The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 28.4. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 21.4. do nedele 28.4. ráno)

 

Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

Miera INTENZITY SUCHA v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je stále na juhovýchode ojedinele na úrovni extrémneho sucha. Situácia sa však minulý týždeň na východe viditeľne zlepšila. Zhoršenie nastalo na severozápade, kde sa objavilo v oblasti Žiliny a Čadce až extrémne sucho. Na väčšine západného Slovenska je výrazné až výnimočné sucho. V povrchovej vrstve je extrémne sucho na Podunajskej nížine a na severozápade, na väčšine západného Slovenska je výrazné sucho. Na východe je len lokálne mierne sucho na severe a situácia sa v tejto časti Slovenska zlepšila. V hlbšej vrstve nie je na východe zlepšenie také viditeľné. Extrémne sucho je v Košickom kraji, ojedinele aj v Prešovskom kraji, a tiež na severe stredného a západného Slovenska.

Viac informácií