teplé počasí s občasným přívalovým deštěm. Srážky celkem 63,2 mm.'
CHOMUTOV: 'Za poslední týden spadlo 2,2 mm srážek, tedy nic, v třešních proběhl před dozráním poměrně veliký propad, cca 30-40 %, teď se projevuje propad u švestek, cca 30 %.'
CHRUDIM: 'Za sledované období napršelo pouze 3 mm srážek. Vysoké denní teploty se pohybují okolo 33 stupňů, začínají podesýchat porosty obilovin, plochy po sklizeném seně jsou vyprahlé a neobrůstají. Nedostatek vody a vysoké teploty mohou negativně ovlivnit porosty jarních ječmenů a máku.'
JIČÍN: 'Týden opět beze srážek. Celkový úhrn 0,64 mm. Půda suchá a s velkými prasklinami. Na těžších půdách rostliny prokazují velký nedostatek vodní vláhy.'
JIHLAVA: 'Množství srážek bylo 7 mm. Na obilninách se začíná projevovat počínající sucho. Ozimý ječmen a raná pšenice nedozrávají, ale dosychají. Pozdější odrůdy a řepka se zatím drží. Pokud do týdne nezaprší, tak začne zasychat všechno. Louky po první seči obrazily jen tam, kde je vlhko. Jinak zasychají.'
KARLOVY VARY: 'Minulý týden napršelo 15mm, byl to déšť přívalový, takže tritikale, žito a místy i ozimý ječmen polehal - Doplnění vláhy a déšť nijak neuškodil, protože se vše opět „vzpamatovalo“ a nic nepodesychá jako minulý rok '
KARLOVY VARY: 'Srážky cca 40mm. Většina během 1 hodiny, takže vsáknutí minimální, eroze maximální. Obiloviny vypadají relativně dobře kromě ovsů, kde bude těžká ztráta. Kroupy zlikvidovaly zbytky ovoce, co nezmrzly v květnu, takže v sadech 90 až 100% ztráty.'
KLATOVY: '29mm srážek, z toho 23mm v noci na neděli 23.6. Déšť byl hustý a dlouhotrvající. V neděli do večera ještě sem tam pršelo, takže situace výborná. Okamžitě se projevilo oživení vegetace, zvláště obiloviny a tráva. Též v lese bylo krásně mokro. Bohužel k dnešnímu dni je díky vedru již situace úplně jiná. '
KOLÍN: 'Ječmeny po silných bouřkách polehlé. V bouřkách až 80 mm srážek (Přistoupim). Rostoklaty a Limuzi cca 40 - 45 mm.'
KUTNÁ HORA: 'v týdnu 16mm srážek, rychlé ubývání půdní vlhkosti vlivem vysokých teplot, častého východního prodění vzduchu'
LITOMĚŘICE: 'Srážky 1 mm, sucho už je zde nesnesitelné, v současné době je prakticky po vegetaci řepky a obilovin.'
LITOMĚŘICE: 'Srážky za poslední týden 3 mm. Provedena 2. seč vojtěšky, výnos proti průměru 40%. Jarní ječmeny usychají nastojato. Rovněž zasychají porosty ozimé řepky, bude nízká HTS. '
LITOMĚŘICE: 'úhrn srážek: 0,4mm; porosty slunečnice začínají uvadat, řepka díky hlubšímu kořenu i na lehčích půdách stále zelenožlutá (loni sklizeň již tuto dobu), ozimé obilniny ještě tak 2 týdny a bude sklizeň'
LOUNY: 'V uplynulém týdnu napršelo 0,7 mm. Vysoké teploty poškozují porosty všech plodin a již dnes je zřejmé, že u nás padne teplotní rekord za posledních 30 let a po březnu bude i červen nejteplejší minimálně o 3°C oproti průměru'
LOUNY: 'Za poslední týden jen 1mm jinak teploty 28-32 stupňů, oz. ječmen do 10. dnu bude ke sklizni, pšenice začínají zrát'
MLADÁ BOLESLAV: 'Nepoměr minimálních srážek a zvyšujícího se výparu nejen díky vegetaci, ale zejména vysokými často tropickými teplotami, tento nepoměr pokračoval. Tím se prohlubuje sucho ve všech vrstvách půdy. Za sledované období napršelo jen 7 mm srážek.'
MOST: 'Tak 3mm a totální vedro pole zežloutly za poslední týden až abnormálně, zatím to vypadá na nouzové dozrávání a současné teploty to jen potvrzuji'
NYMBURK: 'Za sledované období jsme naměřili 3,5 mm srážek. Situace se oproti minulému týdnu zhoršila, sucho se ale zatím ve větší míře neprojevuje.'
