Agro-meteorological review

  • Data not available
  • Negative
  • Normal
  • Positive

Agrometeorologické podmínky v Evropě

 

Aktuální mapa a komentáře hodnotí období od 01.08.2022 do 19.09.2022


Mnohé evropské státy zaznamenaly zejména v první polovině zájmového období nadprůměrné teploty a sucho, které bylo zmírněno několika významnými srážkovými úhrny až v druhé polovině srpna a začátkem září, kdy klesly i teploty vzduchu na téměř průměrné úrovně. Pro letní plodiny, které byly často v pokročilém stádiu vývoje, však přišly tyto srážky příliš pozdě na to, aby pozitivně ovlivnily výnos. Na mnohých místech, navíc i kvůli vysokému výparu, ani nedoplnily úroveň půdní vlhkosti na optimum. Sklizeň ozimů a jařin je již dokončena. Prognózy výnosů letních plodin (kukuřice, slunečnice, brambory) jsou často pod 5letým průměrem. Probíhá setí ozimé řepky a ozimých obilnin. K dobrému vyklíčení a vzcházení by však bylo zapotřebí více srážek.

Mapa vznikla na základě dat z měsíčníku JRC MARS (Joint Research Centre, Monitoring Agriculture Resources) Evropské komise a popisuje agrometetorologickou situaci v jednotlivých zemích zejména s ohledem na průběh počasí a vývoj porostů. 

Mapa vzniká díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).

19. 9. 2022
pro
CZ