The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 5.5. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 28.4. do nedele 5.5. ráno)

 

Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

Miera INTENZITY SUCHA v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného sucha miestami na rozhraní stredného a západného Slovenska, a ojedinele ešte aj na juhovýchode. Výnimočné až extrémne sucho pozorujeme už len lokálne, a to na Pohroní a Turci. V povrchovej vrstve ostalo výrazné sucho na Turci, Hornej Nitre a Pohroní. Celé východné Slovensko je už v tejto vrstve pôdy bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je stále extrémne sucho na východe, na západnom a strednom Slovensku je väčšinou mierne až výnimočné, lokálne ešte aj extrémne sucho.

Viac informácií