Relative vegetation condition


                  
65758595105115125135
below normalnormal stateabove normal

 Aktuální stav sucha ve střední Evropě

v neděli 11. 8. 2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 4. 8. 2019 do neděle 11. 8. 2019 ráno)
 

Lepší než obvyklou kondicí vegetace nacházíme aktuálně na západě a jihovýchodě území s výjimkou části černomořského pobřeží. Mezi oblasti, které vykazují výrazně horší kondici vegetace než je obvyklé, patří podstatná část Nizozemí, Belgie, Francie, Šlesvitska-Holštýnska, Dolního Saska, části Braniborska, východ Bavorska, většinu Polska a sever Itálie a sucho zasahuje i Pobaltí. Mezi-týdně se kondice vegetace zhoršila právě na západě a jihovýchodě domény (Německo, Benelux, Rumunsko, Bulharsko, Moldavsko). Aktuálně pozorujeme poměrně hluboký propad kondice vegetace.

 

Mapa vzniká díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).