Estimated drought impacts on yield


 • nejsou data
 • no drought impact
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • no drought impact
 • drought with no impact on yield
 • drought with impact on yield
 • drought with fundamental impact on yield
 • barley, wheat, rape
 • suger beet, potatoes
 • maize
 • fruit orchard
 • grape vine

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 20. 09. 2020 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 13. 09. 2020 do neděle 20. 09. 2020 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 20. 09. Zprávy 259 zpravodajů ze 70 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin.
Tři okresy (Vyškov, Most a Domažlice) hlásí extrémní poškození tedy snížení výnosů o více jak 40 % a ze sedmi okresů je hlášeno snížení výnosů o 30–40 %. Dále 21 okresů hlásí střední poškození suchem porostů, což znamená ztráty mezi 10–30 % na výnosech. 13 okresů čeká ztráty na výnosech do 10 %.
Respondenti vnímají kladně vodní bilanci, která je za poslední tři měsíce hlášena velkou částí zpravodajů, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (45 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako sušší (cca 35 % hlášení) až suchá (cca 33 % hlášení).
Respondenti z různých míst uvádějí, že řepka v suché krustě půdy špatně vzchází. Začíná se vyskytovat sucho, výsušný vítr a teplé počasí situaci nepomáhá. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete ZDE.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BRUNTÁL: 'srážky 0 mm, jinak normální začátek podzimu'
BŘECLAV: 'Teplé počasí beze srážek má za následek snížení půdní vlhkosti v povrchové vrstvě do 30 cm. Vinicím zatím toto počasí vyhovuje, sklízí se slunečnice v dobrém výnosu i sušině. Problém je nedostatek vláhy v povrchové vrstvě při přípravě půdy na zasetí ozimů. '
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Září zatím 2,5 mm srážek, tak snad koncem týdne.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Minulý týden opět nepršelo a z důvodu vyšších teplot docházelo k většímu výparu vody z půdy, vrchní vrstva rychleji vysychá, ve spodní vrstvě / 15 - 20 cm/ je vláhy zatím dostatek, pozdě seté řepky z důvodu sucha pomalu rostou a jsou více napadány škůdci, ostatní plodiny jsou zatím v pořádku.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 0 mm, srážky v září - 23 mm, od 6. září srážky o mm, do hloubky 5 cm suchá půda, do hloubky 20 cm stupeň vlhkosti půdy slabá 3, pokračuje setí ozimých obilovin a sklizeň silážní kukuřice'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'beze srážek, Při stavbě dálnice mám možnost sledovat vlhkost v hlubších a hlubokých vrstvách. Do 1m je hlína sice tvárná, ale nezanechává vlhkost, hlouběji, 2-4 m tvrdá, spíš suchá, štěrkové podloží od hloubky 4 - 6 m s minimálním množstvím vlhkosti.'
CHRUDIM: 'Za hodnocené období 13. až 20.9. v naší oblasti spadlo dne 17.9. jednorázově 12,0 mm srážek, a to v podobě lokální bouřky s kroupami. Průběh počasí je jinak suchý, teploty vzduchu dosahují letních hodnot a vítr půdu dále vysušuje. Sklizeň silážní kukuřice a brambor probíhá bez problémů, výnosy jsou velice slušné. Doufáme, že nás nepostihnou přízemní mrazíky.'
JIČÍN: 'Srážky opět žádné , sucho . Jen ta ranní rosa nás asi nezachrání.'
JIČÍN: 'Týdenní úhrn srážek 0 mm. Při polních pracích vysoká prašnost a sucho.'
JIHLAVA: 'Tento týden byl beze srážek. Dříve přemokřená půda se v současném horkém a suchém počasí proměnila ve své svrchní vrstvě v beton. Je velice obtížně zpracovatelná.'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'Spadlo 0 mm srážek.'
KOLÍN: 'Poslední týden byl velmi suchý a beze srážek.'
