Estimated drought impacts on yield


 • nejsou data
 • no drought impact
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • no drought impact
 • drought with no impact on yield
 • drought with impact on yield
 • drought with fundamental impact on yield
 • barley, wheat, rape
 • suger beet, potatoes
 • maize
 • fruit orchard
 • grape vine

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 25. 07. 2021 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 18. 07. 2021 do neděle 25. 07. 2021 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 25. 07. Zprávy 256 zpravodajů z 67 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
V deseti okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a ve dvanácti okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Dva okresy čekají propady mezi 30–40 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (63 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ (24 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako mírně vlhký (cca 37 % hlášení) až vlhký (36 % hlášení).
Rychlé vysychání půdy vysokými teplotami v minulých týdnech bylo pozastaveno většinou bouřkovou činností a plodiny dostaly tolik potřebnou vláhu. Na některých místech už plodiny déšť nezachránil.. Dle hlášení našich zpravodajů jsou však i pozitivní zprávy na vývoji rostlin a daří se jim a déšť dokázaly pro svůj růst využít. Deště komplikují žně, v některých případech znehodnocují plodiny a není možné je sklidit díky velké míře přemokření. Někde zůstává počátek žní i nadále posunut o cca 14 dní. Situace je v rámci ČR velmi rozmanitá, autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete na fenofaze.cz.
Systém včasné výstrahy před negativními dopady počasí je dostupný na agrorisk.cz.
Včasný odhad výnosů hlavních plodin je k dispozici na vynosy-plodin.cz


