Estimated drought impacts on yield


 • nejsou data
 • no drought impact
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • no drought impact
 • drought with no impact on yield
 • drought with impact on yield
 • drought with fundamental impact on yield
 • barley, wheat, rape
 • suger beet, potatoes
 • maize
 • fruit orchard
 • grape vine

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 15. 08. 2021 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 08. 08. 2021 do neděle 15. 08. 2021 ráno)

 

Tato mapa zachycuje situaci v neděli 15. 08. Zprávy 220 zpravodajů z 67 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
V osmi okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a v devíti okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (58 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ (27 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako mírně vlhký (cca 39 % hlášení) až vlhký (32 % hlášení).
V současné době probíhají žně a v některých místech jsou již ukončeny. Slunečné a teplé počasí v minulém týdnu umožnilo na většině míst pokračovat ve sklízení. Situace je v rámci ČR velmi rozmanitá, o tom jak zemědělci hodnotí kvalitu a výnosy letošních plodin si můžete přečíst níže, kde jsou autentická vyjádření našich respondentů.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete na fenofaze.cz.
Systém včasné výstrahy před negativními dopady počasí je dostupný na agrorisk.cz.
Včasný odhad výnosů hlavních plodin je k dispozici na vynosy-plodin.cz


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'v hodnoceném týdnu nepršelo. Bylo tu po většinu času bezvětří'
BRUNTÁL: 'dokončení žní...výnosy průměrné....začínáme podzimní práce'
ČESKÁ LÍPA: 'Uplynulý týden bylo méně srážek, začaly žně, výnosy jsou menší než se původně čekalo, zrno malé, porosty celkově horší. U hrachu setého ztráty až 70%.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Sklizeno obilí, tritikále mělo výnos 4.3 t/ha. Výnos slámy cca o 40 % nižší než průměr z důvodu polehnutí a divokých prasat'
HAVLÍČKŮV BROD: '5 - 17 mm srážek, vlhké počasí nadále komplikuje sklizeň obilovin, minulý týden kroupy v katastru Kněžská, větší škody na řepce - až 72 %.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'v uplynulém týdnu naměřeno 7 mm srážek. celé množství spadlo první dva dny a pak bylo slunečné horké počasí, které umožnilo sklidit 90 % úrody obilovin ve vynikající kvalitě. V krajině nejsou pozorovány žádné projevy sucha.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 0 mm, denní teploty tropické 29,2 až 34,9°C, noční teploty kolem 15 °C, zbývá sklízet 25 % pšenice a 80 % žita, sklízí se 2. seč trvalých travních porostů, probíhá orba a příprava půdy pro ozimou řepku, '
CHRUDIM: 'Za sledované období žádné srážky, za předešlé období 25 mm.'
CHRUDIM: 'Celý minulý týden byl ve znamení letních teplot, víceméně beze srážek. Ani toto počasí nemělo zásadní vliv na stav vláhy v půdě, ta je dostatečná.'
JIHLAVA: 'u kukuřice porosty poškozeny krupobitím 20% výměry poškozeno '
KROMĚŘÍŽ: '10.8. se přehnala bouřka s kroupami, 15 padaly jen kroupy, úzkým pásem přes katastry: Rataje, Popovice, směr na Šelešovice, 10-15 % ztrát na zbytku pšenic, poškozemn porosty kukuřice cukrovky, částečně sóje a vojtěšek. Půdy jsou nasycené vodou.'
KUTNÁ HORA: 'srážky do 10 mm, počasí jako na houpačce min týden teplo 28 nyní 18... pšenice ječmeny sklizeny, jedno velké trápení... výnosy průměrné, řepka tragedie, začínáme máky a to je peklo... mák prakticky zmizel a je komplet zarostlý bordelem... lebedou, merlíkem atp.. plevele mají na výšku asi tak 2 m :(, žně můžeme hodnotit jako horší průměr, mák a řepka tragedie..'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený týden napršelo hned v počátku 1,2 mm srážek a během zbytku týdne docházelo postupně ke zvyšujícímu se výparu (ten poměrně výrazně převyšuje celkové roční srážky) a úbytku vlhkosti v nejsvrchnější části půdy.'
