Soil moisture deficit [mm]


                          
-100-80-60-40-20-5520406080100
Odchylka od obvyklé zásoby vody v půdě v daném období

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 09. 08. 2020 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 02. 08. 2020 do neděle 09. 08. 2020 ráno)


V DEFICITU PŮDNÍ VLÁHY nastal minulý týden zlom, v předchozích týdnech se situace zhoršovala a nyní převažuje opět kladná odchylka. Nyní povrchové vrstvě (0–40 cm) převažuje na většině území kladná odchylka. Na Moravě a Vysočině je stav výrazně lepší než v severozápadních a severních Čechách.
Stav deficitu v hlubší vrstvě (40–100 cm) se od minulého týdne mírně zlepšil a to především v pásu od jižních Čech po Jeseníky. Silnější deficit oproti zbytku území i nadále pozorujeme v oblasti severozápadních Čech, Plzeňska, v okolí Prahy a v Krkonoších. Zbytek území vykazuje kladnou odchylku.
Posilování dlouhodobějšího deficitu v hlubších vrstvách potvrzují i stavy podzemní vody dle zpráv kolegů z ČHMÚ. Co se týče vodnosti, převažuje na našem území normální až podnormální vodnost. K oblastem, kde je stav podnormální, patří například Krkonoše, Krušné hory a jejich podhůří, Plzeňsko a východní Morava. Naopak v jižních Čechách na Vysočině a v části Jihomoravského kraje je sledována výrazně nadnormální či nadnormální vodnost.
V celém profilu do 1 m se k 09. 08. vyskytuje deficit zhruba na 27 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 34 % území je záporná odchylka o více jak 20 mm, na 2 % území je záporná odchylka o více jak 40 mm.

Více informací