Agro-meteorological review

  • Data not available
  • Negative
  • Normal
  • Positive

Agrometeorologické podmínky v Evropě


Aktuální mapa a komentáře hodnotí období od 01.06.2023 do 16.07.2023


Během prvních dvou červnových dekád se teploty pohybovaly kolem průměru nebo bylo chladněji než obvykle. V červenci začaly být teploty nadprůměrné. V mnoha zemích byly průměrné a maximální teploty historicky nejvyšší. I počet tropických dnů (Tmax >30 °C) mnohdy překročil dlouhodobý průměr. Na některých místech byly zaznamenány výrazné srážkové deficity (např. Německo, ČR, Rakousko, Polsko, Dánsko), které navazovaly na srážkový deficit trvající od poloviny května. Jinde byly hlášeny bouřky, které způsobily lokální škody na úrodě. Omezený přísun vody a vysoké teploty spojené s vlnou veder mohly nepříznivě ovlivnit ozimé plodiny během období plnění zrna. Jinde vedly příliš vlhké podmínky (např. jih Francie, Ukrajina) ke zvýšenému tlaku škůdců a poléhání ozimých obilovin, což také negativně ovlivnilo kvalitu zrna a zvýšilo ztráty. Radiace byla nadprůměrná. Sklizeň ozimých plodin, počínaje ozimým ječmenem, začala včas a nyní stále probíhá. Na hodnocení výnosů letních plodin je ještě brzy. Často ale jejich opožděný výsev spojený s nedostatkem srážek a vysokými teplotami vede k obavám o jejich vývoj a ke snížení výnosových prognóz.

Mapa vznikla na základě dat z měsíčníku JRC MARS (Joint Research Centre, Monitoring Agriculture Resources) Evropské komise a popisuje agrometetorologickou situaci v jednotlivých zemích zejména s ohledem na průběh počasí a vývoj porostů.

 


 

Mapa vzniká díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).

29. September 2022 / 39. week

previous next close