Předpověď výnosů dle JRC, t/ha


  • Data not available
  • Yield lower than average
  • Yield similar to average
  • Yield highet than average

Mapa vzniká díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).

29. September 2022 / 39. week

previous next close