The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 10.2. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 3.2. do nedele 10.2. ráno)  

 

Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

Miera INTENZITY SUCHA v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni extrémneho sucha lokálne na Above a v Slanských vrchoch. Výrazné až výnimočné sucho je len ojedinele na východnom Slovensku. Na strednom Slovensku je lokálne mierne sucho. V hlbšej vrstve je výrazné až výnimočné sucho najmä na východnom Slovensku, a na strednom Slovensku lokálne aj v okolí Zvolena a Brezna. V povrchovej vrstve výrazné sucho len na Above, na Spiši a Šariši je lokálne začínajúce sucho. Približne 95 % plochy je bez rizika sucha.

Viac informácií