The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 1.12. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 24.11. do nedele 1.12. ráno)

 

Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

Miera INTENZITY SUCHA v povrchovej vrstve a v celom profile pôdneho profilu (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je lokálne na severozápade na úrovni začínajúceho sucha. Takmer celé územie Slovenska je bez rizika sucha. Podobná situácia je aj v hlbšej vrstve.

Viac informácií