Estimated drought impacts on yield


 • nejsou data
 • no drought impact
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • no drought impact
 • drought with no impact on yield
 • drought with impact on yield
 • drought with fundamental impact on yield
 • barley, wheat, rape
 • suger beet, potatoes
 • maize
 • fruit orchard
 • grape vine

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 19. 06. 2022 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 12. 06. 2022 do neděle 19. 06. 2022 ráno)

 

Tato mapa zachycuje situaci v neděli 19.06. Zprávy 209 zpravodajů z 64 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.

V 27 okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a v 11 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %, 12 okresů očekává ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.

Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav „velmi sucho“ (41 % hlášení) až stav „spíše sušší bez dopadů“ (28 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako sušší (37 % hlášení) až suchý (28 % hlášení).

Situace v rámci České republiky se dle hlášení respondentů oproti minulému týdnu zhoršila. V celé republice jsou hlášeny dopady zejména na obiloviny. Nejhorší situace panuje v severozápadních Čechách a také na jižní Moravě. Podrobnější informace si můžete přečíst níže, kde jsou autentická vyjádření našich respondentů.

Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.

Pozorovaná data fenologických fází najdete na fenofaze.cz

Systém včasné výstrahy před negativními dopady počasí je dostupný na agrorisk.cz.

Včasný odhad výnosů hlavních plodin je k dispozici na vynosy-plodin.cz.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):

BENEŠOV: 'V hodnoceném týdnu zde nepršelo, několik kapek vody na zem dopadlo ale měřič dešťových srážek to nezaznamenal. Bylo teplo okolo 27 stupňů Celsia. Bylo větrno nad 3 m/s. Byly vidět suchopáry.'

BENEŠOV: 'Srážky 7 mm na začátku týdne, poté suché větrné počasí'

BRNO-VENKOV: 'V podělí napršely 3 mm a ve čtvrtek 22 mm.'

BŘECLAV: 'V uplynulém týdnu se sucho prohloubilo. Srážky se naší oblasti vyhnuly a teploty byly vysoké. Obiloviny postihuje sucho nejvíce. Kukuřice a slunečnice zatím suchu odolávají. Ovocné stromy i vinice zatím v pořádku.'

ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Jetel a TTP platí pro druhou seč.'

ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Srážky za týden 8,4 mm. Za poslední týden se velmi snížil průtok v žárském potoce, půlcoulová hadice je ponořená pouze z 50 %'

DĚČÍN: 'Srážky: 13. 6. 2022 9 mm, ostatní dny 0 mm'

DĚČÍN: 'Třešně a višně nám dozrávají v poloviční velikosti a v menším počtu plodin. V krajině došlo k dramatickému zhoršení, vysychají opět potoky hluboko v lesích, pozoruji rychlejší aktivitu kůrovce a vegetace na slunečně orientovaných loukách je sežehnutá a suchá. V našem regionu hrozí vysoké nebezpečí požárů a lidé to ostatním ani přírodě neulehčují. Navzdory výstrahám ČHMÚ a prosení hasičů nacházím denně několik táboráků s čerstvým popelem v suché trávě nebo hrabance. Stav bylinné vegetace je na úrovni srpna.'

FRÝDEK-MÍSTEK: 'Senoseče jsou v plném proudu. Vegetace nabírá vláhu. Vysoký odpar vody. V minulem týdnu napršel jenom 1 mm srážek a bylo velmi větrno.'

HAVLÍČKŮV BROD: 'Minulý týden spadlo od 21 mm do 23 mm srážek ve dvou dávkách, vzhledem k vysokým teplotám v tomto týdnu docházelo k velkému výparu a koncem týdne opět dochází k projevům sucha zejména v horním profilu půdy, přesto je stav většiny plodin zatím dobrý až velmi dobrý.'

HAVLÍČKŮV BROD: 'Naměřeno 5 mm srážek, vrchní vrstva půdy je značně proschlá, i na loukách, které nejsou sklizeny vysoké trávy usychají nastojato.'

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA: 'Za poslední týden napršelo 7 mm'

HODONÍN: 'Celkové srážky ve sledovaném období 28 mm.'

