The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 11.8. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 4.8. do nedele 11.8. ráno)

 

Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

Miera INTENZITY SUCHA v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je len lokálne v oblasti Levoče a Vihorlatu na úrovni výrazného sucha. Situácia sa tak v porovnaní s minulým týždňom podstatne zlepšila. Mierne sucho je na 2,5 % celkovej plochy. V povrchovej vrstve je takmer celé územie už bez rizika sucha. Začínajúce sucho je len na krajnom východe. V hlbšej vrstve ostalo výrazné až extrémne sucho ešte ojedinele na severe západného a stredného Slovenska, Považí, v Slovenskom Rudohorí a v oblasti Polonín a Vihorlatu.

Viac informácií