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území): BENEŠOV: 'Dobrý den z Ouštic,v hodnoceném týdnu tady pršelo jen zanedbatelně, i když byla bouřka'
BRUNTÁL: 'beze srážek....zahájena sklizeň oz. ječmenů, j. ječmenů a řepky...'
BŘECLAV: 'Suma srážek v minulém týdnu je 14 mm, jednotlivé srážky pod 5 mm.'
ČESKÁ LÍPA: 'Srážky byly v minulém týdnu mírně nadprůměrné, porosty jsou ovlivněny vlhkostí v půdě, zahnívají kořeny - u hrachu setého uhnily na velkých plochách, poškozeno je 80 % všech porostů hrachu. Problém je už i s vlhkostí vzdušnou a častými dešti - množí se plísně, černě, poléhání, atp. '
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Oves se totalně zmladil a hrách částečně, deštivým počasím.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Minulý týden nebyly zaznamenány žádné srážky. Týden beze srážek nám dovolil provést II. seč pícnin a sklidit kvalitní obj. krmivo. Bezesrážkové období se nijak negativně v krajině neprojevilo.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 0 mm, půdní vlhkost rozdílná dle plodiny ( kukuřice stupeň 2 , cukrovka stupeň 3 a dozrávající obiloviny stupeň 4 ) , probíhá sklizeň třetích sečí vojtěšky , probíhá sklizeň ozimé pšenice a ozimé řepky, denní teploty v rozmezí 25°C až 32°C, noční teploty 12°C až 19°C,'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky 0 mm, teplota 10,6 - 32 C, průměr 20,5 C, v cukrovce výhory na písčitým podloží, v odpoledních hodinách vadne'
CHRUDIM: 'V minulém týdnu nám příznivé počasí umožnilo začít sklizeň řepky a pšenice. Výnosy u řepky jsou kolem 4 t/ha, pšenice 7,3 t/ha. Z hlediska vláhy je stav velmi dobrý.'
KUTNÁ HORA: 'min týden 40 mm, za tento týden již dalších 40, neudělali jsme vůbec nic, část porostů leží a venku je jako v prádelně, jen co jeden den svíti sluníčko tak pak hned přijde pořádný slejvák kdy za 10min spadne i 10mm strašný příděly vody, předpověď špatná...'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený týden 18. až 25.7.2021 nebyly žádné srážky. Vzhledem k předchozímu nasycení půda vysychala postupně od nejvrchnější vrstvy, takže hlouběji zůstává stále poměrně nasycená vodou.'
NOVÝ JIČÍN: 'Konec měsíce se blíží a my jsme na 45% měsíčního úhrnu srážek. už třetí měsíc jsou úhrny pod normálem, a projevuje se to zejména na spodní vodě. Vegetace dokáže spíš přívalové srážky využít dobře. Otavy jsme už v týdnu rozjeli na kvalitních přisetých porostech, ty vyšly. Ale žně ještě nezačaly, porosty docházejí, ale z důvodu zamokření a nemožnosti aplikaci herbicidů na podzim, chundelka v porostech tropí neplechu, jako poléhání a podíl zelené hmoty. Úroda ovoce je taktéž redukovaná. Jen pícniny vypadají dobře, s takovou se dočkáme i třetích sečí.'
OLOMOUC: '0 mm srážek, na porostech cukrovky někde lokálně fleky různě velké ležícího chrástu asi vlivem rizománie nebo háďátek a celé porosty zakleslé hlavně v pozdních odpoledních hodinách + pukliny v zemi až 5 cm široké '
OPAVA: 'Minulý týden byl srážkově normální. Od čtvrtka jsme začaly žně. Prozatím to výnosově vypadá nad naším průměrem, ale stav se může změnit/ počasí/.'
OPAVA: 'za uplynulý týden 4,4mm, začíná sklizeň ječmene jarního, námele, řepky ozimé'
PÍSEK: 'Oves se totalně zmladil a hrách částečně, deštivým počasím.'
PLZEŇ-JIH: 'Minulý týden byl slabší na srážky (cca 20 mm), žně a sklizeň II. sečí trav a jetelovin se rozběhly na plno, konec týdne přinesl další srážky. Mnoho polí a luk je podmáčených v rozsahu 10 až 50 %.'
PLZEŇ-JIH: 'Celý 29. týden beze srážek (od 18.7. 7:00 do 25.7. 7:00 = 0 mm), od pondělního poledne jsme začali sklízet ozimé ječmeny, partie sklizené do 15 hod. bylo nutno dosoušet, poté až do konce týdne sklizeň bez potřeby dosoušení. Do středy se místy kombajny bořily, nepostradatelnou výbavou byl řetěz na vytažení traktorem. Dozrávají ozimé pšenice (sklizená 1. partie) i oz. řepky (zatím nerovnoměrně zralé), probíhá sklizeň polních hrachů (všechny se dosouší). V neděli ráno půda v orniční vrstvě vlhká, na strništi do 2-5 cm oschlá, v porostech i na povrchu stále vlhká, ale už se neboří. '
PLZEŇ-SEVER: 'Za týden neměřitelné srážky, ale kombajn se občas zaboří.'
PLZEŇ-SEVER: 'Delší období bez srážek. Projevy sucha zatím nejsou pozorovatelné. Sklizeny jsou ozimé ječmeny, řepka a ostatní ozimy postupně dozrávají. Množství srážek za období od 18. do 24. 7. 2021 na lokalitě 0,8 mm. Bouřky v posledních dnech se naší lokalitě zcela vyhnuly.'
PRAHA-ZÁPAD: '1,5mm srážek za týden nám umožnil vletět do žní. rané ozimé pšenice jsou sklizené, řepky z poloviny také. i Když místy byla půda dosti živá, porosty byly ideální na žně. Výnosy jsou cca 10-15 % nad výnosovou mapu. Srážky se nám v druhé polovině týdne vyhnuly, takže snad budeme i dnes pokračovat ve sklizni. Brambory do půlky týdne byly zamokřené, ale bez plísně. Ovoce se nijak významně na stromech neredukuje. '
PŘEROV: 'vysoká rel. vlhkost, velmi teplo, občasný charakter srážek, veliká dynamika růstu pšenice i TTP'
PŘEROV: 'I přes přicházející srážky jsou půdy na svazích a také těžké půdy na rovinách ve vrchní vrstve velmi suché a ztvrdlé ("jako beton"). Ve vrstvách pod 20 cm se nějaká voda stále udržuje. '
PŘÍBRAM: 'Minulý týden nespadly žádné srážky, což nám umožnilo dokončit sklizeň ječmene ozimého včetně slámy. Začala sklizeň řepky ozimé, ale ta není ještě úplně zralá.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Přívalové deště se nám vyhnuli, mírně zaprší každý den. Dusno vlivem vysoké vlhkosti vzduchu. V lesních porostech stále převládá sucho, nulový výpar vody po dešti. Celkové množství srážek za týden cca 12 mm. Přítok vody do rybníka je nižší než odtok, čili vody je v 60 cm méně, než před 14 dny.'
SEMILY: 'Srážky byly malé, ale i tak je velká vzdušná vlhkost. Odpařuje se promáčená zem. Největší problémy působí dík vlhku přemnožený plzák španělský.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu : út 20/7 - 16,5 mm Typické letní počasí . Vysoké teploty , bouřky . Probíhá sklizeň obilí , raných brambor . Při bouřkách registrujeme opad předčasně dozrálých plodů (špatných) .'
VSETÍN: 'Celý minulý týden byl suchý,sice 2 krát pršelo,ale velice málo,takže druhý den už to nebylo vůbec poznat.'

 

23. July 2021 / 29. week

previous next close