Agro-meteorological review

  • Data not available
  • Negative
  • Normal
  • Positive

Agrometeorologické podmínky v Evropě


Aktuální mapa a komentáře hodnotí období od 01.03.2023 do 17.04.2023


Zájmové období proběhlo v duchu teplejšího a vlhčího počasí, než je pro tuto dobu obvyklé. Vyšší teploty mohly urychlit růst a vývoj plodin. Některé země hlásí předstih o cca dva týdny. Na konci března a začátku dubna byly na mnohých místech zaznamenány mrazové události, které však na polních plodinách nezpůsobily škody (u řepky je na hodnocení příliš brzy). Postiženy mohou být ovocné stromy, které byly ve fenologické fázi kvetení (např. meruňky). Nadprůměrné množství srážkových úhrnů zlepšilo půdní vlhkost, a to hlavně v horních vrstvách půdy. V důsledku toho jsou zásoby vody v půdě pro vývoj plodin prozatím dostačující (až na sever Itálie). Na druhou stranu se kvůli častým a mnohdy i vydatným dešťům zpozdilo setí jarních a letních plodin. Stav ozimých plodin je v současné době dobrý. Prognózy výnosů prozatím odpovídají historickým trendům, s velkou mírou nejistoty, protože je stále začátek sezóny.

Mapa vznikla na základě dat z měsíčníku JRC MARS (Joint Research Centre, Monitoring Agriculture Resources) Evropské komise a popisuje agrometetorologickou situaci v jednotlivých zemích zejména s ohledem na průběh počasí a vývoj porostů. 

Mapa vzniká díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).

25. 4. 2023
pro
NL