The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 11.2. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 4.2. do nedele 11.2. ráno) 

 

Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

Miera INTENZITY SUCHA (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) je v povrchovej vrstve na úrovni začínajúceho sucha prevažne na severozápade, ale ojedinele aj na severovýchode. Celková plocha zasiahnutá začínajúcim suchom je 2 %. Podobne je to aj v celom pôdnom profile. Začínajúce sucho je hlavne na Kysuciach, Orave a krajnom severovýchode. V hlbšej vrstve je celé územie bez rizika sucha.

Viac informácií