Estimated drought impacts on yield


 • nejsou data
 • no drought impact
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • no drought impact
 • drought with no impact on yield
 • drought with impact on yield
 • drought with fundamental impact on yield
 • barley, wheat, rape
 • suger beet, potatoes
 • maize
 • fruit orchard
 • grape vine

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 12. 01. 2020 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od
neděle 05. 01. 2020 do neděle 12. 01. 2020 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 12. 01. Zprávy 245 zpravodajů ze 68 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední měsíce hlášena větší částí zpravodajů. Situace se po dlouhé době trochu zlepšila a zhruba polovina okresů hlásí, že nesleduje vliv sucha. Reportéři však často uvádějí obavy z nadcházejících měsíců, kdy současné počasí neodpovídá roční době a to má vliv na vegetaci, půdní profil apod. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BEROUN: '5 mm'
BLANSKO: 'Souhrn srážek minulého týdne činil 8 mm.'
BRNO-VENKOV: 'Srážky zanedbatelné chodí po necelých mm. Půda stále ztrácí vodu, pod ozimy je výrazně horší situace než na holé půdě.'
BRNO-VENKOV: 'Ve středu napršelo cca 5 mm.'
BRUNTÁL: 'Deficit spodní vody se prohlubuje...neprší ani nesněží...porosty mají zatím v horních profilech půdy vláhu....na jak dlouho to bude stačit nevím...zima snad ještě přijde.'
BŘECLAV: 'Týden byl suchý beze srážek, teploty -4 - + 5 , bez sněhu, pro přezimování rostlin na orné půdě to není ideální, pro vinice a sady je to počasí poměrně teplé. '
ČESKÁ LÍPA: 'Srazky byly velmi male, vzdušná vlchkost je dobra, jinak borovice schnou odhad je kolem 20-30% zatim to neni tolik videt, ale vršky borovic jdou jeste zelene ,ale kůra na kmenech je již opadaná'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'srážky za minulý týden 5,7 mm, půda je téměř pořád promrzlá i když teploty odpoledne jdou výrazně nad 0, tak pod 5 cm to nerozmrzne'
DĚČÍN: 'Setrvalý stav, místy se regionálně už najde bahnitá půda, ale velmi zřídka. V krajině je ještě řada míst, které teď projdu se suchou nohou, kde by jindy byl obvykle promočený.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Podle probíhajících zemních prací v našem hosp. obvodu je v místě výkopu vlhká dobře tvarovatelná půda i v 1,5 m pod povrchem '
HAVLÍČKŮV BROD: 'Uplynulý týden bez větší změny, napršelo mezi 4 - 5 mm srážek, pro zaseté ozimy je srážkový úhrn dostačující, problém s nasycením spodního profilu půdy.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'mírné počasí, ráno mrazíky, odpoledne polojasno'
HODONÍN: 'Množství srážek 2,48 mm.'
HODONÍN: 'Celkové srážky ve sledovaném období 3 mm.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za poslední týden - 5 mm , v noci mírný mráz, ve dne až 8°C, brzy seté ozimé pšenice mají již pět odnoží, na zahradě to vypadá na časné jaro, kvete hořec a začínají sněženky.'
CHOMUTOV: 'za týden napršelo 6,2 mm srážek '
CHRUDIM: 'V uplynulém týdnu pokračovalo suché počasí s teplotami kolem nuly. Drobné přeháňky /úhrnem do 3 mm za týden/ mírně ovlhčují povrch půdy, stále však čekáme na vydatnější srážky (nejlépe sněhové). Stav vody v krajině je špatný, zásoby vody klesají a nedoplňují se. Máme obavy ze sucha. Teplé počasí probouzí vegetaci, zimu a mrazuvzdornost klesá. '
CHRUDIM: 'Za sledované období pouze 5 mm srážek. Přetrvává suchý ráz počasí, mírný mráz v noci vytáhne zbytek vláhy na povrch a vítr ji vysuší. Zvyšuje se výskyt hraboše v porostech vojtěšek.'
JIČÍN: 'Současné zimní období nedoplňuje půdní vláhu. Je stále sucho a poměrně teplo.'
JIČÍN: 'Týdenní úhrn srážek 6 mm. Teplotní průměr 1, 4 °C. '
JIČÍN: 'v uplynulém týdnu spadlo 8 mm vody'
JIHLAVA: 'Množství srážek bylo 4 mm.'
