Agro-meteorological review

  • Data not available
  • Negative
  • Normal
  • Positive

Agrometeorologické podmínky v Evropě


Aktuální mapa a komentáře hodnotí období od 01.04.2021 do 25.05.2021

 

Zájmové období (od 1. dubna do 25. května) bylo v porovnání s historickými záznamy jedno z nejchladnějších, ne-li nejchladnější vůbec. Vyskytovaly se i četné noční mrazy, které mohly mít lokální vliv na plodiny. Anomálie chladného dubnového počasí zpomalila fenologický vývoj zimních plodin, který byl díky mírným zimním podmínkám pokročilý. Na mnohých místech je také hlášena nízká akumulace biomasy. V průběhu dubna a května napadly nerovnoměrné, mnohdy intenzivní srážkové úhrny, díky kterým je úroveň půdní vlhkosti uspokojivá. Zimní plodiny jsou obecně v dobrém stavu. Prognózy výnosů v této fázi sezóny většinou odpovídají historickým trendům. Aby byla prognóza udržena na dobré úrovni, bylo by v nadcházejících týdnech zapotřebí více srážek a přiměřených teplotních podmínek.

 

Mapa vznikla na základě dat z měsíčníku JRC MARS (Joint Research Centre, Monitoring Agriculture Resources) Evropské komise a popisuje agrometetorologickou situaci v jednotlivých zemích zejména s ohledem na průběh počasí a vývoj porostů. 

Mapa vzniká díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).

25. 5. 2021
pro
BG