KROMĚŘÍŽ: 'Bez srážek, velké výkyvy teplot (noc x den). '
KUTNÁ HORA: 'tragédie přetrvává, stále 0 mm a počasí stále jako přes kopírák, obloha vymetená mírně se ochladilo z 28-30st na 24-26 st, prakticky se polní práce zastavily, co je naoráno (to co málo je) to se snad nějak zaseje ale jinak půda jako beton a sahara, myši, dřepčíci nálada tragická, morálka tragická'
LITOMĚŘICE: 'Minulý týden beze srážek. Některé porosty řepek začínají živořit.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Nulové srážky již od 5. září dále prohlubují deficit srážek a vysušování půdy pokračuje do hlubších vrstev.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Srážky 0. Jeden porost řepky nevzchází vlivem sucha,po zasetí přišel významný prudký déšt,a přes půdní škarloup řepka nevzchází,nutnost opakovaného použití insekticidu,invaze myší. Stav porostu na konkrétním pozemku bude k jaru nutno vyhodnotit, zda nedojde k jeho zaorání.'
MLADÁ BOLESLAV: 'sucho '
MLADÁ BOLESLAV: 'Srážky žádné, založené porosty řepky tím trpí. Stejně tak porosty cukrovky pro pozdní sklizeň - teplo, jak ráno nad 10 stupňů, tak odpoledne nad 20 stupňů, podporuje rozvoj cerkosporiózy. '
MOST: 'sucho!!!!!!!!!!!!!!!!!'
NOVÝ JIČÍN: 'Teplý průběh minulého týdne přeje přípravě půdy pod ozimé obiloviny. Porosty řepek nerostou, po nadměrném množství vody za uplynulé týdny chybí vzduch v půdě, respektive se vytvořil škraloup. Srážky nebyly za uplynulý týden.'
NOVÝ JIČÍN: 'Beze srážek, podzimní orby provedeny, profil půdy je jen mírně vlhký. Otavy sklizené.'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme znovu nezaznamenali žádné srážky. Sucho se začíná projevovat.'
OLOMOUC: 've sledovaném týdnu 0 mm Půda oschlá shora, na zasetých plochách řepkou ozimou se tvoří škraloup.'
OPAVA: 'Minulý týden nepršelo. V lesích nejsou houby, na rostlinách nejsou příznaky nedostatku vláhy. Nově založené řepky jsou místy poškozené od slimáků, většina porostů je ale v pořádku. Na fotografii je poškození způsobené malými slimáky (slimáček hladký a mladí jedinci slimáka polního a síťkovaného). Rostliny žerou ještě před vzejitím v půdě, na povrchu půdy se jejich přítomnost nijak neprojevuje. '
OPAVA: 'Minulý týden nezapršelo. Půdní profil je stále naplněn vodou. Začínají se sklízet kukuřice a cukrovky. '
PÍSEK: 'Beze srážek, výrazné snížení půdní vláhy.'
PLZEŇ-JIH: 'V 38. týdnu pouze 1 srážkový den, Čt. 17.9., pouhých 1,7 mm. Stav půdy stejný jako v minulém týdnu - ornice do 10 cm proschlá, do 20 cm mírně vlhká. Hrudovité pozemky se obtížně připravují, spečené hroudy nejdou rozdělat ani rotačními branami - s přípravou pozemků pro pokusy a šlechtění ozimých obilovin musíme počkat na déšť. Tříměsíční úhrn (07-09) sice stále ukazuje + 29 mm oproti normálu, ale vysoké teploty už stačily zásobu ze srpna odpařit.'
PLZEŇ-SEVER: 'Půda v orničním profilu (18-20 cm) proschlá. Problémy s předseťovou přípravou (silná prašnost) a se vzcházením zasetých ozimů. Množství srážek za období od 13. do 19. 9. 2020 na lokalitě 0,0 mm. Za celé září dosud pouze 0,4 mm.'
