Agro-meteorological review

  • Data not available
  • Negative
  • Normal
  • Positive

Agrometeorologické podmínky v Evropě

 

Aktuální mapa a komentáře hodnotí období od 01.04.2023 do 14.05.2023

 

Aktuální zájmové období bylo ve většině sledovaných zemí bohaté na srážky, s výskytem podprůměrných teplot (s výjimkou druhé dubnové dekády) a mnohdy i podprůměrného slunečního záření. Obecně jsou ozimy v dobrém stavu a v mírně pokročilém stádiu vývoje. Kvůli vydatným srážkám a chladnějším teplotám se však vývoj zpomalil a zvýšilo se riziko výskytu škůdců a chorob. Také se zpozdilo setí jarních a letních plodin, které buď stále pokračuje, nebo bylo dokončeno v polovině května s až dvoutýdenním zpožděním. Z toho vyplývá, že kvetení jarních a letních plodin pravděpodobně nastane později než obvykle, kdy bude zvýšené riziko nepříznivého letního počasí (např. horko, sucho). Pozitivní je, že půdní vlhkost je v současnosti na velmi příznivých úrovních. V následujících týdnech by bylo zapotřebí ustálenější počasí, které umožní zemědělcům řádně provádět polní práce. Prognóza výnosů je převážně pozitivní a odpovídá historickým trendům.

Mapa vznikla na základě dat z měsíčníku JRC MARS (Joint Research Centre, Monitoring Agriculture Resources) Evropské komise a popisuje agrometetorologickou situaci v jednotlivých zemích zejména s ohledem na průběh počasí a vývoj porostů.  

 

Mapa vzniká díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).

22. 5. 2023

29. September 2022 / 39. week

previous next close