The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 8.9. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 1.9. do nedele 8.9. ráno)

 

Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni mierneho sucha miestami na krajnom východe. Začínajúce sucho je krajného východu, aj ojedinele na západnom Slovensku, v oblasti Hornej Nitry. V povrchovej vrstve je mierne sucho lokálne len na juhovýchode. Začínajúce sucho je na východnom Slovensku. Bez rizika sucha je až 89 % územia. V hlbšej vrstve je výrazné sucho lokálne ešte v oblasti Považia, Oravy, v Slovenskom Rudohorí a na Dolnom Zemplíne. Situácia sa zlepšuje aj v tejto vrstve pôdy, a bez rizika sucha je momentálne 70 % územia.

Viac informácií