The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 4.11. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 28.10. do nedele 4.11. ráno)

 

Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

Miera INTENZITY SUCHA v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného až výnimočného sucha v južnej časti východného Slovenska. Výrazné sucho je lokálne aj na Turci a Podunajskej nížine. Bez rizika sucha je približne polovica územia. V povrchovej vrstve je výrazné sucho na Podunajskej a Východoslovenskej nížine. Väčšina územia je však bez rizika sucha. V hlbšej vrstve veľké zmeny nenastali. Extrémne sucho je lokalizované v oblasti Slanských vrchov a na severozápade, výnimočné sucho zasahuje takmer 5 % celkovej plochy.

Viac informácií