Soil moisture deficit [mm]


                          
-100-80-60-40-20-5520406080100
Odchylka od obvyklé zásoby vody v půdě v daném období

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 06. 02. 2022 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 30. 01. 2022 do neděle 06. 02. 2022 ráno)

 

STAV PŮDNÍ VLÁHY se minulý týden nijak zásadně nezměnil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) převažuje neutrální stav na většině republiky. Mírný deficit je sledován místy v Polabí, Podkrušnohoří, Poohří a v Pomoraví.
Stav půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) se oproti předchozímu týdnu mírně snížil, na většině území převažuje deficitní stav. V Jeseníkách je situace horší, zatímco na jižní Moravě a v okolí Prahy je stav kladný..
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ na většině území republiky převažuje stav normální vodnosti. Na Moravě se zřídka vyskytuje podnormální vodnost a v Čechách naopak místy nadnormálnmí vodnost.
V celém profilu do 1 m se k 06. 02. vyskytuje deficit na cca 40 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 13 % území je záporná odchylka o více jak 20 mm, na 1 % je záporná odchylka o více jak 40 mm.
 

23. January 2022 / 03. week

previous next stáhnout close