Estimated drought impacts on yield


 • nejsou data
 • no drought impact
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • no drought impact
 • drought with no impact on yield
 • drought with impact on yield
 • drought with fundamental impact on yield
 • barley, wheat, rape
 • suger beet, potatoes
 • maize
 • fruit orchard
 • grape vine

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 1. 9. 2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 25.8. 2019 do neděle 1. 9. 2019 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 1. 9. Zprávy 285 zpravodajů ze 68 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Ačkoliv je povrchová vrstva v poměrně dobrém stavu, hlouběji je sucho a projevuje se to na stromech i na nízkých hladinách řek. Dle zpráv našich zpravodajů byly téměř všude ukončeny žně obilovin. Na mnoha místech je hlášeno, že současný stav je příznivý pro kukuřici a s nadějí se očekává dobrý výnos. Co se týče růstu travin, záleží na dané lokalitě, někteří reportéři uvádějí, že už 2. seč pravděpodobně neproběhne, někde se travinám daří.. Začalo setí řepky ozimé a zemědělci by potřebovali vláhu pro její růst. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.

Největší dopady sucha jsou zpravodaji hlášeny v Čechách, kde 6 okresů očekává extrémní poškození suchem, na Moravě je hlášen jeden. Těžké poškození suchem hlásí jak Čechy, Morava, tak i Slezsko. Prognózy výnosů založené na modelování na základě družicových dat lze najít na webu www.vynosy-plodin.cz.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.

 