NOVÝ JIČÍN: 'Žně jsou tak nějak za námi, I oves se podařilo sklidit. Výnos 2,3 t/ha koresponduje s průběhem počasí v letošním roce. Teď zbývá jen svazenka a pohanka, kterou jsme měli jako pastvu pro včely, ale to je jen okrajová záležitost. a pak samozřejmě brambory, ale ty mají čas. Otavy vypadají celkem slušně, takže krmivová základna bude dostatečná. s ovocem je to letos slabší a hlavně je to opožděné. Letní peckoviny dozrávají pomalu až teď. '
OLOMOUC: 'sklizeň řepky ukončena k 31.7.. obilovin 14.8.2021. Vojtěška v místech. kde vystupuje skála je slabá jinak výnos vysoký díky přeprškám a že je již ve stádiu kvetení. Srážky dešťové za období 6 mm'
OPAVA: 'Minulý týden spadlo jen malé množství deště v přeháňkách, pokračují sklizňové práce. Cukrovka a kukuřice jsou až na silně poškozená místa poměrně vyrovnané. '
OPAVA: 'Minulý týden byl srážkově normální, byly přepršky. Žně jsme včera dokončily, byly dlouhé ale jsme rádi, že máme sklizeno. Zdraví Stuchlík '
OPAVA: 'za uplynulý týden pouze 3,7mm, max.teploty přes 25°C, prům.denní teplota okolo 20°C, velmi teplo, ranní mlhy komplikují sklizeň obilovin, sklizeny řepky, převážná část obilnin'
PARDUBICE: 'Konečně nám počasí dovolilo doslova ukrást obilí z pole. Máme ukončené žně. Počasí hrozné, neustále poprchává.'
PLZEŇ-JIH: 'Ve 32. týdnu jsme měli 0,6 mm srážek, byla dokončena sklizeň všech plodin, kromě ovsa. Probíhaly podmítky a orba na "sušších" polích, na některých pozemcích je stále měkko.'
PLZEŇ-SEVER: 'V neděli 11 mm a pak už nic. Sucho se možná přibližuje.'
PLZEŇ-SEVER: 'Suché a teplé počasí umožnilo zrychlení žní. Množství srážek za období od 8. do 14.8.2021 na lokalitě 10,8 mm.'
PRAHA-ZÁPAD: 'Týdenní srážky se zastavily na hodnotě 1,3 mm, což umožnilo sklidit všechny obilniny a pustili jsme se do máku, který bohužel vypadal katastrofálně po mokrém jaru, kdy kvetl i na třikrát. výnos je prozatím velmi nízký cca 0,5 t/ha. Na rozdíl od pozdních pšenic, které dávaly přes 9 t/ha v průměru pšenice dala 8,3 t, rané pšenky byly slabší. Slaďáky vyšly taktéž pěkně nad 7 t/ha. Brambory jsou slabší, z části vymočené, teď díky rychlému proschnutí jílovité půda se na hrobcích půda otevírá, praská. Pomalu se připravujeme na setí řepky. Ovocné stromy začínají redukovat částečně úrodu.'
PRACHATICE: 'Týden bez srážek, teploty ráno od8°C, koncem týdne 15°C, den do 21°C, koncem týdne 27°C. Půda je dostatečně vlhká, místy zamokřená. Ve st. zahájeny žně.'
PŘEROV: 'Situace bez výraznějších změn. Sklizňové práce skončily. Výnosy dobré až velmi dobré.'
SEMILY: 'Dvakrát v týdnu vydatný déšť. Letos jsou největší srážky, co pamatuji. Negativním dopadem je plíseň na okurkách a rajčatech. Plíseň obvykle přichází koncem září, letos tedy více než o měsíc dřív.'
STRAKONICE: 'srážky za týden 4 mm, kvůli velké půdní vlhkosti máme velké problémy s hnilobou u konzumních brambor'
STRAKONICE: 'Týden bez srážek, teploty ráno od 8 °C, koncem týdne 15 °C, den do 21 °C, koncem týdne 27°C. Půda je dostatečně vlhká, místy zamokřená. Ve st. zahájeny žně.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu : ne 8/8 - 12,8 mm,po 9/8 - 1,3 mm Pěkné a velmi teplé počasí . Vrcholí sklizeň obilovin . Pokračuje silný opad ovoce . Brambory se zatím drží zelené . Předpokládaná doba sklizně přelom srpen/září .'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Ve sledovaném období nepršelo. '
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Porosty obilovin jsou horší z důvodu plísní, po vlhkém počasí. '