The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 20.5. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 13.5. do nedele 20.5. ráno)

 

Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

Miera INTENZITY SUCHA (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve dosahuje úroveň výrazného sucha v Slovenskom Rudohorí a na Gemeri. Približne polovica plochy Slovenska je už bez rizika, takže situácia sa v tejto vrstve podstatne zlepšila. V hlbšej vrstve sa veľké zmeny neudiali. Extrémne sucho stále pokračuje na severe, severozápade, krajnom východe, či v Slovenskom Rudohorí. V celom pôdnom profile je výrazné až výnimočné sucho stále na severozápade, v oblasti Žiliny, ďalej zasahuje veľkú časť Slovenského Rudohoria, najmä Revúcku vrchovinu, Sihliansku a Muránsku planinu. Výnimočné sucho je aj v belianskej časti Tatier, Levočských a Volovských vrchoch. Bez rizika sucha je najmä Zemplín, ale aj Abov, Veľká Fatra a okolie, a krajný juhozápad.

Viac informácií