OPAVA: 'Dochází k zhoršení vlhkostních podmínek.'
OPAVA: 'Zatímco v okolí odstraňovali škody po průtržích mračen, zdejší oblasti se bouřky vyhýbaly. Minulý týden spadlo jen 5 mm, sucho se prohlubuje.'
PARDUBICE: 'Bez srážek, sucho, vyprahlá půda,'
PELHŘIMOV: 'Podzimním suchem jsou ovlivněny ozimé plodiny a trvalé porosty'
PÍSEK: 'V průběhu týdne 7 + 32 mm blahodárné vody s minimálním odtokem v naší lokalitě. Bohužel přichází tropické dny. '
PLZEŇ-JIH: 'Ve 25. týdnu (17. - 23. 6. 2019) jsme na stanici v Lužanech (PJ) naměřili 8,4 mm srážek. Rané linie ozimého ječmene byly v neděli ve voskové zralosti. '
PLZEŇ-SEVER: 'Sucho se opět začíná prohlubovat, především v důsledku vysokých teplot. Vydatné bouřkové srážky v minulém týdnu se naší oblasti vyhnuly. Úhrn srážek na období od 16. do 22. 6. 2019 na lokalitě Krukanice: 27,8 mm (z toho 21,0 mm v neděli 16. června).'
PRAHA-VÝCHOD: 'Sucho se znovu výrazně projevuje na všech porostech v součinnosti s vysokými teplotami - překotné dozrávání obilovin, uvadlý chrást cukrovky v odpoledních hodinách, úpal košťálové zeleniny - barevné změny na listech, brambory trpí nedostatkem vláhy, uvadají a není přírůstek hlíz'
PRAHA-ZÁPAD: 'Je sucho, promítá se to do nižšího množství listí na dospělých listnatých stromech/duby, prosychají borovice, modříny, jedle. Jsem v 370 m. n. m., půda je prašná, prakticky se nedá cokoliv dělat, přesazovat, vysazovat, apod.'
PRACHATICE: 'Začátek týdne chladnější, v noci 11-12°C, během dne 23°C, polojasno. Od středy tepleji, 28°C, ve čtvrtek první srážky do 5 mm, v pátek 5 mm, z pátku na sobotu a hlavně v sobotu silný déšť, napršelo najednou 60 mm, silný odtok vody z polí a luk, v neděli už jen 2 mm. Půda nasycená vodou, ochlazení na 15 - 18°C během dne.'
PŘEROV: 'Přišly dvě vlny velkých srážek, vrchní profil půdy je dostatečně nasycený.'
PŘÍBRAM: 'Celkem 43,5 mm srážek, dobře se zasáklo, ale vysoké teploty '
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 15,5 mm srážek. Toto množství udržuje porosty, aby nezačaly vadnout, ale při vysokých teplotách a lehkých půdách bychom potřebovali tyto srážky každý třetí den. Jakmile bude delší období beze srážek, tak porosty na mělkých půdách budou nenávratně zasychat. Je velký výpar a i průtok v potoce se nestačí obnovovat. '
PŘÍBRAM: 'Za sobotu a neděli cca 10 až 12 mm v okolních katastrech. Oba dva dny lehce pod mrakem, srážky nevysychaly a rostliny je mohly celé přijmout. Porosty kukuřic se vizuálně zlepšily, stejně i porosty brambor v nati. Sklizeň sena - nízké výnosy. Vlivem tepla již místy žloutnou první ozimé ječmeny - možná za cca 14 dní by někde mohly začít sklizně? Obilí má místy v klasech prázdná místa - zrna se nevyvinula!'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Minulý týden přinesl horké počasí, s vysokou vzdušnou vlhkostí, kdy zejména o víkendu přicházely místní přeháňky nebo bouřky. Úhrny srážek byly velmi proměnlivé, často i v jednou katastru, úhrny 0-10 mm. Tam, kde nějaká voda přišla je vše ok. Kde nezapršelo, začíná se situace pomalu ale jistě horšit. V porostech ozimů se objevují na mělčích půdách podeschlá místa. Otázkou je obrůstání TTP po prvních sečí. Problémem obecně jsou velmi vysoké teploty.'
STRAKONICE: 'srážky sobota 22. 6. 2019 13 mm. Uvidíme, co provedou vysoké teploty tohoto týdne s nadějně vypadajícími porosty.'
STRAKONICE: 'Začátek týdne chladnější, v noci 11-12°C, během dne 23°C, polojasno. Od středy tepleji, 28°C, ve čtvrtek první srážky do 5 mm, v pátek 5 mm, z pátku na sobotu a hlavně v sobotu silný déšť, napršelo najednou 60 mm, silný odtok vody z polí a luk, v neděli už jen 2 mm. Půda nasycená vodou, ochlazení na 15 - 18°C během dne.'