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BLANSKO: 'Souhrn srážek za 35. týden: 0 mm. Dochází k vadnutí rostlin a nouzovému dozrávání, opad ovoce. Stromy zbarvují listí jako na podzim, většina však jen hnědne . Plodina bez umělé závlahy ukončuje vegetaci . Trávníky mění barvu na žlutou .'
BRUNTÁL: 'Poslední týden srážky 11 mm, opět velmi sucho a teplo... kukuřice beze změn, cukrovky stojí... '
BŘECLAV: 'Doplňování vody postupně pokračuje z časté bouřkové činnosti. Vláha se zlepšuje do hloubky 40-50 cm. V hlubších vrstvách je stále vláhy nedostatek. Vinice jsou ve fázi dozrávání, vlhké počasí napomáhá šíření plísně na nových zálistcích a jsou vytvořeny podmínky pro plíseň šedou. Vlhčí počasí oddaluje sklizeň kukuřice na siláž i slunečnice.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Druhé seče jetele a TTP prakticky nejsou. Otavy cca 1 balík z 1 ha.'
DĚČÍN: 'Během uplynulého týdne převládalo slunečné a tropické počasí. Lokální bouřky se nám vyhýbaly. V neděli při přechodu studené fronty sice spadlo 7 mm deště, ale období jako celek hodnotím spíše jako mírné zhoršení. Těch 7 mm bylo spíše kosmetických, zásadnější nasycení půdy to nepřineslo a není to lepší, než před týdnem.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'V minulém týdnu spadlo od 7 - 13 mm srážek, o něco méně než předešlý týden, půda zůstává nadále v horní vrstvě vlhká, bilance se za několik uplynulých týdnů výrazně zlepšila.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Velmi teplo, dusno, někdy jsou velké ranní rosy'
HODONÍN: 'Velmi teplé období doprovázející drobné srážky. Celkové naměřené srážky 10,1 mm.'
HRADEC KRÁLOVÉ: '1 mm, zhoršující se stav na rostlinách, pod 20 cm sucho'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'Srážky za minulý týden - 1 mm, srážky za srpen - 100 mm, srážky za období leden - srpen 2019 - 432 mm (v roce 2018 byl takový úhrn srážek až v prosinci), průměr srážek za období leden-srpen za posledních 10 let je 430 mm, půdní vlhkost je na stupni 3 až do hloubky 40 cm, probíhá sklizeň silážní kukuřice, řepka ozimá již vzešla.'
CHOMUTOV: 'Deštivé počasí nakrátko zlepšilo půdní vlhkost, ale jen na povrchu, takže slunečné počasí v minulých dnech uvedlo vše opět do původního stavu - sucho. Nedělní bouřka trochu zalila, ale už je opět vše suché.'
CHRUDIM: 'Minulý týden pokračovalo období vysokých teplot, vysoké vzdušné vlhkosti, které bylo ve čtvrtek přerušené místními přeháňkami a bouřkami /úhrnem kolem 3-8 mm/. Další fronta přešla v neděli, opět s místními bouřkami a srážkami kolem 5 mm. Dá se říct, že půda je ve své svrchní vrstvě vlhká, jinak ale pokračuje sucho /ve spodní vrstvě půdy, ve spodních vodách, v potocích a řekách/. Při vysokých teplotách docházelo k místnímu zasychání spodních listů u kukuřic. '
JIČÍN: 'V minulém týdnu (35. týden) úplná absence srážek, vlhkost ze srážek z předcházejícího týdne (33 + 34 týden) již vymizela, ale pomohla, především na porosty řepy.'
KARLOVY VARY: 'Srážky celkem 2 hodiny, 24 mm. Vsak podle kultury, hodně vody odteklo. Bylinné patro přežívá z bouřek. V sadě a lese katastrofa. Ovoce ztráta 95 %. Listy stromů žloutnou a opadávají. Letošní sucho nepřežilo velmi mnoho (asi 5-10 %) starších listnáčů (50 let+), o smrku a borovici nemluvě. Dokonce schnou 50ti leté modříny.'
KOLÍN: 'Za týden od 25.8. do 1.9. napršelo 8 mm, což alespoň trochu kompenzovalo velká vedra v celém týdnu.'
KROMĚŘÍŽ: 'Srážky 9 mm, boj s hraboši po sklizni probíhá formou agrotechnických opatření s více přejezdy po polích. 22.8. jsme začali set ozimou řepku'
LIBEREC: 'K dnešnímu datu zaznamenáno 230 mm srážek, v dubnu a květnu pršelo více než v loňském roce a tak stav rostlin je oproti loňsku lepší, přesto se sucho stále prohlubuje.'
LITOMĚŘICE: 'Srážky za minulý týden 20 mm. Začala sklizeň kukuřice na siláž. Výnos 30 t/ha'
LITOMĚŘICE: 'V posledním týdnu spadlo pouze 1,5 mm, došlo ke zhoršení nasycení půdy zejména ve vrstvě do 20 cm.'
LOUNY: 'V uplynulém týdnu napršelo 30,2 mm srážek, což je dobré ,ale bohužel polovinu našich katastrů postihly kroupy.'
LOUNY: 'V uplynulém týdnu tj. 26.8. - 1.9.2019, sice náhodné lehce přívalové deště zasáhly ve čtvrtek 29.8 a dále bouřka doprovázená přívalovým deštěm 1.9.2019 .zasáhly všechny sledované a monitorované katastry. Celkový úhrn srážek byl 28 l/m2. Vzhledem ke skutečnosti, že tento úhrn spadl v průběhu cca 0,5 hod. Většina srážek odtekla do vodotečí a půdní profil příliš neovlažila.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Srážky 4 mm v neděli 1.9.2019 ve večerních hodinách. Do 18 hod přes den 33 °C v sobotu i neděli.'
MLADÁ BOLESLAV: 'V uplynulém týdnu nastaly velmi vysoké teploty atakující 30 stupňů. Předpověď na neděli a dnešek slibovala ještě v pátek silné deště s úhrny až 30 mm. Toto se nepotvrdilo. Za uplynulý týden nám spadly 2 mm a od včera do dnešního rána cca 2 mm.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za sledované období napršelo v jedné bouřce 5 mm srážek, které sotva dostačovaly potřebám povrchové vegetace a tedy nebyly dostatečné na hlubší zasáknutí. Tím došlo k opětovnému prohloubení sucha. Zejména stromy trpí silným suchem v hlubších vrstvách půdy.'