PRAHA-ZÁPAD: 'V týdnu spadl necelý jeden mm srážek. Půdy je suchá, řepky, ale vzcházely celkem pěkně, až na místa kde je spousta hrabošů. Výskyt hrabošů je lokální, ale kde jsou, tam jsou opravdu přemnoženi. Vojtěšky jsou téměř poddolované norami komplet. Pod řepky jsme použili podrýváky a je to poznat.'
PRAHA-ZÁPAD: 'tady je špatné podloží, buď skála nebo jíl, vrstva půdy je velmi rozdílná, někde jenom 10-20 cm, jinde je to lepší, ale zas je tam ten jíl, udržet vláhu je těžké, střední Čechy usychají!!!'
PRACHATICE: 'Celý týden nepršelo, počasí slunečné, větrné rychle vysušuje půdu, do 20 cm je suchá na povrch prašná. Probíhá setí ozimů, sklizeň kukuřice na siláž zatím ne. Otavy sklizeny, výnos hmoty proti normálnímu stavu o cca 30% menší.'
PROSTĚJOV: 'U stromů i hroznů bylo poškození mrazem, pak i jarním suchem. Letošní rok údaje z meteorologické stanice - Měsíc/Srážky (mm): 7/55, 8/65, 9/36 + k tomuto nadnormální teploty = velké sucho pro Stichovice, které navíc leží ve srážkovém stínu. '
PŘEROV: 'Na podzim setých plodinách začíná být znát nedostatek vláhy.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden opět nezapršelo. Sucho se dále prohlubuje. Nové jetele začínají vadnout, řepka špatně vzchází a pomalu roste a dřepčík ji může likvidovat. Kukuřici jsme ve sledovaných lokalitách již sklidili, nechat ji ještě týden, tak úplně uschla. Výnos byl výrazně lepší než poslední roky. Půda s fungující vegetací je sušší než půda s minimem porostu. Na povrchu je suché všechno.'
PŘÍBRAM: 'Za uplynulý týden beze srážek ( za celé září jen 1,2 mm !! ). Půda proschlá, nedaří se orba - jsou hroudy velice tvrdé. Při podmítání a setí ozimů oblaka prachu. Sklizeň brambor s obtížemi. Vzcházení zaseté řepky je silně nevyrovnané. Počíná setí ječmene ozimého. Kukuřice silážní má již většinou zralé palice, listy kukuřice začínají prosychat od spodu. Zachrání nás jen srážky na úrovni cca 20 mm.'
RAKOVNÍK: 'Sucho a stále trvající sucho. Veškeré pastviny zasychají.'
STRAKONICE: 'Celý týden nepršelo, počasí slunečné, větrné rychle vysušuje půdu, do 20 cm je suchá na povrch prašná. Probíhá setí ozimů, sklizeň kukuřice na siláž zatím ne. Otavy sklizeny, výnos hmoty proti normálnímu stavu o cca 30% menší.'
TACHOV: 'Dobrý den, uplynulý týden bez srážek, povrch prašný. Absence srážek zpomaluje vybarvování a zrání jablek, oddaluje sklizeň. Toto je momentálně největší problém. '
TRUTNOV: 'Srážky opět žádné , sucho. Jen ta ranní rosa nás asi nezachrání.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu: beze srážek Krásné babí léto. Ideální pro začátek sklizně ovoce a podzimní zeleniny. Probíhá hnojení chlévským hnojem a setí ozimů .'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V uplynulém týdnu opět beze srážek. Poslední srážky zaznamenány 5.9.2020.'
VSETÍN: 'za poslední týden žádné srážky nepřibyly'
ZNOJMO: 'Za minulý týden nespadly žádné srážky. Začínáme se vracet do starých suchých kolejí.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '0 mm srážek, 12,5 mm výpar z vodní plochy'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden nepřibyly žádné srážky.'