ŠUMPERK: 'Ve 25 týdnu spadlo pouze 1,5 mm srážek, přitom v okolních katastrech slušně napršelo.'
TRUTNOV: 'Objektivně vzato jsme zde letos ve výraznějším deficitu. Duben byl extrémně suchý, květen nebyl až tak špatný, ale červen je zase v extrému suchý (mohu např. srovnat s katastrálním územím Dvůr Králové). Situace oproti loňsku horší, jelikož stav porostů byl poznamenán již v dubnu, květen to nespravil, spíše jen zbrzdil trend, a v červnu absence rozumných srážek (vždy pouze 1-4mm, pro půdu bez valného významu). Jetele letos na semeno jsou zdecimované loňským obnažením porostu a vyschnutím, letos po 1. seči opět úžeh beze srážek. Letošní zásevy jetelů budou mít nejspíše podobný osud, jestliže do týdne nezaprší. Prognóza špatná, a to nejsem pesimista. '
TRUTNOV: 'Týdenní úhrn pouhé 4 mm. Na některých místech především pšenice nouzově dozrává.'
TŘEBÍČ: 'Teplotní hodnoty v průběhu týdne byly tropické. Celý týden se vyznačoval přívalovými srážkami, které na některých místech dosahovali hodnoty 100 mm.'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Sucho se začíná výrazně zhoršovat díky teplu a nebývá ani rosa. Posekané travní porosty opět zasychají. Popraskaná půda 2-3 cm praskliny. V hloubce 40 cm nenaleznete ani jednu žížalu. Sucho se bude velice rychle prohlubovat. Srážka za týden velice prudká 11 mm odtekla, půda špatně vsakuje.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Hodnocení: za uplynulých 30 dní spadlo 70 mm vody, za posledních 7 dní jen 3 mm. Od 5. 5. do 24. 6. spadlo 200 mm. Pokud uvádím ovlivnění suchem, tak to se jedná o porosty založené v roce 2018, kde se sucho podepsalo, jde o TTP a jetele. Vývoj počasí ale je špatný. Začíná být sucho, které může mít dopad do dalších dní vegetace všech plodin. '
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky za uplynulý týden 10 mm (bouřka), sousedící katastry beze srážek. V půdě opět významný nedostatek vláhy - nejvýrazněji se projevuje ve víceletých pícninách. U řepky a obilnin již vliv na výnos nebude příliš znatelný, kukuřice, jejíž růst byl zbrzděn chladným počasím v květnu, zatím odolává. '
VSETÍN: 'Porosty po sečích obrůstají podle očekávání. Minulý týden po tři dny byly srážky lokálního charakteru s úhrnem ca. 60 mm. Pokrytí srážkami bylo značně nerovnoměrné.'
VYŠKOV: 'srážky za uplynulý týden cca 102 mm, ve dvou intenzívních srážkách'
VYŠKOV: 'Ve sledovaných katastrech napršelo 10 až 15 mm. Dobrá zálivka k rostlinám.'
ZNOJMO: 'hodnocení pro k. ú. Miroslavské Knínice, srážky 61 mm, srážky byly ve formě prudkého deště /25 a 36 mm/'
ZNOJMO: 'poslední úhrn srážek činil celkem ve dvou dávkách 20 mm rozděleno na 3 mm a 17 mm. tato voda oddálila zasychání přes kopečky slunečnice a kukuřice velmi rychle reagovaly na tyto srážky '
ZNOJMO: 'Přesně po 3 týdnech spadlo větší množství vody - 15 mm/týden, dnes již je ale půda opět proschlá a veškerá vegetace se trápí…. Opět nás drtí topické teploty a na poli se vše vaří (ozimý ječmen a ozimá pšenice má těsně před sklizní bohužel velmi drobné zaschlé zrno).'
ZNOJMO: 'setrvalý stav i přes srážky jsou vysoké teploty a větry a tak jsou polní porosty v ohrožení, réva se v podstatě vyvíjí bez omezení, srážky z bouřek 18 - 25 mm.'
ZNOJMO: 'V hodnoceném týdnu spadlo 55,6 mm srážek, téměř 30 mm spadlo v bouřce s kroupami, při které byla pozorována tromba. I přes velmi teplé počasí, které panuje v těchto dnech, je díky těmto srážkám půda dobře zásobena vodou.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'V bouřkách spadlo během 2 dní v obhospodařovaných katastrech rozmezí 40-60 mm srážek. V širokořádkových plodinách se voda příliš nevsákla, ba naopak způsobila smyvy a erozi i přes veškerá udělaná opatření.'
 

6. June 2019 / 23. week

previous next stáhnout close