HODONÍN: 'Množství srážek 8,99 mm.'

HRADEC KRÁLOVÉ: 'Srážky 2 mm, vysoké denní teploty až 35 °C'

CHOMUTOV: '0 mm'

CHRUDIM: 'Porosty zatím vypadaly dobře. Zásoba vody v půdě je však minimální, situaci zachraňují občasné přeháňky nebo bouřky, kdy alespoň dochází k občasnému doplnění vláhy do svrchního profilu půdy. Extrémní teploty tohoto víkendu však situaci nesmírně zhoršily. Nastává pro obiloviny, luskoviny a řepku kritická fáze. Pokud nezaprší bude to špatné.'

JIČÍN: 'Týdenní úhrn srážek 7,68 mm.'

JIČÍN: 'v uplynulém týdnu spadlo 30 mm'

JINDŘICHŮV HRADEC: '20. 6. 2022 se přehnala bouřka s kroupami spadlo 13 mm vody a kroupy nám poškodily 90 % porostů'

JINDŘICHŮV HRADEC: 'Spadlo 7,5 mm srážek.'

KLADNO: 'Srážky v uplynulém týdnu činily 14 mm'

KLATOVY: 'Od 13.6. do 19.6.2022 - srážky 17,4 mm.'

KOLÍN: 'Sklizeň sena poloviční výnos proti loňskému roku. Týden suchý horký s výsušnými větry.'

KROMĚŘÍŽ: 'Srážky 13.-19.6. - 18 mm, 6.-12.6. - 21 mm'

KUTNÁ HORA: 'Konečná, 20. 6. kroupy na 30 % výměry... dovršeno dílo zkázy, úhrn za vegetaci březen-duben 35 mm, květen 4mm, červen 18mm, všechny vetší deště nás hezky minuly a 20. 6. kroupy (6mm)... první seče nula, minulý týden jsme dělali seno a jsme na 1/2 normálu, jednoznačně to bude letos o přežití...zoufalost strašná, nejvíce sucho dostalo jarní ječmen tam odhaduji výnos do 3t a pozdější pšenice ty jsou prakticky bez odnoží a teploty vysoko nad 30 st je doslova uvařily, loňský rok jsme končily mínus 200 mm srážek.'

LITOMĚŘICE: 'Situace s nedostatkem vody je kritická, případné víkendové srážky již nepomohou na lehkých půdách. Na nich bude hrozit zmlazování porostů. V minulém týdnu spadly 4 mm srážek, extrémní výpar přes víkend.'

MLADÁ BOLESLAV: 'Další týden s minimálními srážkami a zvyšujícími se teplotami způsobil již výraznější prohlubování sucha v celém sledovaném profilu, zatím s dopadem na vegetaci spíše mělce kořenící. 6,2 mm (celkem za měsíc zatím necelých 15 mm s výparem téměř 80 mm) jsou srážky spadlé hned v pondělí a dále již nebyly žádné další srážky.'

MOST: 'Žádné srážky, porosty i na těžších půdách usychají, na lehkých a středních půdách suché celé rostliny.'

NOVÝ JIČÍN: 'I když minulý týden hrozily silné bouřky, tak nám se to vyhnulo. Spadlo nám jen 10 mm, pozvolného deště. Sena se tedy vydařila. I když jsou lokality, kde jsou výnosy významně nižší, jsou i lokality kde výnos je téměř průměrný, i když to je dáno i tím, že se sklidily i plochy, které se kvůli zamokření třeba v minulosti nesklidily. Ano letos se vymetlo všecko. Ozimy jsou obstojné, u jařin je to slabší, Ovsy v současnosti vymotávají a jarka je vymetaná. Brambory jsou mírně opožděnější, pomalu zavírají řádky. Na stromech, ale ovoce vela není.'

NYMBURK: 'Srážky v týdnu 5,4 mm, teploty 37 stupňů'

OLOMOUC: 'Srážky minulý týden 22 mm, za červen zatím 85.5 mm'

OPAVA: '10,9mm a max. teploty přes 25 °C, řidší porosty jařin, cukrovka, kukuřice na siláž trpí suchem'

OPAVA: 'Minulý týden u nás spadlo okolo 10 mm. Byly dosti horké dny, které mohou způsobit zaschnutí porostu. Jinak je u nás situace kvality porostů velmi dobrá.'

