Soil water index


                    
0102030405060708090100
Anomaly (% of saturation)

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 10. 10. 2021 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 03. 10. 2021 do neděle 10. 10. 2021 ráno)


Nejnižší hodnoty INDEXU PŮDNÍ VLÁHY pozorujeme i nadále spíše v jižní a jihovýchodní části sledovaného území - v Itálii, Maďarsku, a na Balkáně. Všeobecně lze říci, že severní polovina území má stav lepší než ta jižní. Situace východně a severovýchodně od naší republiky je výrazněji lepší než na zbytku sledovaného území. Oproti předchozímu týdnu se index půdní vláhy snížil na většině sledovaném území.

 

Mapa vzniká díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).