Estimated drought impacts on yield


 • nejsou data
 • no drought impact
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • no drought impact
 • drought with no impact on yield
 • drought with impact on yield
 • drought with fundamental impact on yield
 • barley, wheat, rape
 • suger beet, potatoes
 • maize
 • fruit orchard
 • grape vine

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 15. 12. 2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od
neděle 8. 12. 2019 do neděle 15. 12. 2019 ráno)
 

Tato mapa zachycuje situaci v neděli 15. 12. Zprávy 239 zpravodajů ze 63 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Největší dopady sucha jsou zpravodaji hlášeny v Čechách, kde 3 okresů hlásí extrémní poškození suchem, na Moravě je hlášen 1. Těžké poškození suchem hlásí Čechy, Morava ï Slezsko. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BLANSKO: 'Srážky za minulý týden v souhrnu 9 mm.'
BRNO-VENKOV: 'V sobotu napadl 1 cm sněhu a ještě do večera roztál.'
BRUNTÁL: 'srážky necelý 1mm... profil půdy 30 + je absolutně suchý.... spodní voda žádná... pokud bude takto suchá zima, bude na jaře velký problém...'
BŘECLAV: 'Suma srážek za uplynulý týden 4,2 mm.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Za posledních 14 dní pršelo minimálně, situace začíná být vážná, protože jednotlivé studny které jdou samospádem začínají nasávat vzduch. Zvažujeme propojení větví vodovodu a udělat centrální zásobník s čerpadlem.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Za minulý týden napadlo opět pouhých 3-4 mm, ve vrchní vrstvě došlo k mírnému zlepšení, spodní vrstva půdy zůstává nadále suchá zatím bez viditelného dopadu na zaseté ozimy.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'žádné projevy sucha nebyly pozorovány. Po srážkách v posledních dvou dech je vše rozmoklé a bahnité'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky v minulém týdnu - 5 mm (2 mm,3 mm ), pokračovala sklizeň posledních polí s cukrovkou, dílčí výnosy cukrovky od 58 až 78 tun/ha při 16% cukernatosti , noční mráz byl 11. a 12.12., přes den teploty kolem 7°C , '
CHRUDIM: 'Za sledované období žádné srážky, teploty ke konci týdne okolo deseti stupňů.'
CHRUDIM: 'Ubývá v rybnice voda, v lese jsou vyschle tůně, potok je téměř vyschly. '
CHRUDIM: 'V minulém týdnu bylo zpočátku suché a teplé počasí, které bylo přerušeno přechodem fronty v sobotu (pátek 3 mm, sobota 6 mm). Tyto srážky stačily k ovlhčení svrchní vrstvy půdy, nestačí však k doplnění spodních vrstev půdního profilu. Vzhledem k teplému počasí a přeháňkám vypadají řepky a ozimy velmi dobře, stále se zdá že rostliny vegetují. Vzhledem k vysokým teplotám je zde otázka mrazuvzdornosti. Porosty jsou lehce poškozeny od myší a hrabošů, bohužel ne příliš silné srážky a vysoké teploty přispívají k množení těchto škůdců.'
KLATOVY: 'Stále neprší, mlhy jsou jediné srážky co máme. Při orbě, kterou v těchto dnech dokončujeme na našich pozemcích vyoráváme suchou půdu.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnoceny týden napršelo celkem 8,5mm srážek, které významně nezměnily stav půdní vlhkosti.'
MLADÁ BOLESLAV: 'V uplynulém týdnu nám zde spadlo celkem 18 mm srážek. '
NÁCHOD: 'Úhrn srážek 6 mm. Prosinec zatím srážkově velmi podprůměrný,'
NOVÝ JIČÍN: 'Srážky jsou nezbytné za minulý týden 1,6 mm. Vody na rozdíl od větru je nedostatek. Den bez větru za týden nebyl. Velmi silný vítr vypisuje povrch půdy i vegetace.'
NOVÝ JIČÍN: 'V průběhu uplynulého týdne spadlo v průměru kolem 10 mm a to především na konci uplynulého týdne v podobně sněhu, respektive deště. Alespoň nějaká voda - zimní vláha a trochu na omezení populace hrabošů. Teplotně spíše nadprůměrné na tento měsíc.'