JINDŘICHŮV HRADEC: '4 mm'
KARLOVY VARY: 'Minulý týden srážky 6 mm za posledních 30 dnů souhrn srážek 12 mm. Na poli je situace na pohled dobrá, ale není zásoba vody v hlubší vrstvě. V sadech a lese je sucho, masivně odumírají stromy. Loni odumřelo cca 15 % ploch kulturních lesů a máme obavy, že bude hůř.'
KLATOVY: 'Od 6. do 12.1.2020 .. srážky 6,6 mm.'
KOLÍN: 'Za týden velmi malé množství srážek. Ani teplota neodpovídá datumu. Půda je rozmrzlá a ozimy vegetují s počínajícími deficity živin.'
KROMĚŘÍŽ: 'Napršelo kolem 4 mm, bez sněhových srážek. 10.1. Námraza. '
LITOMĚŘICE: 'V posledním týdnu spadlo 5 mm srážek, půda není promrzlá.'
LOUNY: '7mm jeste jsme nevideli snih, vse je formou deste'
MĚLNÍK: '6mm srážek, porosty jarních plodin zatím nelze hodnotit'
MLADÁ BOLESLAV: 'Nepatrné srážky a minimální výpar i spotřeba vody vegetací nijak nezměnily předchozí stav.'
NOVÝ JIČÍN: 'Srážky jsme v tomto týdnu zaznamenali okolo 5 mm, srážky převážně sněhové. Sněhová pokrývka do 10 cm a postupně se snižovala i díky silnějšímu jižnímu větru. Povrch půdy je díky větru suší, jinak se zdá, že vláhy by mohlo být v profilu dostatek. To se nedá říct o spodní vodě, kde zásoba není příliš velká.'
NOVÝ JIČÍN: 'Množství srážek za uplynulý týden kolem 4 - 5 mm, denní teploty 0 - 5 °C, noční kolem nuly. Půda prakticky bez většího hlubokého promrznutí, stromy a keře vegetují. Stále fouká vítr jihovýchodního charakteru přes celou Moravskou bránu.'
NYMBURK: 'Prosincové srážky 20 mm, za uplynulý týden cca 6 mm, sucho přetrvává, co spadlo ranní mrazíky spotřebují a odpaří, porosty v podstatě nepřestaly vegetovat'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme naměřili 4,4 mm dešťových srážek. Posledních 30 dní je sušších, vzhledem k zimnímu období ale sucho není.'
OPAVA: 'Bez sněhu,mrazu a minimem sražek do 2mm.'
OPAVA: 'spadlo 7,0mm, střídání teplot - přízemní mrazy až -8,0°C, poté oteplení, silný vítr, neustálé problémy s hraboši'
OPAVA: 'řepka ozimá vegetuje, vlivem sucha špatný příjem živin. srážky: 8.1.2020 - 1 mm, 9.1.2020 - 2,3 mm,'
OPAVA: 'Minulý týden spadlo jen několik mm deště, svrchní vrstva půdy je nasycena vodou.'
OPAVA: 'Napršelo okolo 7 mm, nic moc. Větší mrazíky nebyly, stav půdy je stejný. '
PLZEŇ-JIH: 'Ve 2. týdnu roku 2020 na stanici pokračuje trend z předchozího období s teplotami nad dlouhodobým průměrem a slabými srážkami. Od 5.1.2020 do 11.1.2020 jsme zaznamenali 3 srážkové dny s nevýznamnými přeprškami, v týdenním úhrnu jsme naměřili 2,7 mm. Pro ozimy je zatím v povrchové vrstvě využitelná vláha, nejsou viditelné dopady. Voda chybí v hlubším profilu, nedostatečná zásoba zimní vláhy se projeví po oteplení na jaře. '
PLZEŇ-JIH: 'za poslední 2 týdny prakticky nula 1,2 mm , myslím , že bude hodně špatně , dole je sahara a nahoře trochu vlhko. uvidíme, ale jsem pesimista'
PLZEŇ-JIH: 'Na konci týdne přišly drobné srážky celkem do 1 mm. Plzeňský kraj má za rok 2019 přibližně 60 % normálního úhrnu srážek.'
PLZEŇ-SEVER: 'Sucho dále pokračuje a stále se prohlubuje. Vzhledem k ročnímu období zatím nemá vliv na vegetaci. Už 4. měsíc v řadě jsou srážky podnormální. Množství srážek za období od 5. do 11. 1. 2020 na lokalitě 3,6 mm.'