MOST: 'Za minulý týden spadlo 23mm srážek, sucho pokračuje.'
NÁCHOD: 'Na povrchu do 20cm vlhko, spadlo v sobotu 28 mm, v pondělí 14 mm'
NÁCHOD: 'Srážky pouze v pondělí 26.8. - 6mm. Celkově za srpen pouze 65 mm. Sucho přetrvává. '
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme naznamenali žádné srážky a vzhledem k vysokým teplotám se situace opět hodně zhoršila. Naposledy pršelo 20.8. Celkem za srpen spadlo 95,7 mm, což je nadprůměr (dlouholetý průměr za srpen je 75,2 mm). Celkem od začátku roku máme úhrn srážek 381,5 mm.'
OPAVA: 'Tento týden nebylo srážek/ do neděle/. Situace stejná. V pondělí napadlo 25 mm, ale to bude až příští vyhodnocení.'
OPAVA: 'V minulém týdnu spadlo 12 mm srážek. Po dosetí řepky spadlo včera 26-52 mm srážek, které poměrně dobře vsákly. Půda je rozbahněná, bleskové povodně v okolí nenastaly. '
PÍSEK: 'Druhé seče jetele a TTP prakticky nejsou. Otavy cca 1 balík z 1 ha.'
PLZEŇ-JIH: 'Ve 35. týdnu jsme naměřili na stanici jen 1,4 mm srážek. V neděli ráno do 20 cm půda mírně vlhká (ještě z minulého týdne), na povrchu oschlá. Ozimá řepka vzcházela rychle a pravidelně.'
PLZEŇ-SEVER: 'Srážky 0 mm, vysoké teploty v minulém týdnu 27-31 stupňů ve stínu.'
PLZEŇ-SEVER: 'Sucho se znovu prohloubilo. Vysoké teploty minulého týdne a žádné srážky vedou k rychlému vysýchání orničního profilu. Problém by mohl nastat u právě vzešlých řepek s usýcháním mladých rostlinek.'
PRACHATICE: 'Celý týden teploty ráno okolo 15 °C, během dne okolo 28 °C, slunečno, beze srážek. Půda je do 10 cm suchá, rozsýpá se. Nejvíce trpí travní porosty, ztráty z prvních otav více jak 50%. Sklizeň obilovin ukončena, ozimé obiloviny bez vlivu sucha, výnosy mírně nad dlouhodobý průměr. Suchem utrpěl ztráty jarní ječmen v rozsahu cca 30%. Porosty kukuřice na siláž optimální, likvidují je divoká prasata.'
PŘEROV: 'Sucho způsobilo ztráty na výnosech, ale škody způsobené hraboši jsou mnohem větší. V současné době hraboši poškozují cukrovku a kukuřici a také decimují nově zaseté porosty řepky. V některých oblastech již způsobily holožír. Budou zaorávky. Není možné aplikovat Stutox II z důvodu možného výskytu křečka. Bude množství zaorávek a nutná změna osevního postupu se všemi negativními důsledky - větší zastoupení jařin, vetší zastoupení kukuřice apod.'
STRAKONICE: 'srážky neděle 25.8. 2019 10 mm týden byl velmi suchý a teplý, ale díky přeháňce v neděli to porosty zvládly solidně. V neděli 1.9. spadlo 42 mm, ale to bude patřit až do následujícího období.'
STRAKONICE: 'srážky srpen: 1.8. - 4 mm 3.8.- 0,7 mm 6.8. - 1 mm 7.8. - 2 mm 10.8. - 6 mm 11.8. - 11 mm 12.8. - 5mm 19.8. - 1 mm 21.8. - 19 mm 1.9. - 16 mm. v zemědělství dělám od roku 2014 a zatím nejhorší rok na srážky - jaro horké a suché (kromě května) a žně nám přerušovali tak drobné deště, že to jen překazilo kombajnovou sklizeň, ale ttp ani kukuřice nepoznaly, že pršelo.'
ŠUMPERK: '100 mm !!!!! Bohužel najednou'
TACHOV: '29.8.2019 6 mm srážek, 30.8. 2 mm. Nesouvislý 10 cm zelený porost na TTP. Vypálená místa nebo pásy bez ozelenění.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Kromě sucha se na sklizni podepsal též vliv přemnožených hrabošů'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu: ne 25/8 - 2,0 mm, po 26/8 - 13 mm, út 27/8 - 1,0 mm. Ukončena sklizeň obilovin. Vrcholí sklizeň brambor. Setí jetele nachového a ozimých krmných směsek. Plody, které přežily mrazy, opadávají a jsou poškozeny vosami. Zahájena seťová orba. Úhrn srážek srpen 2019 60,8 mm, srpen 2018 47,6 mm Průměrná teplota srpen 2018 20,0 °C, srpen 2019 17,8°C'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky za uplynulý týden 2,5 mm. Za celý srpen jsme naměřili 98,5 mm (cca 120 % normálu). Srpnové srážky měly příznivý vliv na vývoj kukuřice a na vzcházení ozimé řepky. '
VSETÍN: 'Pravidelné srážky zlepšily stavy TTP. Pozemky jsou rozbahněné.'
ZNOJMO: 'Srážky 0 mm/týden. Další epizoda sucha podložená tropickými teplotami je tady, zasetý inkarnát a meziplodiny leží v prachu a čekají nadále na vodu..'
ZNOJMO: 'Srážky v uplynulém sledovaném období 0 mm. Všechny bouřky se nám s úspěchem vyhnuly.'
ZNOJMO: 'Výrazné zhoršení stavu, stále více viditelný deficit ve vinici, starší listy žluté, nebo zcela suché, zavadlé některé bobule, réva nezraje tak rychle jak bych očekával, tropické teploty až do neděle beze srážek !'
ZNOJMO: 'Za uplynulý týden srážky 40 mm/m2. Znatelné zlepšení půdní zásobenosti.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '16,4 mm srážek, 13,9 mm výpar z vodní plochy'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden přibylo 5 mm srážek na všech zmíněných katastrech'
 

22. August 2019 / 34. week

previous next stáhnout close