PELHŘIMOV: '12 mm srážek'

PÍSEK: 'Jetel a TTP platí pro druhou seč.'

PLZEŇ-JIH: 'srážky 1 mm '

PLZEŇ-SEVER: 'Srážky 1,1 mm. Extrémní teploty o víkendu až 37,8 stupně Celsia.'

PLZEŇ-SEVER: 'Sucho se významně prohloubilo. Problémem jsou však především mimořádně vysoké teploty, doplněné větrným počasím. významně poškozené jsou především jařiny, zvláště hrách, který předčasně ukončil kvetení. Množství srážek za období od 12. 6. do 18. 6. 2022: 0,0 mm.'

PLZEŇ-SEVER: 'Za minulý týden ani kapka. Sucho nabírá u nás na intenzitě.'

PLZEŇ-SEVER: 'Za poslední týden 0 mm. Nejsušší jaro za posledních 20 let, očekáváme průšvih.'

PRAHA-VÝCHOD: '5,7 mm srážek'

PRAHA-ZÁPAD: '3 mm srážek za týden je velmi málo. Porosty žijí z vody spadla v předchozích týdnech.'

PRACHATICE: 'Teploty ráno mezi 11-15 °C, den od 18 °C až o víkendu 30 °C. Srážky začátkem týdne v Po 10 mm, ve Čt 5 mm. Půda do 20 cm vlhká.'

PŘEROV: 'Menší srážky, místy i bouřky, udržují situaci bez výrazných změn. Plodiny (obiloviny, řepka...) již tvoří souvislé porosty a dokáží si vláhu, která spadla v různých bouřkách podržet po delší dobu. To platí pro roviny, na svazích při intenzivních srážkách většina vody odtekla a nevsákla se do půdy.'

PŘÍBRAM: 'Začátkem týdne spadlo 7,9 mm. Od té doby panuje teplé a výsušné počasí a přes víkend, kdy bylo přes 30 stupňů a foukal vítr, většině porostů na mělkých půdách došla voda. Povrchová vrstva půdy je úplně suchá a porosty žloutnou (schnou) před očima. Bude to mít velký dopad na výnosy. Také v potoce téměř přestala téct voda.'

RAKOVNÍK: 'Beze srážek, pozorovatelné zasychání porostů na exponovaných lokalitách'

ROKYCANY: 'Srážky 1 mm'

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Srážky květen 43,6 mm, červen do 19. 6. 49,5 mm'

STRAKONICE: 'Srážky za minulý týden 9 mm'

SVITAVY: '11 mm srážek minulý týden'

ŠUMPERK: 'Ve 24 týdnu spadlo 49 mm srážek'

TÁBOR: '32,2 mm'

TÁBOR: '6 mm srážek v pondělí rychle vyschlo, potůček z lesní studánky Popovicemi již neteče.'

TACHOV: 'Za uplynulý týden 0 mm srážek.'

UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu: po 13/6 - 3,2 mm; čt 16/6 - 16,0 mm (bouřka). Vrcholí senoseč TTP. Ovocné stromy se zbavují přebytečné násady plodů. Dobrá úroda jahod.'

ÚSTÍ NAD LABEM: 'Hodnocené období opět mimořádné suché a horké. Srážky za období 0,99 mm. Sucho je hodně znát i na travních porostech, uschly i neposekány. Půda praskliny do 5 cm šířky. sucho se neustále zvyšuje a bude mít dopad i na budoucí úrodu a přírodu. Zvěř strádá, není voda ani ve studánkách. Oblast lze označit za extrémně suchou.'

ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Množství srážek do 19.6.2022- 16,8 mm'

ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V uplynulém týdnu srážky 25 mm (pondělí + čtvrtek).'

ZLÍN: 'Srážky za minulý týden 8,5 mm'

ZNOJMO: 'Za uplynulý týden 15 mm srážek.'

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '4,2 mm srážek, 23,5 mm výpar z vodní plochy'

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden přibylo 5 mm srážek'