PLZEŇ-SEVER: 'Srážky v minulém týdnu 7,3 mm, na leden vysoké teploty - přes den +3 až +8 stupňů , v noci -1 až+3 stupně. V porostech TTP a ve vojtěškách střední až vysoký výskyt hrabošů, v porostech ozimů slabý až střední výskyt hrabošů.'
PRAHA-VÝCHOD: 'prosincové srážky 20 mm, za uplynulý týden cca 6 mm, sucho přetrvává, co spadlo ranní mrazíky spotřebují a odpaří, porosty v podstatě nepřestaly vegetovat'
PRAHA-ZÁPAD: 'Dobrý den, ve sledovaném období spadlo 4,2 mm srážek, pouze dešťové, žádný sníh'
PRAHA-ZÁPAD: 'srážky byly u nás minulý týden v 3 mm ve formě deště, bez sněhových srážek. Mráz výjimečně přes noc. Na zimu stále čekáme.'
PRAHA-ZÁPAD: 'sice to není moc vidět, ale je sucho, sucho, sucho!'
PRACHATICE: 'Minulý týden opět téměř žádné srážky, v sobotu dešťové a pak sněhové přeháňky, celkem 2 mm. Teploty v noci těsně pod nulou, den okolo +4 až +5 °C, střídavé slunečno a oblačno, větrno. Půda střídavě na povrchu zamrzá a rozmrzá. Do 10 cm vlhká.'
PŘEROV: 'Problémy s vodou nejsou v tuto chvíli nijak výrazné. Ovšem problém je v přítomnosti hrabošů, kteří nejenže nesnižují početnost populace, nýbrž i v tomto období pokračují v množení. Vzniká tak nebezpečí, že v případě brzkého a teplého jara dojde opět k výrazným škodám.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 4,6 mm srážek v dešti, což částečně zbrzdilo vysychání půdy, ale stále čekáme na vydatnější srážky, které by nasytily půdu vodou (sněhu se asi nedočkáme).'
PŘÍBRAM: 'Za uplynulý týden 4 x zapršelo", celkem spadlo cca 6,5 mm srážek. Průměrné teploty za týden jsou + 1,6 st.C. Občas ranní mrazíky do -3 st,C. Porosty obilnin v horizontu zakořenění netrpí nedostatkem vody, půda vlhká až mazlavá. Přesto deficit vláhy trvá, není v hlubších vrstvách žádná zásoba. Lysimetr stále suchý ve všech horizontech."'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Srážky v uplynulém týdnu maximálně do 5 mm.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'celkem 8mm srážek, částečně ve sněhu, zůstává nesouvislá sněhová pokrývka (800mnm).'
SEMILY: 'Během minulého týdne byly nepodstatné srážky.'
STRAKONICE: 'Minulý týden opět téměř žádné srážky, v sobotu dešťové a pak sněhové přeháňky, celkem 2 mm. Teploty v noci těsně pod nulou, den okolo +4 až +5 °C, střídavé slunečno a oblačno, větrno. Půda střídavě na povrchu zamrzá a rozmrzá. Do 10 cm vlhká.'
TÁBOR: 'Není sníh ani neprší, voda se nedoplňuje.'
TRUTNOV: 'srážky 09.01.-16.01.2020 => 6 mm'
TRUTNOV: 'Teplota kolem 0 stupňů, už žádná souvislá sněhová pokrývka, vzdušná vlhkost (mrholení)'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'hraboši stále operují ve velkém'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Za sledované období napršelo 6 mm.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Počasí v uplynulém týdnu spíše suché. Žádná sněhová pokrývka. Průběh počasí posledních týdnů vůbec neomezuje hraboše, kteří u nás aktuálně představují největší problém (výskyt v oz. řepce, všech oz. obilninách a víceletých pícninách - oz. pšenice lokálně poškození až 40 %).'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Je zamrzlo.'
VSETÍN: '- rok 2019 bohatý na srážky, u nás spadlo celkem 803 mm = velmi vlhký rok - srážky v období 6.1. - 12.1.2020: 12,5mm '
ZNOJMO: 'za uplynulé období úhrn činil 2 mm'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden nepřibyly žádné srážky.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '4,8 mm srážek, bez sněhu'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden, nepřibyly žádné srážky. Srážky za rok 2019 v k.ú. 580 mm'

2. January 2020 / 01. week

previous next stáhnout close