NYMBURK: 'srážky přeháňkového charakteru a teploty udržují vegetaci v trvalém vývoji, půdní sucho přetrvává'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme naměřili 10,2 mm srážek. Sucho není.'
OPAVA: 'Při orbě nebo podrývání se půdní profil suchý, takže trochu vlhko je pod povrchem. Stuchlík'
PLZEŇ-JIH: 'V 50. týdnu jsme na stanici naměřili 7,2 mm srážek. V pátek 13.12. jsme zaznamenali první sněžení (max. 1 cm, sněh. pokrývka do rána odtála), v neděli 15.12. byla půda na povrchu lepivá, do cca 5 cm vlhká, hlouběji je půda stále drobivá. '
PLZEŇ-JIH: 'Kukuřice sklizené na siláž 2019 poznamenané suchem v červnu - v průměru nižší výška než loni. Srážky prosinec od 1.12. do 15.12 - 0 mm. '
PLZEŇ-JIH: 'Díky nižším teplotám a minimálnímu odparu se sucho výrazně neprojevuje, ale podzimní srážky jsou celkově nízké. V pátek 13.12. napadlo cca 5 cm sněhu, který ale během několika hodin roztál.'
PLZEŇ-JIH: 'za minulý týden spadlo 16,2 mm srážek na hoře je už vlhko, ale dole se práší jak na sahaře. To dole 25 cm + '
PLZEŇ-SEVER: 'Slabé deště minulého týdne mírně zlepšily vláhový stav půdě. Stále však nebyl vyrovnán vláhový deficit z letních měsíců. Množství srážek za období od 8. do 14. 12. 2019 na lokalitě 7,8 mm.'
PRAHA-VÝCHOD: 'Srážky přeháňkového charakteru a teploty udržují vegetaci v trvalém vývoji, půdní sucho přetrvává'
PRAHA-ZÁPAD: 'V týdnu spadlo 3,5 mm. Jílovitá půda pod drnem je plastická. Přeoraná půda je drolivá, mírně vlhká.'
PRACHATICE: 'V minulém týdnu noční mrazy v rozmezí 0°C až -5°C, den okolo +4°C, větrno. Půda na povrchu mokrá, zmrzlá, do 10 cm vlhká. Ke konci týdne oteplení v sobotu sněžení přešlo do dešťových přeháněk v neděli. Celkem 8 mm srážek, sníh roztál v sobotu odpoledne, pak déšť, voda do půdy se hůře vsakovala, zmrzlý povrch, v neděli povolila.'
PŘEROV: 'Situace je beze změny, ovšem další příděl vláhy by neuškodil.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 3,7 mm srážek, což je opět velice málo. K tomu se přidalo teplé a větrné počasí a ornice osychala ,že by se nechalo pomalu sít. Opět budeme čekat na vydatnější srážky.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Srážkový úhrn za sledované období byl 15 mm. '
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Úhrn srážek 6 mm. Prosinec zatím srážkově velmi podprůměrný.'
SEMILY: 'Celý týden byly srážky. Nejdříve déšť, pak sníh a koncem týdne opět déšť.'
STRAKONICE: 'V minulém týdnu noční mrazy v rozmezí 0°C až -5°C, den okolo +4°C, větrno. Půda na povrchu mokrá, zmrzlá, do 10 cm vlhká. Ke konci týdne oteplení v sobotu sněžení přešlo do dešťových přeháněk v neděli. Celkem 8 mm srážek, sníh roztál v sobotu odpoledne, pak déšť, voda do půdy se hůře vsakovala, zmrzlý povrch, v neděli povolila.'
STRAKONICE: 'srážky 14. a 15.12.2019 8 mm celkem stále není krajina dosycena vodou, povrchové toky vod jsou stále na minimu'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Stále přetrvává problém i s hrabošem'
ZNOJMO: 'Srážky 4 mm/týden. Horní vrstvy půdy jsou do hloubky cca 30 cm vlhké, v hlubších vrstvách potom voda chybí úplně. Letošní rok byl ze zemědělského pohledu opět velmi velmi teplý a srážkově lehce podnormální. Od 1. ledna 2019 do 16.prosince 2019 nám v Šatově kumulativně zatím spadlo 435 mm srážek....'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Srážky 6,4 mm, výpar z vodní plochy 2,2mm Přeji Vám příjemné a klidné prožití svátků vánočních a v novém roce 2020 především dobré zdraví a těším se na další spolupráci s Vámi.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden nepřibyly žádné srážky, půda je pod 30 cm suchá a rozsypává se.'